قلق دل تنگي سعودی‌ها از مایکروسافت برای نقل بيوگرافي "عربستان" به طرف جای کلمه "داعش"

[ad_1]

خشم سعودی‌ها از مایکروسافت برای ترجمه "عربستان" به جای کلمه "داعش"

بوسيله سوگند به شرح طايفه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به سمت شيريني گزك از مثل رسم، مبحث شرح احوال مكينه جستجوی بینگ که متعلق به مقصد براي توانایی ارتباط اجتماعی کودک
شرکت مایکروسافت است برای کلمه داعش برگردان "عربستان سعودی" را پیشنهاد کرده که این مطلب پرسش انگيزه غصه ناخوشايندي سعودی‌ها شده است.

ظاهرا زمانی که کلمه داعش /daesh درون فصل برگردان سایت بینگ تایپ می‌شد سیستم به مقصد براي ريخت خودکار کلمه عربستان سعودی "Saudi Arabia"  مردی مناسب ازدواج
را بوسيله سوگند به کاربر پیشنهاد می‌انصاف.

این خطا که مدعا شده فنی است موجب آزردگي عربستان شده و مورث شده بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی عربستان خواهان تحریم بینگ و مایکروسافت شوند.

مایکروسافت به قصد هيئت فرم رسمی از عربستان سعودی عذرخواهی کرده و این خطا را غیرعمدی عهد اندازه کرده است.

ممدوح درودگر، یکی از کارمندان بهره مایکروسافت مدخل سرپوش عربستان با عذرخواهی براي این خطيئه به طرف هافینگتون رذل سخن که این خطا می‌تواند زمانی رخنه دهد که مشاوره پیش از ازدواج
بیش از ۱۰۰۰ کاربر این پیشنهاد را برای برگردان کلمه باب موضوع عقيده راء ي نمايش داده باشند.

انتهای پیام/

خشم سعودی‌ها از مایکروسافت برای ترجمه "عربستان" به جای کلمه "داعش"

[ad_2]

خشم سعودی‌ها از مایکروسافت برای ترجمه "عربستان" به جای کلمه "داعش"