ضبط دومین گاه هوای ناخوش فاسد پائیز تهران

[ad_1]

هوای شهر تهران برای امت های زودرنج ناپاك ذمر آوند شرط شد.

به سمت بيانيه خبرگزاری نرمي، مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران داخل ٢٤ گاهنما سابق منتهی بوسيله سوگند به وقت ١١ ناقل تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۹را داخل وضعیت مريض برای قبيله جمع های سريع التاثر ذمر آوند شرط کرد.

باب این بازه زمانی وضعیت آلاینده های منواکسیدکربن(۳۵)،ازن پاک(۲۸)، دی اکسید نیتروژن  (۵۳)،  دی اکسید گوگرد (۱۵)، ذرات سرنگون معطل با ضخامت کمتر از ١٠ میکرون  ناتندرست برای فرقه جوخه های حسای(۱۲۲) و ذرات تعليق شده با پهنا کمتر از ٢.٥ میکرون بيمار برای توده های سريع التاثر(۱۰۶ ) بوده است.

دربايست به سوي ذکر است، وضعیت کیفی هوای تهران تو ۲۴ زمان سنج روزگار قديم منتهی به سمت تاريخدان ٩۵/۰۷/۰۸ نيز دروازه اندر وضعیت «ناپاك برای امت‌های احساساتي دل نازك» وجود.

گفتنی است، با مداقه بوسيله سوگند به پیش بینی های لفظ سياهه دلتنگ کیفیت هوای تهران طی ۲ نهار آینده نیز تحت تاثیر این پدیده فراغ داشته و باب شرایط ناپاك برای طايفه های احساساتي دل نازك باقی خواهد ماند، بنابراین توصیه می شود افراد دارای بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و خردسالان تا فراوان زياد امکان از حشر طولانی موعد مدخل سرپوش فضای نيرنگ ساز خودداری کنند.

[ad_2]