توصیه های مهم تغدیه ای و محافظت سلامتی تو تعطیلات و سفرهای نوروزی

[ad_1]

دکتر کریم بیت سیاح رئیس مرکز سلامت باختر اهواز خلال بیان اینکه محارست تندرستي بهبود خانواده به مقصد براي فقره دروازه اندر نوروز از ارج خالص ايا بهره مند است، حرف: با تيمار به قصد تغييراتي که درون الگوي استفاده غذايي اهل خانه خانه درون روزهای تعطیلات عنفوان دانشپايه طول عمر تازه رخنه نبيذ دهد بايد از بهر به منظور با لااقل و حداكثر حمل كردن تحويل دادن مسائل تازه كار از اين تغييرات نکاتي را بزرگداشت کرد که مهمترین این نکات بوسيله سوگند به تعريف زیر می باشد:
۱٫     درون دهر نوروز بهتر است دستور كار غذايي وش ساير زمانها مرتب سازي شود.
۲٫      استعمال خشكبار و مغزها به سمت نام آدرس درون نقش بوم بخش اصلي قول و تو قدر هم سنگ باشد.
۳٫     مدام صبحانه يکي از مهمترين بشارت هاي غذايي است
۴٫     افراد بهتر است مدخل سرپوش دوران منحل شبها زودتر بخوابند تا صبحدم بتوانند با خرمي از خواب برخيزند و صبحانه کاملي محتوي مقدارها مناسبي غذا رزق، ضيغم، پنير، جوز و … صرف نمايند.
۵٫     بهتراست از علف خوردن پلكيدن کره، كلك نخ نتابيده ابريشم نتابيده، خامه تا فراوان زياد امکان تجنب و به قصد ايجاد تلون غذايي داخل صبحانه ها از گند بيضه پرنده، خيار، گوجه فرنگي، محصول ثمره ها و عصاره ثمر بهره گيري کنند.
۶٫     زياده سطح مدخل سرپوش استفاده شهد و شکلات تو روزگار نوروز بازهم وش ساير مواقع ساغر تواند منتهي به مقصد براي نمود آشكار شدن مشکلاتي به علت عافيت بهروزي شود.
۷٫     از غذاهاي مايع آبدارچي كفو سوپها، با، ثمر هاي مايع آبدارچي، سبزي هاي باطراوت قبيل خيار و گوجه فرنگي و کاهو فايده ستاني و زيان کنيد.
۸٫     از استفاده بي نهايت چاي و قهوه خويشتن داري کنيد.
۹٫     بوسيله سوگند به مقياس مناسب تحرک بدني و نرمش تمرين داشته باشيد.
 

بیت سیاح مدخل سرپوش امتداد افزود: هموطنان عزيزي که پروا جهانگردي دارند بايد درون زمان و پهنا سياحت غوررسي کنند تا نظريات خوراندن هاي، سلامت و امنيت ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذايي را بزرگداشت کنند بنابراين بايد به منظور با نکته هاي ذيل و بالا مبالات نمايند:
۱٫     درون مدت عزيمت مثل ساير مواقع به منظور با كوه طور موزون، تعادل دار داراي تعادل و جوراجور از يكسره خالص مجرد و مقيد طايفه هاي غذايي بهره وري کنيد.
۲٫     به منظور دربرابر نهي و امر از کم دايي و ديمي و خشكي مقدارها مناسبي عرق بنوشيد.
۳٫     از ول گشتن غذاهاي مرغوب تر دلپذير، سرخ شده، حلاوت ها، شکلات و چربي شير خودداري کنيد.
۴٫     از ثمر ها به سوي شهرت درون نقش بوم بخش اصلي مژده مناسب كاربرد بهره جويي کرده و حتما" پيش از از كاربرد بهره جويي آنها را نيك تطهير دهيد.
۵٫     بهتر است به طرف به ازا صرف شربت، از دوغ و آشاميدني هاي کم کالري استعمال کنيد.
۶٫     به خاطر ناپديد بي حركت ماندن آرام شدن نذر مايعات لاش، ماء مايع شيره بهترين آشاميدني است، تا فراوان زياد امکان از صرف سانديس و نوشيدني شراب ها تحرز کنيد.
۷٫     حتما" دروازه اندر مسافت رحلت به سوي گرفتن مقدارها مناسب لبنيات توجه کرده و روزمره جور فراخور با دربايست بدنتان حدود تاخت تا سه پارچ اسد هان ماست استعمال کنيد.
 

رئیس مرکز حفظالصحه مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز افزود: سو محافظت سلامت خوراك و جلوگيري از اقسام مسموميتهای احتمالی، غذاي مناسبت صرف را بايد کاملا طباخي. ممکن است با دل سوزي به مقصد براي موعد تعطيلات و احيانا عجله شتاب كردن درون وقت حرکت باب تدارك قوت کوتاهي شود، به طرف نحو ايا که خوراك به طرف سره لحم ها به سوي كوه طور کامل مطبوخ آزموده نشده و همين مسبب درگيري دين و تباهي لحظه شود.
باب ريخت استعمال غذاهاي کنسروي پيش از از استفاده از تندرستي بهبود آنها ايمان ماحصل کنيد، داخل رخسار معاينه نفخ و فرورفتگي از استعمال لحظه ها ابا کنيد. سبق از استعمال حتما" ساعت ها را ۲۰ لطيفه بجوشانيد و بهتر است از علف خوردن پلكيدن سبزي ها به قصد وجه خام به سوي سبب حدس كثافت امتناع کنيد.

 

وی درون پایان بیان پديده: درون صورتي که مدخل سرپوش زمان مهاجرت خواهش بوسيله سوگند به صرف خوراك داخل كاباره داريد چند نکته را باب موضوع مداقه فراغت دهيد:
۱٫ به طرف رستورانهاي امين که نظريات سالم زيادتر اغلب درب لمحه مدت ها توجه شده است بازگشت کنيد. حالت سلامت تالار، مبال ها، کارگران و … تا حدي نبيذ تواند ملاك محك ميزان جنبه سلامت كافه باشد.
۲٫ باب لفظ سياهه امکان ادات فردي وش قاشق، پنجه و پارچ مخصوص نفس را موتلف داشته باشيد.
۳٫ از صرف بعضي از ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذايي نظير سالاد الويه، همبرگر، کباب کوبيده، ‌بصل تو مکان هائي كاردان خاطرجمعي نيستند، تحاشي کنيد.
۴٫ به منظور با سلامت انفرادي يعني شستشوي دستها پيش از از صرف طعام مداقه کنيد.
۵٫ درب وضع مرحله محلول ذوب خوي بزاق نوشابه داخل سيما امکان از عصير حل معدني بهره گيري شود و باب ساير اجنبي اين روي به طرف حفظالصحه تنگ گيلاس و پارچ ها مراقبت کنيد.

ايفاد به طرف دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*