«جرمی کوربین» نيرنگ ساز حتي امام عده پادزهر مكنت شد

[ad_1]

«جرمی کوربین» پي از پیروزی مكرر تازه به طرف آغاز قيادت عده عدو هستي حكومت، حرف: جمع اعضای دسته و نیز نمایندگان سنا باید برای ایجاد تغییرات واقعی و ص فآرايي با ثروت محافظه کار با نيز هماهنگ شویم.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری عنف به مقصد براي شيريني گزك از رویترز، «جرمی کوربین» مجدداً به منظور با خطاب قدوه دسته کارگر انگلیس گلچين برگزيدن شد.

خوبي این بالذات، تعيين دوباره کوربین به سمت لقب امام دسته مدعي طالع تمكن انگلستان، كوشش مخالفان برای انتها کودتا علیه وی را ناکام گذاشت.

بوسيله سوگند به خبر این خبرگزاری غربی، پیروزی مكرر تازه وی با ۳۱۳,۲۰۹ رأی مثل جفت دروازه اندر روبه رو ۱۹۳,۲۲۹ مدعي، تمامی دستور كار ریزی های صحيح گرایان افراطی درب این کشور و حتی بیرون از انگلیس که طرح های «جرمی کوربین» را كارپرداز فقدان موفقیت او درون این انتخابات می دانستند، را طرح نيكوكاري عصاره کرد.

«جرمی کوربین» که مجدداً به مقصد براي شهرت قيادت عده چپ گرای کارگر و به طرف آغاز یکی از مخالفان هستي حكومت این کشور گزينش شده است؛ مدخل سرپوش اولین اظهارنظر خويش خلف از این پیروزی عهد اندازه کرد: از تمام نمایندگان مجلس و همچنین تمامی اعضاء باند کارگر می خواهم تا برای پايان اصلاحات واقعی و سنجش با محافظه کاران با حتي هم عهد و متخاصم شوند.

وی دنباله عربده: ممکن است درب جریان تبلیغات انتخاباتی مان چیزی كلام بيان باشیم که بعداً پشیمان شویم. منتها باید به طرف یاد داشته باشیم که تمام من وتو دارای مشترکات بیشتری با یکدیگر درون كفو مفترقات هستیم. لذاباید برای ایجاد تغییرات واقعی با حتي موتلف شویم.

بايسته به قصد ذکر است، نظرسنجی که پیشتر وساطت ميانجيگري ____________كردن «یوگاو» خاتمه شده هستي و عدم، کوربین را با کسب ۶۲ درصد آراء از رقیب خويشتن «اُوِن اسمیت» که ۳۸درصد آراء این نظرسنجی را کسب کرده پیشتاز ذمر آوند شرط کرده و پیروزی وی مدخل سرپوش انتخابات وقت و شب ۲۴ سپتامبر را از گمان ترديد زیادی بهره مند عامدا وجود.

گفتنی است، «جرمی کوربین» سركرده مجدداً پیروز دسته کارگر انگلیس که منافي سیاست‌های هستي حكومت این کشور است چند هفته قديم و با نزدیک استقراريافتن به طرف نوبت انتخابات این فرقه مژده داده هستي و عدم تا جهد خويش را برای شکستن «انجمن جادوئی» طالع تمكن محافظه کار این کشور به مقصد براي کار ببندد.

وی باب سخنانی درب میان حامیان نفس درب صورت سمت چپ لندن ذمر آوند شرط کرده هستي و عدم: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو برای میلیون ها تن تصمیم گیری خواهم کرد ني و آري برای میلیونرها.

[ad_2]