جنتی: شهریار چامه سرا ايستادگي وجود

[ad_1]

به سوي شرح گزارشگر فرهنگی كلوپ خبرنگاران تسنیم «پویا»، علی جنتی وزیر قاموس و دلالت اسلامی درون رسوم بزرگداشت نهار گيسو نزاكت آيين فارسی و سمت كاردان شهریار سخن: ادبیات فارسی از نخستین شعری که به سمت یادگار مانده است تا گيسو شهریار نتيجه خرمن مشترک تمامی اقربا ساکن دروازه اندر جغرافیای وضعی لسان كلام فارسی است.

وی استمرار عربده: روزگاری حدود ساعت پاچين به سوي یمن می‌سوز و حر پرنيان حجر و درپوش به سمت كالبد سیبری می‌سایید و امروز نیز كشور این زلف همچنان باب لمحه مدت جغرافیا رشدكننده است.

وزیر لغت نامه و رهنموني اسلامی باب دنباله سخنانش حرف: زلف فارسی از رودکی تا زلف هم زمان دروازه اندر ذات صدها داننده شهیر دیده تا وقت امروزه باب خیال نازک و اندیشه مختفي شاعرانی براي اينكه شهریار رسیده است.

جنتی بقيه جيغ: امروز خلق ایران مدخل سرپوش مقوله جماعت ثروتهای معنوی و ذخایر گرانقدری نظير حکمت و الهيات، هندسه و ریاضیات، معماری و جمیع هنرهای فرهنگی، حوض نهال دان فنا‌ناپذیری از زلف و شاعران عشيق و سالك و فیلسوف دارد و با تکیه خوبي چنین گنجینه ارزشمندی خويشتن را تو میان اقوام عالم بارز می‌نماید و شهریار مدخل سرپوش این گنجینه شخصیتی پيدا است گویی که ملک‌الشعرای نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه درب ۲۳ سالگی او را لا خانه دار تك مباهات ایران بلکه فخر نيمروز و باختر پیش‌بینی کرده وجود.

وی داخل تشریح ویژگیهای شهریار گفتار: یکی از مهمترین ویژگیهای شهریار استنباط بالای او از مفاهیم قرآنی هستي و عدم. این را درون نخستین سروده‌هایش که مدخل سرپوش وهله زمينه خشیت الهی است می‌تاب فهمید. بيان آگاهانيدن مذهبی و ولایی شهریار محض اين كه بسيار جزيل است که می‌طاقت از ساعت دیوان جدا‌ای صنعت محصول.

وزیر راهنمايي افزود: یکی دیگر از ویژگیهای چشمگیر شهریار تعشق و دلبستگي او به مقصد براي ایران و کیان این ملک است. او مدخل سرپوش این ميل و میهن‌دوستی نیز براي اينكه دیگر ادیبان مهتر رهبر ممتاز ایران فعل می‌کند. بي قيد بازهم و تيمار شهریار کیان ایران حيات 

جنتی با استعاره به طرف اینکه شهریار شاعری اجتماعی وجود گفتار: شهریار شاعری اجتماعی و دارای تشويش خلق وجود و به هيچوجه ذات را مهجور جداگانه و کنار از مشکلات نفوس و پري نمی‌دانست. او را می‌توانیم تو بین شعرای حماسی و طاقت طمانينه آرام دهیم.

این شايعه باب زمان حال و ماضي تکمیل است…

انتهای پیام/ 

[ad_2]