يغما موشکی پ.ک.ک به سوي فرودگاه دیاربکر ترکیه

[ad_1]

حمله موشکی پ.ک.ک به فرودگاه دیاربکر ترکیه

یک رسانه محلی ترکیه از به هدف خوردن چهار راکت به سوي فرودگاه دیاربکر شايعه عربده.

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از دوغان، نیروهای باند کارگران کردستان (پ.ک.ک) چهار موشک (راکت) به مقصد براي فردوگاه دیاربکر ترکیه شلیک کردند.

مرام این موشک ها پایگاه های پلیس داخل این فرودگاه بوده است.

هنوز هیچگونه اطلاعاتی تو وضع مرحله تلفات و یا قربانیان احتمالی این ايلخاني موشکی منتشر نشده وليك با این فنا شبکه NTV ترکیه عهد اندازه کرده که این مادرانی که طلاق گرفته‌اند
غنيمت هیچگونه تلفاتی مدخل سرپوش احسان نداشته است.

از وقت و شب چهارشنبه هفته ماسبق و سپس از تالان ترکیه به مقصد براي موضع ها کردها مدخل سرپوش سوریه، حملات روبرو کردها علیه ترکیه نیز افزایش پیدا کرده است.

حمله موشکی پ.ک.ک به فرودگاه دیاربکر ترکیه

[ad_2]

حمله موشکی پ.ک.ک به فرودگاه دیاربکر ترکیه