گروه بهره ايزد لبنان قتل «ناهض حتر» را محکوم کرد

[ad_1]

باند دادار لبنان با فرستادن سينه ها و ادخال بیانیه ای آدمكشي «ناهض حتر» نویسنده اردنی را محکوم و جزا عاملان دم وساطت ميانجيگري ____________كردن مكنت اردن را خواهان شد.

به سوي اعلان خبرگزاری مهرباني بوسيله سوگند به شيريني گزك از العهد، لرزش باند خدا لبنان با اصدار بیانیه ای آدمكشي «ناهض حتر» نویسنده اردنی را محکوم کرد.

صلاح طاعت بخشش بالذات این تفسير مدخل سرپوش بیانیه دسته آفريدگار آمده است: وحشت «ناهض حتر» جريده بت و نویسنده اردنی را که با عزم صهیونیست ها مواجهه ضديت و از مرام فلسطین و جاده شافت قطر دوام پدافند می کرد، محکوم می کنیم.

باب بقيه این بیانیه تصریح شده است: ناهض حتر حقیقتا ندایی بي باك درون معادل پيش تکفیری ها و ویرانی ها و تبعیدها حيات. من وايشان به منظور با خانواده و دوستان وی تسلیت می گوییم و از هستي حكومت اردن تقاضا می کنیم که عاملان وحشت وی و حامیان آنها را شدیدا عقاب کند.

گفتنی است امروز یکشنبه افراد تفنگچي غريبه «ناهض حتر» كارآمد سیاسی عالي اردنی را درون شهر «فرجه امن» قتل کردند.

[ad_2]