جويبار قیمت سکه و مرتبه وقت و شب سه‌شنبه منتشر شد

[ad_1]

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

نمودار جو قیمت اطوار سکه و بها وقت و شب سه‌شنبه تو بازارگاه منتشر شد.

به طرف اعلاميه گزارشگر نرمي، ارج فروش كل فقره لخت بخش سکه بي قيد آبسال نقش جدید امروز سه‌شنبه دروازه اندر راسته یک میلیون و ۱۲۰ عندليب و ۵۰۰ ده قران، مدل انگار قدیم یک میلیون و ۱۱۹ هزارتومان، نیم سکه ۵۶۲ الف بلبل ده قران، مكان سکه ۲۹۱ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان ذمر آوند شرط شد.

همچنین قيمت تمام سوزنده طلای پلاسيده ۱۸ عیار دروازه اندر تيمچه داخلی ۱۱۳ عندليب و ۹۵۶ تومن و قيمت تمام اونس نقره شي كم ياب داخل بازارهای جهانی ۱۳۵۱ دلار است.

مدخل سرپوش همین آينده، صرافان رسته قيمت رتبه قيمت تمام دلار آزاده را برای فروش ۳۵۳۶ ده قران، تمام یورو را ۳۹۸۰ ده ريال، تمام پوند را ۴۶۲۲ ده ريال، لیر ترکیه ۱۲۱۹ و پريشان امارات را ۹۶۶ ده ريال عهد اندازه کردند.

طرح قیمت سکه و قيمت رتبه يوم دوره سه‌شنبه

نوع سکه قیمت بازارگاه
سکه كامل يكدست تصوير زمينه جدید ۱۱۲۰۵۰۰
سکه آزاد مدل انگار قدیم ۱۱۱۹۰۰۰
نیم سکه ۵۶۲۰۰۰
سرا سکه ۲۹۱۰۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
كل داغ طلای ۱۸ عیار ۱۱۳۹۵۶
نوع بها
دلار ۳۵۳۶
یورو ۳۹۸۰
پوند ۴۶۲۲
مختلط امارات ۹۶۶
لیر ترکیه ۱۲۱۹

تمرین های خود شناسانه

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

[ad_2]

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد