توصیه های یک اورولوژیست برای صوم امساك ستاندن دروازه اندر ماه مبارک رمضان

[ad_1]

نوشته ها خبرها > خبر دائره المعارف عافيت بهروزي > کلیه > توصیه های یک اورولوژیست برای صوم امساك ستاندن باب ماه مبارک رمضان
مطلع و تازه كار اورولوژی مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز قول: کم صرف کردن مایعات انگيزه اصلی سنگ سازی است بنابراين توصیه اکید می شود برای جلوگیری از ماليات پيامدها سنگ سازی، پیش از صوم امساك ستاندن با پزشک مطلع و تازه كار تدبير کنید.

به قصد خبر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر محمدرضا دادفر اظهارکرد: استفاده نکردن مایعات به مقصد براي حد کافی تو عرض امتداد نهار علت غلیظ بي حركت ماندن آرام شدن شاش شده و این شيوه جهت اصلی سنگ سازی ابزار ادراری به قصد نمره اندازه می جويبار که با فرارسیدن ماه رمضان طبق معمول معاينه می کنیم که از پزشکان مطلع و تازه كار استفسار می شود، درون ماه مبارک رمضان برای صوم امساك ستاندن چاه مواردی باید رعایت شود و آیا صوم امساك بگیریم یا نگیریم؟

وی امتداد نصفت جار: ثواب این است که گر بي نظير از نگرش زعم عافيت بهروزي عمومی از وضعیت خوبی محظوظ باشد، مدخل سرپوش آينده حاضر نیز سنگی درب اسباب ادراری وی حي نباشد و قدم بیماری ويژه و عام يگانه ابزار ادراری نداشته باشد، همچنین دروازه اندر وقت های افطار نیز به منظور با مقياس کافی مایعات استفاده کند، می تواند صوم امساك بگیرید و صوم امساك ستاندن برای این تك ضرر ندارد.

مطلع و تازه كار جراحی کلیه و مجاری ادراری مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز افزود: وليك افرادی که درون زمان حال و ماضي حاضر به طرف رويداد آسيب سنگ سازی آلت ادراری مقيد برخورد هستند، اگر صوم امساك بگیرند و باب ساعات افطار مایعات کافی صرف نکنند، ظن اینکه شمار سنگ برجسته نمناك و خشك باطراوت شود، بالاست.

دادفر اظهارکرد: تمام دانشپايه طول عمر دنبال از ماه رمضان این مبحث بیشتر كاردان معاينه است که وحيد پیش از ماه رمضان سنگ کوچکی داشته و با صرف نکردن مایعات به منظور با شمار کافی، تعریق زیاد و همچنین با استفاده غذاهای پرنمک و روغني پرروغن پيه دار بهتر، سنگ حي دروازه اندر ماشين ساز ادراری برجسته شده و بي نظير به منظور با عوارضی همال گرفتگي مجاری ادراری مبتلا شده است.

وی با تاکید نيكي اینکه صوم امساك ستاندن سبب سنگ سازی نمی شود، قول: فنا رعایت نکات بهداشتی وساطت ميانجيگري ____________كردن بي نظير علت طبق باعث پديدار شدن این بيماري می شود. اگر مایعات کافی بنوشید، نمک زیاد صرف نکنید و سبق از ماه رمضان سونوگرافی بگیرید و وضعیت عمومی شما معين شود، گريبانگير سنگ سازی اسباب ادراری و بند مجاری جيش نخواهید شد.

مطلع و تازه كار اورولوژی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز لقب کرد: کسانی که تو سونوگرافی پيش از از ماه رمضان ساعت ها هويت عرضه سنگ تشخیص داده شد باید برای صوم امساك ستاندن با پزشک مطلع و تازه كار راي کنند. دربايست است درون بررسی های پزشکی، نوع، قسم، پيمانه و وضعیت سنگ ها درب سيستم مجموعه آپارات ادراری و همچنین بخت نكس بربط سنگ سازی باب این شرایط واضح كوك گويا براق شود.

دادفر داخل پایان توصیه کرد: افراد با مجلس بالا، مبتلایان به قصد بیماری های ممتاز از كاملاً دیابت و فشارخون، افرادی که پيشينه تاريخ سنگ داشته اند یا کسانی که اخیرا سنگ دفع کرده اند، همچنین مواردی که باب چند ماه اخیر درب سونوگرافی حين ها سنگ دیده شده است و کسانی که مستمري خونی یا دردهای مشکوک دارند، حتما باید به طرف پزشک مطلع و تازه كار احاله کنند تا آزمایش های ملزم و سونوگرافی از حين ها ناشاد خفه شود تا پزشک تعیین کند که آیا این افراد از عنايت جسمی استعاره به منظور با صوم امساك ستاندن هستند یا نیستند.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

فرستادن اعزام بوسيله سوگند به دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰

توصیه های یک اورولوژیست برای صوم امساك ستاندن درب ماه مبارک رمضان
كلاً آنچه باید درمورد سنگ کلیه بدانید
استفاده نمک زیاد، ليس فعالیت بدنی کافی، استفاده کم مایعات، زندگی ماشینی از مهمترین عوامل اثرگذار درب تجلي سنگ کلیه هستند

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*