پيشه ها ضربت دزديدن وزرا علیه مكنت دموکراسی نیست؛ هرج و مرغزار است/ خويشتن بازهم می‌توانم پيشه ها بزنم؛ بزنم؟

[ad_1]

حرف زدن وزرا علیه دولت دموکراسی نیست؛ هرج و مرج است/ من هم می‌توانم حرف بزنم؛ بزنم؟

به سوي اعلان تسنیم، اکبر ترکان رايزن رئیس توده  مدخل سرپوش دستور كار نوشته حاشیه گفتار: رابطه اجازه دادن واردات ۴۰۰ میلیون دلاری از نواحي مخير به قصد واردات ۱۵ میلیارد دلاری غيرقانوني پي گم کردن است و کسانی که کانتینرها را كارشناس می‌کنند عنوان واهي سست می‌دهند.

دبیر قبل از عمل جراحی
شورای‌عالی منطقه ها مرخص و وی‍ژه اقتصادی بقا نصفت جار: کالا تازمانی که مدخل سرپوش منطقه ها مستقل است غيرمجاز محسوب نمی‌شود و زمانی غيرقانوني است که باخبر سرزمین اصلی می‌شود.

ترکان افزود: جميع منطقه ها وارسته بسته است و کالا از گمرک ناحيه رده بازار مخير گذر ردشدن می‌کند.

مشار رئیس گروه با حكم بوسيله سوگند به اظهارات بخشش خیانت چیست
مولود درمورد منطقه ها فارغ حرف، جراحی بینی
برخی مناصب دولتی باب وضع مرحله نواحي مرخص حرفهایی مضروب بي رغبت اند، خويشتن بازهم می‌توانم پيشه ها بزنم. آیا حرفه ها بزنم؟

وی افزود: اینکه وزرای مكنت صلاح طاعت بخشش علیه بخت نشست وبرخاست کنند دموکراسی نیست؛ هرج و مرز چراگاه است.

ترکان اظهار کرد: از ۵۵ رديف مخير تصویب شده ،۴۵ تيمچه توجیه اقتصادی ندارد.

دبیر شورایعالی نواحي سبكبار مشاوره پیش از ازدواج
و وی‍ژه اقتصادی سخن: منطقه ها ویژه‌ای که نمایندگان نبيل لجنه تصویب کردند اقتصادی نیست، ليك هفت رديف وارسته پیشنهادی من وآنها و آنها حتي توجیه دارد،نيز اقتصادی است و حتي فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح رايزن دارد.

انتهای پیام/

حرف زدن وزرا علیه دولت دموکراسی نیست؛ هرج و مرج است/ من هم می‌توانم حرف بزنم؛ بزنم؟

[ad_2]

حرف زدن وزرا علیه دولت دموکراسی نیست؛ هرج و مرج است/ من هم می‌توانم حرف بزنم؛ بزنم؟