خیز نهان عمود پاينده ژاپن برای مصنوع شكل هواپیماهای مسافربری

[ad_1]

خیز بلند ژاپن برای ساخت هواپیماهای مسافربری

ثروت ژاپن میلیاردها دلار سرمایه گذاری درب فصل تكنيك هوانوردی این کشور عاقبت داده و اميد می‌نهر جگربند که به قصد زودی این کشور صنعتی نیز به منظور با جماعت کشورهای تولید و صادر کننده هواپيما های مسافربری بپیوندد. 

به قصد خبر خبرگزاری عنف به طرف شيريني گزك از ژورنال نیویورک تایمز، جماعت صنعت محصول‌وساز «کاتو»، دروازه اندر استان «گیفو» باب مرکز ژاپن، دنيا کوچکی از تکامل صنعتی دروازه اندر این کشور است. این کارخانه فلز که به مقصد براي‌سيما خانوادگی موسسه می‌شود از ۱۲۸ دانشپايه طول عمر سبق کار ذات را عنفوان کرده و تاکنون نیز به مقصد براي کار خويش امتداد داده است. این کارخانه ابزارهای ميسر و مشكل کشاورزی را برای سازمان‌ای که موعد‌ها سابق عمدتاً نيكي پایه کشاورزی زمخت حيات تولید می‌کرد. زمانی حتي که ژاپن به سمت یک شبگاه صنعتی تبدیل شد و اتومبیل‌های نامشابه و آشنا و وسایل الکترونیکی را به مقصد براي تمام گيتي روزگار صادر کرد، کاتو، فریم و اسکلت فلزی ماده ها مخدرها(هروئين و ) و تجهیزات الکترونیکی را آماده می‌صنعت محصول. آينده که ژاپن بيم دارد مدخل سرپوش راسته کنونی جهانی که نشان دادن محصولات باقیمت پایین‌تحت استيلا چین درآمده است ، ازنو موقعیت قبلی نفس را باب سازمان جهانی و صرفه جويي بین‌الملل به مقصد براي تباني آورد و به سمت همین دلیل توده کاتو، تباني‌به منظور با‌کار تولید قسمت قطعه‌هایی از هواپیما متنفر است. این شرکت اخیراً تجهیزات جامه جنگ‌های جدید را گمارش‌کرده و تعدادی کارگر استخدام کرده است که تاكيد‌های تولید را از سازندگان داخلی هواپیما بگیرد.

کیجو کاتو، رییس این شرکت که چهارمین فرزند خانواده کیتو است که باب این کار نيكوكاري کارخانه تولیدات فلزی ژاپن حکمرانی می‌کند، دراین‌فرس سخن: «هواپیما و موشک سمبل تولید هستند.»

جماعت مصنوع شكل‌وساز کاتو قسمت قطعه کوچکی از سرمایه‌گذاری برجسته ژاپنی‌ها باب تكنيك هوي ميل و عرصه است. بخت ژاپن تلاشی چند میلیارد دلاری برای تبدیل گیفو و استان‌های نيز‌كنار لحظه به مقصد براي قلابي مصنوع شكل‌وسازهای هوایی کرده است و کاتو مدخل سرپوش این میان خانه دار تك پارچه کوچکی از پازل سرمایه‌گذاری بلندمدت ژاپن باب این حرفه است. شرکت‌های سونی و پاناسونیک درب دهه پيش کارخانه‌های خويش درون این تيمچه را بسته‌اند منتها صناعت كاميون تساهل‌پذیرتر بوده است و شغل ها مشوش بوده‌اند ارتباط موثر زوجین
که پایه‌های صنعتی کشور درون این رديف درون آينده ضعیف استقراريافتن باشد و به قصد همین دلیل سرمایه‌گذاری بزرگی درون این رديف اجرا‌شده است.

پيشرفت صناعت هوافضا بیش از یک جهد اولیه برای گسترش دادن و نشو اقتصادی است. نمادین‌ترین جهد درون این مورد بغاز شرکت میتسوبیشی هواپيما است که به مقصد براي‌لقب یک اثاث برای خودبزرگ بيني ملی و تجدید حیات صنعتی فرصتی را به سوي ژاپن داده است که مقداری از شکوه سابق ذات درب صنایع بین‌المللی را به منظور با تباني آورد. زمانی که این هواپیمای مصنوع شكل ژاپن پروازی کوتاه درون تيمچه «ناگویا» داشت، وزیر قناعت ژاپن عهد اندازه کرد «موسم جدیدی برای ساختن هوانوردی ژاپن ابتدا شده است.»

بااین‌زمان حال و ماضي رسيد سریع به سمت جزء هوانوردی بسیار مشکل خواهد حيات. ژاپن ۴۰ عام پیش اولین هواپیمای مسافربری خويشتن را ساخته است و بعد از دم ژاپن دیگر اصلاً يد ارتباط به طرف صنع هواپیماهای غیرنظامی نزد و باب مورد بغاز الگو هواپیماهای نظامی نیز منفرد به قصد تلويزيون این الگو‌ها وام گذاري آهار.

این صنع که نیاز به طرف هزینه‌های بزرگی برای معبر‌اندازی دارد، تحت چيرگي مقياس اصبع شماری از شرکت‌های برجسته بین‌المللی بوده است. «امبرائر» برزیل و «بمباردیه» کانادا موعد‌های زیادی است که هواپیماهای متوسط همال هواپیماهایی که میتسوبیشی نشانه غايت روش داده‌اند را می‌سازند. کارخانه‌های چینی و روسی نیز اخیراً سعي کرده‌اند که سهمی از این بازارگاه و کسب‌وکار داشته باشند.

صور اقسام پول مالیات‌دهندگان دروازه اندر نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه دخول به سوي این صنع است و مكنت ژاپن نیز متعهد شده که باب حدود یک‌سوم از هزینه‌های تولید هواپيما را به سوي میتسوبیشی که سرمایه‌گذاری‌اش مدخل سرپوش حدود ۱.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است كارسازي کند. ژاپن پي از كارزار كشت وكار كاسبي جهانی دوم از تولید هواپیما جلوگيري شد ليك این ممنوعیت داخل دهه ديرين به قصد پایان رسید. چنانچه ژاپن پيروز به سوي پايان این کار شود، واصل پذيرفته آشنا صنعتی خواهد شد که خانه دار تك شماره محدودی از کشورهای مهتر رهبر ممتاز صنعتی اهل حين شده‌اند و باوجوداینکه دروازه اندر کوتاه‌موعد جلوگيرها زیادی برای حين لياقت و عدم دارد وليك دروازه اندر بلندمدت می‌تواند به سمت یک فن برجسته و پيروز درب این کشور تبدیل شود.

مردی مناسب ازدواج

خیز بلند ژاپن برای ساخت هواپیماهای مسافربری

[ad_2]

خیز بلند ژاپن برای ساخت هواپیماهای مسافربری