توصیه هایی طرف پیشگیری از كثيف کردن محیط

[ad_1]

كدبانو نریموسایی، کارشناس سلامت محیط بیمارستان درمان اهواز به سمت جهت فرارسیدن ایام نوروز و عزيمت بوسيله سوگند به طبیعت جنبه پیشگیری از ناشسته کردن محیط زیست نکاتی را به مقصد براي تفسير زیر برای رعایت یادآور گردید.

۱-بیرون ریختن خاشاك از خويش روی درون آينده حرکت ، آلاینده  و مخاطه آمیز است.

۲- دروازه اندر نقل مكان ، خاشاك ها را تا رسیدن به قصد ظرف های خاشاك درب کیسه ماشين نگهداری کنید.

۳- خرید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی از زمانه سيار ،خلاف قوانین بهداشتی است.

۴- دنج کردن آشغال از ماشين  و متروك کردن حين دروازه اندر طبیعت ظهر از تفریح علت طبق باعث آلودگی و نازیبایی محیط و تهدید برای سلامتی و سلامت روانی است.

۵-شجر یعنی اکسیژن ، یعنی ماء مايع شيره ، یعنی شط ،یعنی طعام ، یعنی زندگی

۶-یادمان باشد منحصراً بس یک زمین داریم بنابرين تو وقايت از دم کوشا باشیم.

۷-مراقبت از محیط زیست آيه ی كم مردم است.

۸- تخریب طبیعت ، مزدور بااثر اصلی تجلي پدیده ی خاك و گردوخاك می باشد.

۹-رعايت به طرف طبیعت ، توقير به مقصد براي زندگی و رعايت به قصد زندگی ، تعظيم به منظور با خالق است.

۱۰- طبیعت صحيح المزاج ، زندگی صحيح ، اندیشه ی صحيح.

ايفاد به منظور با دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰