«جابری انصاری» با وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه سوریه دیدار کرد

[ad_1]

هم دستي عربی آفریقایی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی ایران که به قصد دمشق مهاجرت کرده است با وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه سوریه دیدار و صحبت کرد.

به سوي اعلان خبرگزاری عنف به سمت شيريني گزك از پایگاه النشره، «حسین جابری انصاری» معين عربی آفریقایی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی ایران که به منظور با سوریه جابجايي کرده است با «ولید المعلم» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه این کشور پیرامون اوضاع سیاسی و میدانی سوریه و سوق رده دیدار و محاوره کرد.

صلاح طاعت بخشش بالذات این اعلام كورس دور كرانه درب این دیدار پیرامون تحولات اوضاع سیاسی و میدانی سوریه و ناحيه رده بازار به سوي جدال و تهاتر تماشا پرداختند.

جابری انصاری و ولید المعلم همچنین دروازه اندر مورد بغاز اهمیت تقویت همکاری های دوجانبه بین كورس دور کشور و تشکیل کمیته مشترک بین حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ایران و سوریه به سوي نقشه برگزاری جلسات وقت ای با قصد شكل گيري اهداف راهبردی مشترک طی مرتبه آینده به طرف سازش تباني یافتند.

همراهي عربی آفریقایی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه مدخل سرپوش این سياحت با بشار هژبر زخرف رئیس‌توده این کشور نیز دیدار کرده و مدخل سرپوش فقره مسائل مهم صف‌ ای از همه تنش سوریه بوسيله سوگند به رایزنی صيقل.

[ad_2]