خردسال هراتی حافظ ۱۰۰۰ پلاک ماشين با كنيه مالک

[ad_1]

یزد ـ محمدجواد عشایری خردسال ۲۳ ساله شهر هرات باب مدينه خاتم یزد زورمند است عدد پلاک ماشین افراد را به سمت شهرت اسم مالک به سوي فكر دل بسپارد و اکنون بیش از عندليب پلاک اتومبيل با اعتبار مالک دم را باب قوه ذاكره دارد.

به مقصد براي اعلان گزارشگر عنف، این خردسال هراتی توانا است پلاک كل ماشين را با یک پاس رويت کردن با كنيه مالک ساعت به مقصد براي هوش درك بسپارد.

وی مقتدر و قاصر است زمانی که عنوان ارباب ماشين ذمر آوند شرط می‌شود، تعداد پلاک كاميون یاد شده را بدون هیچ مکثی ناقل کند و خوبي عکس ار عده پلاک ماشين عهد اندازه شود مقتدر و قاصر است هم صحبت لمحه مدت دانه را به قصد شما معرفی کند.

محمدجواد عشایری می‌گوید: برای محافظت کردن عدد ها نیاز به طرف هیچ مجاهدت خاصی نیست و با یکبار توجه کردن، حين را به سمت ضمير می سپارم.

این خردسال هراتی، رقم‌های بیش از یک الف بلبل پلاک از شهروندان خاتم و دیگر شهروندان این كوره را که درون دیگر نواحي استان یا برون حين مقیم هستند به سمت خرد سپرده و تصمیم دارد تا پایان كلاس این عدد شماره را به قصد تاخت عندليب رقم افزایش دهد.

محمد سخي به طرف دلیل معلولیت و مشکل جسمی پدرش از استمرار تحصیل بازمانده و تحصیلات او تا هجا بيت آخر (غزل دیپلم است.

وی امیدوار است بتواند از این قابلیت و توانایی و خاطر قوی که پروردگار به قصد وی داده درب قسمت قطعه‌های دیگر و به سمت شکل مفیدتری بهره وري کند.

بوسيله سوگند به رپرتاژ نيكي و عتاب، خاتم با ۴۵ الف بلبل تن جمعیت دروازه اندر دوري ۲۴۰ کیلومتری شهر یزد صحيح شده است.

[ad_2]