حشد الشعبی درب آزادسازی موصل مشارکت خواهد کرد

[ad_1]

دبیرکل اهتزاز پافشاري اسلامی نجباء با رمز كنايه به طرف اینکه اشغالگری ترکیه مدخل سرپوش عراق پي از رخداد کودتای نظامی درب این کشور همچنان پایان نیافته است، قول: پشت از عملیات موصل تُرکها را مرام فراغ می دهیم.

خبرگزاری نرمي، طايفه بین الملل- رامین حسین آبادیان: دوام اسلامی نُجَباء یکی از جمهور باند های ايستادگي اسلامی عراق بوده که با مرام تدافع از صیانت از تمامیت ارضی، پدافند از حرم های صلاحيت دار‌بیت(ع) و نگهداري از حریم آدم مظلوم عراق و سوریه تشکیل شده است. کلمه «نُجَباء» از «سخنراني جناب آستانه زینب کبری تحيت رب علیها داخل شامگاه» مكاشفه وحي القا عبوس شده است: «…ألا فالعجب کل العجب لقتل حظ دادار النُجَباء بحزب الشیطان الطلقاء…».

فعالیت‌های نظامی این توده استقامت به مقصد براي عراق مورد نظر نشده و اثنا درحضور مدخل سرپوش جبين‌های جرف الصخر، بیجی، تکریت، آمرلی، جبال مکحول، اسحاقی، نباعی، الحویش، فلوجه، موصل و … عراق؛ دروازه اندر آبادي‌ها ناحيه رده بازار ثبوت تروریست‌های سوریه از تمام «العیس، السفیرة، الراشدین، شیخ سعید، شیخ قصد، انباشتگي امرد شعیب، النیرب، ترکان، کفر حمرة، اللیرمون، حردتین، الملاح، بزرگواري والزهراء، منزلگاه امير طومان، القصیر، سابقیه، الحاضر، زیتان، برنة، شیخ درودگر، قلعجیة، خلصة، خالدیة، بانص، عبطین، وضیحی و قراصی» مشارکت داشته است.

دبیرکل نُجَباء، بينه الاسلام والمسلمین شیخ «اکرم الکعبی» است خلف از مسئولیت‌های متعدد جهادی (حتی دروازه اندر ميزان جنبه دبیرکلی جمعيت استواري) تشکیلات جهادی دیگری به سوي عنوان نُجَباء تاسیس کرد. پیش از آنکه قبيله جمع‌های ايستادگي به قصد عضویت رسمی نشريه اعضا نظامی عراق درآیند، شیخ اکرم الکعبی به سوي شهرت سردار نُجَباء داخل لیست سیاه ایالات متحده آمریکا نهاد استقرار گرفت که «المانیتور» نیز طی گزارشی دروازه اندر ۱۶ مارس ۲۰۱۵ به طرف بیان این مساله آماده است.

«شیخ اکرم الکعبی» مدخل سرپوش محاوره با گزارشگر نرمي با رمز كنايه به طرف عملیات آزادسازی شهر موصل که تو آینده نزدیک مبدا خواهد شد، اظهار داشت: عملیات آزادسازی شهر موصل با مشارکت برا نیروهای مردمی ادا خواهد شد.

وی تو بقا باب جزا به سوي سؤالی پیرامون اقدامات احتمالی ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از پيش حشد الشعبی دروازه اندر عملیات آزادسازی شهر موصل، تصریح کرد: «حیدر العبادی» مقدمه وزیر عراق به طرف آغاز فرماندهی کل نیروهای تفنگدار عراق تصمیم مشارکت حشد الشعبی درب عملیات آزادسازی موصل را دلگير است و داخل این میان کارشکنی‌های آمریکایی‌ها برای جلوگیری از نزديك حشد الشعبی باب این عملیات مؤثر نخواهد وجود. 

دبیرکل اختلاج ابرام اسلامی «نُجَباء» همچنین با ايما به قصد جهد ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به قصد یک پایگاه نظامی دائمی تو عراق، اظهار داشت: آمریکایی ها برای كمال يابي این دارايي نفس پایگاه هوایی «القیاره» باب شهر موصل را باب تماشا دارند.

شیخ الکعبی اظهار داشت: آمریکایی ها به مقصد براي نفس اجاق قدغن از زي حشد الشعبی باب موصل هستند. آنها به طرف خوبی می دانند که درون وجه دخول حشد الشعبی به سوي شهر موصل، واشنگتن هیچگاه یک پایگاه نظامی دائمی مدخل سرپوش این شهر نخواهد داشت.

دبیرکل اهتزاز استقامت اسلامی «نُجَباء» مدخل سرپوش بقا یادآور شد: احسان خلاف برخی از اخباری که مدخل سرپوش رسانه ها دروازه اندر مورد بغاز فرزند نشینی نیروهای ترکیه از شهر موصل به سوي نفس اجاق اتفاق کودتای نظامی دروازه اندر این کشور، منتشر شده، این نیروها همچنان مدخل سرپوش خاک عراق به سمت قله می برند.

وی درون همین رابطه امتداد نصفت جار: باب آينده حاضر اولویت حشد الشعبی عملیات آزادسازی شهر موصل است. ظهر از این عملیات، نیروهای متصرف ترکیه باب خاک عراق را مقصود ثبات خواهیم معدلت.

شیخ الکعبی درب جواب اجابت به طرف سؤالی پیرامون ايلخاني نظامی ترکیه به مقصد براي جرابلس سوریه، درون «اشغالگری» توصیف کردن این عمل ترکیه، كنيه کرد: ترکیه به سوي اهداف خويش درون جرابلس سوریه يد ارتباط پیدا نخواهد کرد.

[ad_2]