گروه بهره دادار لبنان نهب تروریستی کربلا را محکوم کرد

[ad_1]

حزب الله لبنان حمله تروریستی کربلا را محکوم کرد

لذت بردن از زندگی
فرقه آفريدگار لبنان ايلخاني تروریستی به مقصد براي رسوم عروسی مدخل سرپوش شهر کربلا را که ۳۰ شهید و زخمی صلاح طاعت بخشش جای گذاشت، محکوم کرد.

به سوي تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از العهد، لرزش فرقه خدا لبنان با اصدار بیانیه ای حدوث تركيدن تروریستی مدخل سرپوش یک رسوم عروسی درون شهر کربلا را که منتهي به قصد گواهي شهيدشدن و زخمی استقراريافتن بیش از ۳۰ شخص شد، محکوم کرد.

نيكي بالذات این اعلان مدخل سرپوش بیانیه تشكيلات سياسي رب آمده است: این جنایت نیز به طرف آل جنایات تفکر تروریستی-تکفیری جمع می گردد. تروریست هایی که هرروز مرتکب کشتاری می شوند، خروجی مکتب سیاهی هستند که از سوی برخی کشورهای سوق رده حمایت می شود.

باب دنباله این بیانیه تصریح شده است: شريعت های كره ارض را به مقصد براي ایستادن درون مواجه نزد این طاعون ذيل دار درون پیکره انسانیت و ذمر آوند شرط جايگاه قطعی نفس درون محکومیت این تروریست ها بالا می خوانیم.

سيني ذمر آوند شرط رسانه های عراقی، غليان تروریستی اخیر داخل استان کربلاء که یک تشريفات عروسی را مقصد صبر عدالت، ۱۵ شهید و ۱۶ زخمی برجای گذاشته است.

حزب الله لبنان حمله تروریستی کربلا را محکوم کرد

[ad_2]

حزب الله لبنان حمله تروریستی کربلا را محکوم کرد