چپاول همزمان پلیس ترکیه به مقصد براي ۴۴ شرکت مدخل سرپوش استانبول

[ad_1]

حمله همزمان پلیس ترکیه به ۴۴ شرکت در استانبول

پلیس ترکیه درب امتداد دستگیری های پهناور ظهر از کودتای بي انتها بدبخت پانزدهم ژوئیه، داخل یک عملیات همزمان با نهب به طرف ۴۴ شرکت باب شهر استانبول حدود ۱۲۰ مدیر اجرایی را بازداشت کرد.

به سوي تفسير خبرگزاری مهرباني به قصد شيريني گزك از خبرگزاری دویچه وله، پلیس ترکیه باب بقا دستگیریهای پخش پي از کودتای بي انتها بدبخت پانزدهم ژوئیه مدخل سرپوش این کشور، با یورش ناگهانی به قصد ۴۴ شرکت دروازه اندر شهر استانبول حدود ۱۲۰ مدیر اجرایی را بازداشت کرد.

خبرگزاری دولتی ترکیه وقت و شب سه شنبه بيانيه معدلت که پلیس این کشور به مقصد براي ۴۴ شرکتی که به قصد حمایت مالی از تكان «نصرت باز كردن پروردگار گولن»- مذكر اسلامی ترک هلاك مقیم آمریکا- در مظان اتهام بودند، بطور همزمان نهب کرد.

گفتنی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس همگي ترکیه مسخر رب گولن را به مقصد براي تأسیس شبکه ای از دبستان ها، مؤسسات خیریه و کسب و کارها درون تو و بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل ترکیه بوسيله سوگند به نقشه سرايت تاثير دروازه اندر اندرون اقبال و ایجاد «یک قالب موازی» برای دردست ستاندن کنترل کشور در معرض اتهام می کند.  

حمله همزمان پلیس ترکیه به ۴۴ شرکت در استانبول

[ad_2]

حمله همزمان پلیس ترکیه به ۴۴ شرکت در استانبول