تیراندازی تو هیوستن آمریکا ۷ زخمی برقرار گذاشت

[ad_1]

رويداد تیراندازی باب یک مرکز خرید درب هیوستن آمریکا يد ارتباط کم ۷ زخمی داخل پی داشت.

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از اِی بی سی نیوز، نيكوكاري پيشامد تیراندازی تو هیوستن آمریکا يد ارتباط کم ۷ شخص زخمی شدند.

نيكويي و سيئه صدق بالذات خبر های منتشره، تمشيت پلیس هیوستن حين تأیید این روايت مسند و مبتدا نقل مکان تیراندازی را یک مرکز خرید باب هیوستن عهد اندازه کرد.

به مقصد براي فرموده پلیس، وحيد مشكوك به طرف ارتکاب این تیراندازی وساطت ميانجيگري ____________كردن نیروهای پلیس وضع مرحله به هدف خوردن فراغ برزخ است.

دائره پلیس از جابجايي مجروحین این تصادف به طرف بیمارستان شايعه داده است.

تا کنون جزئیات بیشتری درمورد دلایل این اتفاق منتشر نشده ؛ وليك كلام بيان می شود آينده چند تَن از مجروحین وخیم  است.

[ad_2]