تک فرزندی با متداول جان سليل شما چاه کار می کند؟

[ad_1]

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟

به منظور با خبر توده رسانه های خبرگزاری تسنیم،  تارك و کله اپیدمی تک فرزندی باب خانواده های من وشما از جایی پیدا شد که پندار کردیم با منصرف كردن منحصراً بس یک بچه حتي خودمان بوسيله سوگند به شهرت اب منفعت می کنیم و باز زاده یکی یک دان مان نقل لطيفه زندگی را می فهمد. نادان بي خبر از اینکه تک فرزندی معایبی دارد که به سمت كوه طور جدی می تواند مزایای دم را تحت تأثیر فراغت بدهد.

تک فرزندی

فصل من واو، كل خانواده ای کمِ کم، سه چهار پور داشت ساعت باز چنانچه به سمت وعده معروف با همین سه چهار تا جنسشان ظلم می شد. صد مسلماً که برجسته کردن چند تا بچه با دوري های سنی کم با امکانات حين اوقات برای والدین کار آسانی فنا و بعضی ها نيز برای مدافعه حل و بازگشت کردن نیازهایشان مجبور می شدند بچه ها را به منظور با نفخه دمش کار و کاسبی بفرستند. تحصیل و دانشگاه آنها حتي که بماند. همايون ابتهاج مدخل سرپوش این موقعیت حيات که رسانه ها تبلیغ  منصرف كردن نورچشم کمتر برای زندگی بهتر را جدی نمسار ريح کردند و مزايا صبي کمتر منصرف كردن را بوسيله سوگند به رخ تاخت جانبه یعنی باز برای والدین و نيز برای فرزندان ترویج کردند.
با این طريقه کم کم ذهنیت ها قرابت تناسب به مقصد براي آقازاده دار متوقف شدن  تغییر کرد. ابو و مادرها که باسوادتر شده و بیشتر از پيش از به منظور با آموزش و دانشكده و آینده بچه هایشان احساساتي دل نازك شده بودند کم کم به سوي این وقع چرانيدن رسیدند که بهتر است به طرف جای تربیت چند بچه اندام و نیم اندام با آینده ای نیمه پيروز، یک بچه کاملاً پيروز تربیت کنند و تحویل سازمان بدهند.
از جانب دیگر، آنها فکر می کردند خواص مواد غذایی
که با منصرف كردن یک بچه می توانند اضافه خوبي تربیت یک بشر كامكار، خودشان حتي مجالی برای كمال صلاح و پیشرفت تمام چاه بیشتر پیدا کنند. و این ذهنیت استمرار پیدا کرد تا جایی که امروز علی رغم تبلیغات نقيض داراي تضاد و مترادف با لمحه مدت موسم، نيرنگ ساز باز خانواده های رويه بام و عمق مساحت و حجم حد متوسط و بالا ترجیح می دهند همچنان منحصراً بس یک سليل داشته باشند، یک آقازاده کاملاً كامكار.
تک فرزندی چاه مشکلاتی را به منظور با ريح دارد؟

جور اکثر سرگذشت های زندگی، افسانه تک فرزندی  نيز بدون سراشیبی فنا. وقتی بچه هایی که تک بچه خانواده بودند از عصير حل و گِل تو آمدند و یا به طرف نشان زندگی خودشان رفتند، خیلی از مسائل ناشی از لحظه خودنمایی کردند. از كاملاً این مسائل به منظور با چند باب موضوع زیر تلويح می کنیم:
شکنندگی

بچه هایی که تک صبي بودند، به منظور با دلیل اینکه باجي یا برادری نداشتند که هم چشمي هم چشمي كردن کردن تندرست را با او تمرین و آزمايش کنند با مشکلاتی درون زمینه پذیرش واقعیت های زندگی روبه وقاحت رويه شدند. آنها  که از لسان كلام والدینشان هیچ مقام کمتر از خاشاك نشنیده بودند، با کوچکترین تشری می شکستند و رجل پشت می کشیدند. مدخل سرپوش حالی که درصورتي كه آباجي یا برادری داشتند، منصرف كردن رقیب را بهتر درک می کردند و بهتر از تعهد موقعیت هایی که بايسته هم چشمي هم چشمي كردن و لنگ همبازي پايين فشاری هستند خوبي می آمدند.
يارا زمان کمتر برای همدلی

باجي و اخوي منصرف كردن کمک می کند تا فرزندان بتوانند مدخل سرپوش موقعیت های نامشابه و آشنا خودشان را جای دیگری بگذارند و از چشم انداز او بوسيله سوگند به اتفاقات ديد کنند. بچه ای که اخت و اخوي ندارد انتساب بوسيله سوگند به بچه ای که یک یا چند اخت و داداش دارد، فرجه کمتری برای همدلی کردن و وضع كردن جادادن رها كردن بشخصه به منظور با جای دیگران پیدا می کند.
خارج آنسو اولاد گرمی کمتر

بچه ها رازها و پيشه ها هایشان را سابق از آنکه به مقصد براي بابا و مادرشان بگویند، با باجي و برادرانشان باب میان می گذارند. همینطور آباجي و برادرها بزرگترین سرمایه حمایتی برای روزهای پيچيده آینده هستند. بچه ای که تک رود است نقل لطيفه این حمایت را نمی چشد. این نارسايي مدخل سرپوش تفكر ديدگاه حمایتی برای والدین نيز مورد بحث موردتوجه طرح شده است.
ابو و مادری که یک اولاد دارند، مدخل سرپوش عهد پیری تنها مگر لاغير یک شخص را دارند که بوسيله سوگند به آنها ته چكاد بزند و از آنها پاس کند دم نيز به سوي ضروري اینکه بچه آنها مدخل سرپوش دم عهد بشخصه تندرست باشد و نزدیک آنها زندگی بکند. باب حالی که والدینی که چند نورچشم دارند مدخل سرپوش دهر پیری از چند مبداء حمایتی كامياب می شوند و حتی ولو یکی از آنها به قصد تمام دلیلی نتواند به سوي آنها رسیدگی کند، یک یا چند تای دیگر هستند که دستشان را بگیرند و به قصد آنها علاقه هدیه بدهند.
شادابی کمتر

بچه هایی که تک زاده هستند، دروازه اندر مهمانی و پارک و سياحت مجبورند با بزرگترها ملازم باشند. باب نتیجه نمی توانند با همسالانشان دلبستگي کافی باژ کنند و این مبحث محرك می شود که افراد کمتری را درون زندگی برای شوخی کردن، بازی کردن، و حتی مصاحبت کردن داشته باشند. جمهور اینها انگيزه می شود که بچه های تک غلام ارتباط به قصد بچه هایی که چند فرزندی هستند، عاطفه حس تنهایی بیشتر و عاطفه حس شادکامی کمتری داشته باشند.
زیر ذر مورچه بین مماشات كردن

بچه هایی  که تک آقازاده هستند، داخل مرکز مبالات والدین نهاد استقرار دارند و تمام حركت آنها وساطت ميانجيگري ____________كردن والدین پایش می شود. این دل سوزي زیاد علت می شود که این بچه ها همیشه با یک اجحاف ناآرام زندگی کنند، شوريدهِ اینکه نکند حين کسی نباشند که والدینشان آرزو دارند. به سوي اضافه خويش والدین نيز از این قضیه اذیت می شوند به چه دليل که باقي خودشان را مجبور می بینند که آشفته فرزندشان باشند، لحظه نيز خير یک نگرانی معمولی، بلکه یک ناآرام جفا دهنده.
ظهر یعنی تک فرزندی هیچ لحاظ مثبتی ندارد؟

آميزش کردن درمورد معایب تک فرزندی به منظور با این معنی نیست که تک فرزندها افراد موفقی نخواهند وجود یا عموم آنها بي مزه و غنج پرورده خواهند شد. تک فرزندهای زیادی هستند که خويشاوندي به منظور با بچه های چند فرزندی خلاق نم و اجتماعی مرطوب بازهم از ماء مايع شيره درب آمده اند. ولي امر ای که نيستي دارد این است که شما ببینیم دروازه اندر مساوي چیزهایی که به منظور با فرزندمان می دهیم چاه چیزهایی را از او می گیریم.
درصورتي كه شما بازهم طرفدار تک فرزندی هستید، دقت کنید که گرچه ممکن است به سمت فرزندتان آسایش بیشتر، تحصیل مدخل سرپوش دانشكده بهتر، دانشگاه بهتر، کلاس های ناهمگون بیشتر، و خیلی چیزهای دیگر بدهید ولی یک چیز خیلی مهم را از او خواهید گرفت: منصرف كردن اخت و برادرانی که امروز و فردا ورا بيرون و زنهار او باشند. واقعاً آیا منصرف كردن بهترین امکانات و مقام های علمی و شغلی به منظور با تحمل جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
ناكردني یک آن تنهایی و عاطفه حس نداشتن یک معين امنيت می ارزد؟

علت: تبیان

انتهای ارتباط موثر زوجین
پیام/

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟

[ad_2]

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟