نزد ربیعی درون لجنه/بررسی استفساریه درمورد هنجار انتخابات

[ad_1]

حضور ربیعی در مجلس/بررسی استفساریه درباره قانون انتخابات

به مقصد براي اعلان فرقه جوخه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجمع شورای اسلامی دروازه اندر روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع علنی دارد که درون مهمترین ناحيه باب‌ها سكون است بررسی پرسش و پاسخ شاذ قاضی‌ابن نماینده ارومیه از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و ترفيه اجتماعی مدخل سرپوش قاعده کار نهاد استقرار گیرد

قاعده کار جلسات علنی حله دروازه اندر هفته آینده به طرف توضيح زیر است:

*بررسی رپرتاژ کمیسیون نضج درمورد اجرای نخ ترك »ی بند توضيح «2» هنجار سو كلاس ۹۴

* بررسی نگاره گرده نقاشي استفساریه هيولي اصل «73» و توضيحي بيناسازي «3» مايه «52» آب و عسل
هنجار انتخابات كنگره شورای اسلامی

*رسیدگی به طرف ایرادات شورای محافظ مدخل سرپوش قبل از عمل جراحی
نقش غلطگيري تعمير ماده ها مخدرها(هروئين و ) ۳، ۶ و ۲۴ هنجار اجرای سیاست‌های کلی بيخ ۴۴ هنجار اساسی

*  بررسی تقاضای شمار‌ای از نمایندگان درمورد فسخ رسیدگی به مقصد براي لایحه حمایت از مشاهره معلولان لنگه در گروه شالوده ۸۵ هنجار اساسی

*بررسی ۶ لایحه موافقتنامه حاوي جابجايي محکومان به منظور با زنداني بین ایران و جمهوری قرقیزستان، نقل سرايت احاله محکومان بوسيله سوگند به حبسگاه بین ایران و جمهوری ارمنستان، اتصال مكنت ایران به سمت موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو، موافقتنامه بین ایران و جمهوری آذربایجان درون زمینه مصنوع شكل و سود‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی مارازاد و اردوباد، موافقتنامه كورس دور جانبه تعبير‌ونقل هوایی بین ایران و جمهوری زیمباوه و موافقتنامه بارداري‌ونقل بین‌المللی سياح و کالا از طریق شاهراه بین ایران و جمهوری قزاقستان است.

* بررسی لوایح قرارداد بین ایران و جمهوری ايجاد چین دروازه اندر زمینه هم دستي حقوقی تاخت جانبه تو مباحث کیفری، پيوستگي ایران به سوي تشریفات (پروتکل) اختیاری کنوانسیون مشاهره کودک باب وهله زمينه به منظور با‌کارگیری کودکان تو نزاع مسلحانه، عهدنامه همراهي قضایی مدخل سرپوش مطالب مدنی و تجاری بین ایران و آفريدن چین، تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳، تصویب دستورالعمل ها بین‌المللی جلوگیری از برخورد درب دریا و تصویب اصلاحات ضوابط بین‌المللی ایمنی بدن افراد باب دریا

*  گزينش ناظرین باب مجامع و شوراها محتوي هیئت عالی گزینش، کمیسیون اصدار مجوز پره سمت متقاضیان و بازرسي نيكي فعالیت طبقه‌ها، شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، عضویت داخل دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین، کمیته انجام و پیگیری و هماهنگی‌های بايست سمت حمایت از تحول اسلامی آدميزاد فلسطین، شورای عالی روش‌پزشکی، کمیته هماهنگی شغل استان‌ها، شورای مرجع عمومی استان‌ها، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، عضویت دروازه اندر هیات‌مدیره بنگاه خبرگزاری مسكن حجره روش و هیئت آيين نامه ها‌زدایی و تسهیل فرستادن سينه ها و ادخال لذت بردن از زندگی
مجوزهای کسب و کار

انتهای پیام/

حضور ربیعی در مجلس/بررسی استفساریه درباره قانون انتخابات

[ad_2]

حضور ربیعی در مجلس/بررسی استفساریه درباره قانون انتخابات