توصیه های کلی به طرف افراد مبتلا به قصد دیابت دروازه اندر ماه مبارک رمضان

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > داستان ها مرجع تندرستي بهبود > توصیه های کلی به سمت افراد مبتلا بوسيله سوگند به دیابت داخل ماه مبارک رمضان
توصیه های کلی به سوي افراد مبتلا به مقصد براي دیابت مدخل سرپوش ماه مبارک رمضان

 -سبق از رفتار به سمت صوم امساك ستاندن، حتما با پزشک نفس رايزني نمائید.

-قندخون خويش را حین صوم امساك داری مقياس گیری کنید. این حادثه علت طبق باعث شکستن صوم امساك نمی شود.

-داخل زمان و پهنا صوم امساك داری سود از انسولین قاطي شده ۷۰/۳۰توصیه نمی شود.

-تو قيافه نگرش ديدن داغ کاهش شكر دم خوناب (قصور و بی حالی بسیار شدید، رگ نايژه بيخ خشك بي ميل، لرزش ذهن بدل، سرگیجه شدید، تاری دید، گرسنگی شدید، تكان لاش) سریعا نوشیدنی شیرین نديم با خوراکی سبک میل نموده و با پزشک ذات رايزني کنید.

-تو جادو از غذاهایی سود کنید که آهسته خيس انجذاب جثه شوند، یعنی شاخصه گلیسمیک پایینی داشته باشند.

-استفاده زیاد عرق و نوشیدنی های بدون شكر را بین افطار و جادو فراموش نکنید.

-بین افطار تا جادوگري از غذاهایی که شكر و چربی بالایی دارند کمتر تمتع کنید.

                                                                

         مرکز سلامت استان خوزستان

فرستادن اعزام به طرف دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰