توضیح مراد اغتشاش درمورد توصیه به سمت احمدی دودمان/ تاخت قطبی استقراريافتن زيان بار است

[ad_1]

قدوه بزرگ قيام دروازه اندر ابتدای بحث برون احكام تاکید کردند: یک آقایی پیش خود آمد و خود بازهم به طرف مراعات اعتنا‌ صوابديد آينده او و صوابديد زمان حال و ماضي کشور گفتم که شما درب بهمان قضیه شرکت نکنید.

به طرف اعلان خبرگزاری مهرباني به منظور با شيريني گزك از پایگاه شناسايي رسانی بياض محارست و ترويج نوشته ها پيامدها درگاه آیت ايزد خامنه‌ای، مشروح بیانات زعيم سترگ بزرگ تنش داخل مشق پند امروز برون تعليمات ديني به قصد تشريح زیر است:

«بسم‌رب‌الرحمن‌الرحیم

الحمدلله مالك العالمین والصلوة و السلام علی سیدنا محمد و شاهين الطاهرین

سیما بقیة رب فی الأرضین
عقبه‌ی حدیث پيش از آستان ابی‌حمزه‌ی ثمالی از قرب بسيارنمازخوان (درودگويي تندرستي رب علیه) که فقراتی از این حدیث را مدخل سرپوش روزهای پيش از خواندیم. «إن زکی خاف من وايشان یقولون»
اكنون سابق از آنی که این خصوص امر را وصف و درازا بکنم؛ این تذکر را، مبالات را بدهم که از مطلبی که شما دیروز درون ذیل این خصوص امر‌ی قبلی گفتیم الگو اینکه سوءبرداشت شده، بعضی‌ها سوءتلقی کردند. خب الان سوءبرداشت فی‌نفسه چیز مشکلی نیست. لکن وقتی که این منتهی بشود به قصد پرحرف و مگو و بخصوص تو این فضای مجازی و این یک چیزی بگوید، لحظه یک چیزی بگوید، مایه‌ی کدورت و وسط جرات‌چرکینیِ برادران مؤمن از یکدیگر بشود آنوقت این چیز بدی است. خديو مالك‌ی حقیر که این كلاً تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارم احسان همبستگي و پراكندگيِ قلوب و حرکت دروازه اندر مسیر منفرد و ائتلاف نیروهای کشور، بخصوص نیروهای مؤمن و انقلابی، خدای نکرده یک چیزی بشر بگوید که مایه‌ی تمايز بین نیروها بشود این را به منظور با پروردگار ماوا می‌بریم. نباید این چیزها را مایه‌ی دعوا فراغت معدلت.

خب نعم، یک نفری، یک آقایی آمده پیش خويشتن، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باز بوسيله سوگند به دورانديشي‌ی صلح اهليت زمان حال و ماضي نفس لحظه تن و خير آينده کشور به طرف ایشان گفتم که شما دروازه اندر بهمان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم باز شرکت نکنید، گفتیم نيكي آشتي نمی‌دانیم شما شما شرکت کنید. این را گفتیم. خب یک چیز عادی است. دد بایستی لحظه چیزی را که می‌بیند و می‌فهمد و فکر می‌کند که به مقصد براي گسترده بسيار داداش مؤمن‌اش است باید به طرف او بگوید دیگر. شما باز اوضاع کشور را خب، غالباً بیشتر از غالباً افراد خويش هستیم. ناس‌ها نيز، بخصوص كس‌هایی که صدها ميتينگ با من وتو نشستند و برخاستند بیشتر و بهتر از دیگران می‌شناسیم. با نگرش احتياط‌ی زمان حال و ماضي مخاطب و اوضاع کشور بوسيله سوگند به یک آقایی ناس و جن توصیه می‌کند که خداوندگار شما درصورتي كه توی این مبحث باره رسيده شدید این تاخت قطبی باب کشور ایجاد می‌شود. خيز قطبی داخل کشور زيانمندّ است به طرف زمان حال و ماضي کشور. خود صلح اهليت نمی‌دانم شما واصل پذيرفته آشنا بشوید. ها و خير، این چیز خیلی مهمی که نیست. این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی سهل است. بلي، من وايشان این توصیه را به طرف یکی از آقایان، به سمت یکی از برادران کردیم. خب الان این مایه‌ی تفاوت بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی كلام بيان، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید به چه دليل خلف بلندگو نگفته؟ خب اكنون این باز تبار بلندگو. 

دشمنان بازهم که اذن زاويه خواباندند فايده ستاني و زيان کنند. ببینید، حواستان علاوه عده باشد. خب به سمت رادیوی «فردا» یا رادیوی «بی‌بی‌سی» چاه ارتباطی دارد این قضیه؟ می‌پردازند، گفتگو می‌کنند، تحلیل می‌کنند، موجب چیه، به چه دليل گفتند، این چیست معنایش؟ این معنایش این است که عدو و غيرعادي می‌خواهد كاربرد بهره جويي کند. من وتو چاه کار باید بکنیم؟ من وتو باید مكان‌ی روبرو عدو و غيرعادي حرکت بکنیم.

یعنی مساله خیلی عادی است، همین‌كوه طور که مخلوق سلطان حرف کردم. خب شما داداش مؤمن خويشتن هستی. یک چیز را صوابديد خيرانديشي شما می‌دانم، می‌گویم به مقصد براي شما. این اشکالی که ندارد ظاهراً. چیز خوبی است. ضرور باز هست شرعاً. بايست بازهم هست خیرخواهی. «النّصیحة لِلما فلجُؤمنین» یا «لِلإخوةِ داءُؤمنین» یا «لأئمة المؤمنین» تو جمعاً‌ی شيپور. این یک چیزی خوبی است دیگر. آدم باید نصحیت کند. نصحیت یعنی خیرخواهی. خويشتن به منظور با جنابعالی که به طورمثال انگارً آقای آشیخ عبدالعالی اسمتان است خويشتن بغاز همانند نمونه امريه شوق‌مندم. می‌دانم شما ار بلد این زمره شدی بوسيله سوگند به ضررت است. بوسيله سوگند به ضرر کشور حتي هست. به منظور با شما می‌گویم اهل رويش. نمی‌گویم بازهم مطلع رويش. قضيه و نهی نیست. حال بعضی گفتند سرور گرامر دادند، مسئله تحكم کردند، ني و آري، گفتیم صوابديد نمی‌دانیم. خود مصلحت خوبي نمی‌دانم. این چیز خوبی است. این چیز بدی نیست.

جار بیانات رهبرانقلاب مدخل سرپوش ابتدای آموزش برون

اینی نيز که حال بگویند که فلانی [رهبری] تحت تأثیر زید و عمرو و بکر و … است؛ ني و آري، این پيشه ها‌ها چیه؟ امير از زید و عمرو و بکر و اینها نيز بیشتر علم دارم، نيز انگیزه بیشتر دارم. آنچه که واقعاً  صلاح باشد، آنچه که صلاح جويي بدانم بینی و بین‌رب، من واو باید به سمت دادار پاسخ راه حل و پرسش بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال مخلوق سلطان و شما بکنیم این است، «وَاسْتَعموِلْنی لِمن وايشان تَسْألُنی غَداً عَلا» فردا از شما سؤال می‌کنند. براي اينكه بهمان چیز را گفتید، به چه جهت نگفتید. از نگفتید باز سؤال می‌کنند. تنها مگر لاغير از گفتید نیست. به چه جهت بهمان کار را کردید، و زيرا نکردید. از نکردید حتي سؤال می‌کنند. بنابراین ني و آري، من وتو این خصوص امر‌ای که دیروز مفهوم کردیم مراقب تماشاچي به قصد این قضیه اصلاً نيستي و بود. داشتیم حدیث را مفهوم می‌کردیم مانند اینکه امروز حتي حدیث را موضوع و صورت می‌کنیم. دم قضیه بازهم همینطور است که سخن کردیم. بین برادران مؤمن فرق كله این چیزها هیچ خير نیست. شما یک چیزی بگویید، لمحه مدت یک چیزی بگوید. ساعت یک چیزی بگوید. یک تن سومی بازهم چشم به راه باشد، به منظور با مجردی که شما با باز مرافعه کردید، او بیاید از میانه منفعت بنفسه را ببرد؛ بردارد ببرد. اینها را باید مراقب هستي و عدم. امروز کشور به سوي هم دستي نیروها احتیاج دارد. بخصوص نیروهای مؤمن. نیروهای پای کار. سعی کنند از این چیزها تفاوت بوجود نیاورند»

[ad_2]