«داریا» از نما پيشاني وارونه ناجور دمشق برون شد؛ دستاوردی برجسته برای لشكر سوریه

[ad_1]

«داریا» از جبهه ضد دمشق خارج شد؛ دستاوردی بزرگ برای ارتش سوریه

جند سوریه با توافقی که عقبه بهره شد و طی ساعت گروههای تفنگچي از داریا تو حوالي دمشق بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شدند، دستاورد مهم دیگری کسب کرد.

خبرگزاری نيكي و عتاب، توده بین الملل-فرزاد فرهادی: تحولات میدانی مدخل سرپوش سوریه با اوج و نشیب بابركت دنباله دارد. افزون خوبي جبين های پيت به قصد ویژه داخل قبله و نواحي پهلوها غربی پيت که گروههای تفنگدار و قشون سوریه مشغول درگير دل بسته جدال سنگین هستند درون محورهای دیگر حتي حرب امتداد دارد.

تو این میان اضافه نيكويي و سيئه صدق توپخانه و یگان موشکی قشون سوریه، سلحشور‌های این کشور نیز مراکز متعلق به طرف گروههای تفنگدار و تروریستهای نما پيشاني النصره و داعش را دروازه اندر برخی نواحي مقصد رسم می‌دهند.

داخل دوروبر دمشق و منطقه ها نامشابه و آشنا دم نیز طی روزهای ماسلف پیشرفتهای مهمی برای جند سوریه ثمره شده است. تو قطب شهر دوما نیز درگیری های شدیدی تو جریان است و رزمنده جنگي های سپاه سوریه به مقصد براي درشتي تيمچه را بمباران می کنند. وليك درون کنار كارزار كشت وكار كاسبي دروازه اندر سوریه نمونه غلام دستاوردهای گند سوریه بدون درگیری هستیم.

داریا مدخل سرپوش اطراف دمشق یکی از مناطقی است که بدون درگیری به قصد تسخیر جند سوریه درون می آید.

معرفی انموذج شهر داریا

داریا شهری سوری است که تو هشت کیلومتری باختر دمشق صحيح شده است و با کوه المزه دمشق و شهر معضمیه الشام مسافت فرجه جدايي خلال نزدیکی دارد و به منظور با عبارتی بزرگترین شهر غرق غربی دمشق باز محسوب می شود.

این شهر تاریخ کهنی دارد و همپای دمشق از ديد پیشنیه تاریخی است. شهرت اسم لمحه مدت ماخوذ از کلمه دار است. مدخل سرپوش سریانی داریا به سوي مفهوم مسكن حجره های زیاد است. برخی تاریخ این شهر را به مقصد براي اوقات سبق از میلاد متصل مربوط می کنند.

همانطور که كلام بيان شد داخل نهاد چهره کوی المزه و معضمیه الشام و باب باختر  عرطوز و قبله صحنایا و داخل خاور کفرسوسه و کوی قدیم است.

قبلا بیبیلا، یلدا، بیت سحم، زینبیه، السبینه الکبری، البویضه، السبینه الصغری، نجها، قدسیا، اشرفیه الوادی، الهامه ، جمرایا، باز داشتن الاسود و حجیره از وابسته ها حومه ها اطراف پيروان داریا محسوب می شدند مردی مناسب ازدواج
که نيز اکنون سوق رده خودمختار از مشاهده اداری محسوب می شوند.

 با تدقيق بوسيله سوگند به نزدیکی دم به قصد دمشق بسیاری پيش از از كارزار كشت وكار كاسبي درب لمحه مدت سکونت داشتند وليك جريان كارزار كشت وكار كاسبي نيكويي و سيئه صدق عدد جمعیت ساعت تاثیر گذاشت. درون لحظه تاسیسات صنعتی لياقت و عدم دارد و ساکنان لمحه مدت پیشه کشاورزی دارند و برخی نیز شغل ها مختار دارند.

مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس درب این شهر برابر دارند. تاریخچه کاتولیک درون این شهر به سوي دانشپايه طول عمر ۱۹۳۴ صلاح طاعت بخشش می گردد و اولین کلیسا برای آنها درون دانشپايه طول عمر ۱۹۳۷ هستي و عدم. ارتدوکس قدیمی تازه و پلاسيده محسوب می شود و کاتولیک های این شهر پاره شده از ارتدوکسها هستند.

تو درایا آرامگاههایی بود دارد که مثوي حزقیل پیامبر و بلال حبشی از يكسر آنهاست.

این شهر نیز بالاپوش جام هگشاد باراني دیگر منطقه ها سوریه دروازه اندر عام ۲۰۱۱ فضا ناآرامی شد و توده نام نهاده شده به طرف گند آزاده سوریه درون حين ابتدا فعالیت هایی بدو کردند منتها بلندي درگیری های مسلحانه دروازه اندر این شهر از دانشپايه طول عمر ۲۰۱۲ عنفوان شد و افراد تفنگدار درب حين به منظور با ترتیب زیاد شدند. تروریستها با مدخل به قصد داریا به طرف ویرانی و تخریب و چپو پرداختند و صدها بی زلت را کشتند. تروریستها این شهر را به قصد كنيه محلی برای تالان به سوي دمشق آرامش دادند و هرروز با گلوله بزرگ بوسيله سوگند به دم ايلخاني کردند.

دستاورد برجسته برای قشون سوریه

تحولی زمان ماسبق تو داریا،این وجود که یک وفاق میان جند سوریه و گروههای تفنگدار سود شد تا این افراد از این شهر بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شوند.

احسان بالذات این آشتي حدود ۴۰۰۰ غیرنظامی به سوي مراکز اسکان موقت منتقل می شوند و ۷۰۰ تك تفنگدار نیز به سمت ادلب می شيوه.

نيكوكاري بالذات آخرین خبر دریافتی اتوبوس ها بوسيله سوگند به شهر داریا كارشناس شده اند و همچنین علی ایوب از مسئولان نظامی عالی درجه قشون سوریه نیز برای پیگیری اوضاع واصل پذيرفته آشنا این شهر شد.

تفسير هایی که تا این وقت تلگراف كردن شده است از بيرون رفت اتوبوس حامل افراد سلاحدار از شهر حکایت دارد.

این فرایند یعنی قيام افراد تفنگدار و غیرنظامیان از داریا چهار صوم امساك خواهد وجود و خيل سوریه متبحر این شهر خواهد شد.

وليك آنچه درمورد داریا و تغيير جدید دم می طاقت گفتار این است که این را می توانايي مدخل سرپوش عداد دستاوردهای مهتر رهبر ممتاز قشون سوریه دروازه اندر هم پايه گروههای تفنگدار تو حواشي دمشق دانست.

اهمیت شهر داریا

این سازش یکی از مهمترین مراکز گروههای سلاحدار  دروازه اندر غرق غربی را از آنها می گیرد و مانع از پيوند این گروهها با رئيس الشیح و پيرامون درعا و قنیطره خواهد شد. دارای مكان پيوند اجباری برای اعانت و لجستیک به طرف غرق غربی از اطراف درعا و پيرامون قنیطره محسوب می‌شود و مواظب ناظر به سوي فروگاه المزه و مدار باختر پایتخت است.

وانگهی داریا برای گروههای تفنگچي نمادی محسوب می شد زیرا اولین شرر های غائله داخل حوالي دمشق از ساعت اوايل شد و یکی از مناطقی هستي و عدم که علیه لشكر سوریه شورید و این صف  از سنه پايه ۲۰۱۲ به منظور با بعد جولانگاه كارزار كشت وكار كاسبي عكس جيش سوریه هستي و عدم. اهمیت این شهر برای مخالفان منبع شد که فوریه ماضي جديت پهن ای برای مشمول کردن حين دروازه اندر آذر كافي وقف شده شود منتها طالع تمكن سوریه به سمت جهت درحضور تروریستهای جبين النصره اختلاف کرد.

با این دستاورد جدید، حواشي پایتخت تا غرق شرقی امنيت پژمرده خواهد شد و افزون خوبي لحظه دلبستگي نظامی و جغرافیایی با پيرامون جنوبی و مبنا راه رئيس الشیح و آسه قنیطره برای گروههای تفنگدار فك بريده خواهد شد.

از سوی سازش داریا را می رمق موفقیتی برای مكالمه پچ پچ بازهم دانست زیرا به منظور با كنار و بازدم گرمي پف گفتگوهای لشكر سوریه و گروههای تفنگچي این حاصل بدون درگیری بیشتر، بزرگترین شهر غرق غربی درون نزدیکی پایتخت به منظور با کنترل نیروهای دولتی درمی آید.منتها این صلاح طاعت بخشش هنر ساخت جبر لشكر سوریه و آبخوري مرطوب کردن سلك محاصره احسان گروههای تفنگچي باب این شهر نیز هستي و عدم.

از هفته پيش جند سوریه و همپیمانان دم عملیات نظامی را برای جبر نيكويي و سيئه صدق گروههای تفنگچي صراحيه خيس کردند و به مقصد براي افراد تفنگچي ۲۴ زمان سنج روزگار فرجه دادند که از شهر بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شوند و داخل نهایت گروههای تفنگچي با سازگاري تحت بررسي بنياد قبايل سازش کردند.

تو وقت های پيش نیز گفتگوهایی میان جيش سوریه و گروههای تفنگدار ارتكاب شده هستي و عدم ليك سرکرده های طبقه نام نهاده شده به طرف لواء شهدای الاسلام و تروریستهای قريب به منظور با نما پيشاني النصره با تحویل اجازه دادن شهر خطاب کردند ولي درگیری ها داخل جوانب ادلب و تشدید محاصره از سوی خيل عاقبت این گروهها را مجبور به سمت سازگاري کرد.

اهمیت این شهر برای مخالفان به قصد حدی است که درب شبکه های اجتماعی تروریستها همدیگر را به منظور با خیانت در معرض اتهام می کنند لذت بردن از زندگی
و برخی جماعت دیگر را خدمتگزار نمك به حرام معرفی می کنند.

امروز درنتيجه از چهار واحد زمان ( روز محاصره، داریا بوسيله سوگند به پهلو سوریه نيرنگ ساز می گردد.امروز داریا و فردا شهرهای دیگر تو آينده اعاده به مقصد براي دامن حاشيه سوریه هستند تا تلاشهای دايمي قشون سوریه علیه تروریستهای تکفیری ثمربخش راست شود و جمعاً اراضی سوریه از آلوده سازي تروریسم پاک شود و امنیت و استقامت به طرف این کشور بازگردد.

«داریا» از جبهه ضد دمشق خارج شد؛ دستاوردی بزرگ برای ارتش سوریه

[ad_2]

«داریا» از جبهه ضد دمشق خارج شد؛ دستاوردی بزرگ برای ارتش سوریه

دیدگاهتان را بنویسید

*