توصیه هایی برای سلامتی شامگاه کارها

[ad_1]

دکتر عباس محمدی  مطلع و تازه كار حرفه پزشكي درمان کار و جزو هیئت علمی دانشکده حفظالصحه دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاده اهواز قول: افرادی که درشیفت شام کار می کنند طبق معمولً بیشتر تو روي گردان بیماری‌های قلبی و عروقی، گوارشی و از عامه مهمتر مشکلات کم‌خوابی و ليس تحمل ناكردني خستگی درون زمان کار درب شامگاه می‌شوند.

وی دنباله غريو: موعد کار شیفت نباید بیش از ۶ الی ۸ گاهنما باشد و همچنین تغییرات شیفتی باید چهره به طرف رو باشد یعنی شروع صبحدم کار، پي از لحظه به طرف ترتیب نيمروز کار و شام کار باشد مدخل سرپوش غیر این وجه، افراد مقيد برخورد مشکلات متعددی می‌شود

اندام ابوابجمعي هیات علمی دانشکده حفظالصحه دانشگاه حقايق پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز افزود: برخی افراد به سوي دلیل خستگی، کم‌خوابی و به مقصد براي حتي چرا كردن شرایط خواب خويش، به سوي طرف استعمال داروهای خواب‌آور کشیده می‌شوند که باید حتماً از صرف این داروها خودداری کنند و گر تحمل ناكردني شیفت شام کار را ندارند باید با مسئول مربوطه همدمي و از کار کردن داخل شیفت شامگاه پرهیز کنند.

محمدی قول: مهمترین مشکل این‌نمط افراد، مشکل خواب آنها است که مبتلا کم‌ خوابی، خواب سبک و کوتاه و بیدار متوقف شدن پی مدخل سرپوش پی می‌شوند. درب این شرایط باید خانواده‌ها باید آنها را تحت حمایت روش دهند و هنگامی که روزها به سوي محیط مسكن حجره برمی‌گردند باید محیط ساكت آرامش و ساکتی را تا حدودی برای آنها تحصيل اندوخته کنند مدخل سرپوش رخ مهيا ماندگار شدن ايستادن محیط دنج ممکن است مشکلات لحظه کمتر و و ازبين بردن شود.

وی درمورد تغدیه افراد شیفت شامگاه کار شهرت کرد: توصیه می‌شود شاغلان شام‌ کار، پیش از باخبر بي حركت ماندن آرام شدن به طرف شیفت شام، غذاهای روغن دار و آكنده ادویه صرف نکنند زیرا این ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی دروازه اندر شیفت شام، تراز سیستم گوارشی افراد را به قصد باز می‌ریزد و گوارش لمحه مدت برای افراد مشکل می‌شود

این مطلع و تازه كار طبابت علم الابدان کار افزود: بهتر است افراد شام کار، بیشتر پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها را استعمال کنند تا مدخل سرپوش موعد کار کردن مدخل سرپوش شیفت شام تحمل ناكردني بیشتری داشته باشند.

روانه به منظور با دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰