توضیحات پلیس درمورد كاربرد بهره جويي از تجهیزات پدافند شخصی

[ad_1]

همراهي هماواز کننده پلیس پایتخت به قصد شهروندان آژير جيغ خرید، فروش، بارداري و یا بهره گيري بدون پروانه از نيش كلبتين های اشک آور و شوک دهنده های الکترونیکی جسم است.

بوسيله سوگند به اعلان گزارشگر نرمي باشليق حمید هداوند اظهار داشت: شهروندان برای اینکه از یکسری تهدیدات مثل پيدايش اختلاس، کلاهبرداری، غايط و غیره باب فرجه امن باشند توجه ها و اقدامات پیشگیرانه ای نظیر كاربرد بهره جويي از کارت راهگذر بانک، تعویض بسته درب ورودی ويلا ساختار نهاد، فقدان نگهداری اشیاء سنگين قیمت درب جا، كاربرد بهره جويي از بسته توقيع و كلون دزدگیر، یادگیری چالاكي­های تدافع شخصی و یا گمارش دوربین گرد بسته درون مراکز تجاری و اداری را تو راستای جلوگیری از پيدايش ماده رسوب آلودگي و معصيت و ثواب تقصير دیده استقراريافتن پیش بینی می کنند.

وی افزود: بدون شک احتیاط پيمان هوش كله است و پیش بینی چنین اقداماتی، علت طبق باعث می شود که شهروندان بوسيله سوگند به راحتی قربانی مجرمان نشوند ولي برخی از شهروندان، گام را فراتر گذاشته و برای تطبيق با تهدیدها، رفتار به قصد خرید شوکرها، اسپری های فلفل و وسایلی از این قبیل می کنند.

خرید، فروش، ترابري دندان اشک آور و شوک دهنده های الکترونیکی بدون پته، ماده رسوب آلودگي است

این قدر بزرگ انتظامی با نظر امر به مقصد براي ترابري غیر قانونی اسپری و شوکرهای الکتریکی گفتار: لنگه بند توضيح ۲ لاج یک هنجار تشدید مجازارت غيرمجاز جنگ افزار و اسلحه و قاچاقچیان سلاحدار تصويب شده ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۵۰ اقسام نامشابه و آشنا افشانه های اشک آور گازی که كشيده به سوي اغتشاش تنفسی کوتاه یا مختفي موعد و نیز اطوار شوکرهای الکتریکی که منتهي به سمت پريشاني عصبی شود، تكه مصادیق تفنگ خنك و شکاری بوده و مشمول سزا های قانونی سختی می شود.

وی با استعاره به طرف انبساط نابودي غيرمجاز گازهای اشک آور و شوکرهای الکتریکی قول: با این هنجار، نگهداری، تعبير و فايده ستاني و زيان از این منوال تجهیزات قدغن است و کسانی که این تجهیزات دفاعی را دارند افزون نيكي جزای نقدی به منظور با جزای کیفری حتي محکوم خواهند شد.

مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا منفرد نشريه اعضا صادر و توزیع کننده تجهیزات پدافند شخصی درون کشور

هداوند بقيه فرياد: هیچ اداره و ارگانی به سوي غیر از مرکز انتظامی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی حق اصدار و توزیع تجهیزات پدافند شخصی را درب روي کشور ندارد.

يار هماواز کننده پلیس پایتخت با گوشه علامت راي به منظور با فنا ۸۵ مؤسسه خدمت ها حفاظتی، مراقبتی دروازه اندر سياق صحن کشور، سخن: از این خلف مجمع زمره اضافه آوری مدارک افرادی که دارای صلاحیت آبستني، نگهداری و تمتع از این تجهیزات هستند احسان تعهد مؤسسات حفاظتی و مراقبتی است، متقاضیان این نحو تجهیزات می توانند با نشان دادن مدارک دعوي شده خويشي به منظور با دريافت پروانه رفتار کنند.

وی اعلام کرد:درون آينده حاضر، مدخل سرپوش منزل اوايل برای اتحادیه طلافروش ها، سره گر ها، متصدیان جایگاه تقديمي نفت، اجتماع جمعيت پزشکان، کانون وکلا، رانندگان وسایل نقلیه اندر و خارج و درون ظاهر شهری تحت مباشرت اتحادیه تاکسیرانی، متصدیان داروخانه های شبانگاه روزی ظهر از دستيابي صلاحیت، پته آبستني و نگهداری صادر می شود.

تهیه تجهیزات مدافعه و تك شخصی از نقطه محلت های وضع مرحله تایید نیروی انتظامی

همراهي موافق کننده فاتب درمورد جزيه فايده ستاني و زيان از تجهیزات تدافع شخصی، حرف: كاربرد بهره جويي از اطوار افشانه ها و شوکرهای الکتریکی خطرات جانی بسیاری را برای تك به طرف موتلف دارد، به سوي طوری که درصورتي كه فردی به قصد عسرالنفس و یا بیماری دیگر مبتلا بوده و از این افشانه ها استعمال کند محرك نابینایی، تنگی دم زدن و بعضاً وقايع بيماري ها عوض ناپذیری دستخوش خواهد شد و یا تو رخسار نواختن ضرب شوکر به سوي افرادی که ناراحتی قلبی دارند یا قلبشان با باطری کار می کند، این فرمان به سمت فوت این افراد منتهی می شود.

این درجه مسئول درون پلیس پایتخت از شهروندان آهنگ از جا های تعیین شده و وهله زمينه تأیید نیروی انتظامی برای ستاندن افشانه و شوکر عمل کنند زیرا باب این مقام ها، تعلم های ضروري به سمت افراد متقاضی این مشي تجهیزات داده می شود و آنها مقيد هستند  با مراقبت به سمت احتياج و مناسبت تهدید با نوع وسیله دفاعی و نیز درون حیطه مأموریتی نفس از لحظه كاربرد بهره جويي قانونی کنند.

 فرستادن سينه ها و ادخال کارت های خيز منظوره تاويل بردن تجهیزات مدافعه و تك شخصی و نگاره گرده نقاشي ترافیک از سوی کلاهبرداران

پيشوا هداوند درمورد فرستادن سينه ها و ادخال کارت ترابري تجهیزات مدافعه و تك شخصی از سوی برخی شرکت ها، گفتار:متأسفانه بعضی از شرکت ها به سوي چهره اینترنتی و یا تلفنی با هزینه های بسیار سنگین انتساب بوسيله سوگند به انجذاب مشتریان تو مورد بغاز توزیع شوکر و افشانه با کارت بارداري که گاهی عهد اندازه می کنند کارت های نامبرده اجازه دخول به مقصد براي الگو ترافیک بازهم است، عمل کرده اند که با هوشیاری پلیس پیشگیری تعدادی از اعضای این شرکت ها دروازه اندر رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور دستگیر و تحویل ماخذ قضائی شده است.

وی به قصد شهروندان توصیه کرد: درون لفظ سياهه روبرو ماندگار شدن ايستادن با این نوع شرکت ها حتماً با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰تماس بگیرند و رابطه اتصال به منظور با معرفی آنان عمل کنند.

معين متحد کننده پلیس پایتخت داخل پایان تصریح کرد:نباید فراموش کنیم که پلیس فوج هنجار، وظیفه­ محارست امنیت تک تک شهروندان را نيكويي و سيئه صدق تقبل دارد بنابراین دلیلی برای رفتار شخصی كارآيي ندارد و آرامش منصرف كردن این تجهیزات دروازه اندر رابطه تسلط افراد تعليمي ندیده، خير وحيد به منظور با افزایش و یا تامین بیشتر گروه کمک نمی کند بلکه اوضاع را بحرانی‌تازه و پلاسيده کرده و ناامنی را افزایش می دهد.

[ad_2]