دانشمندان آلمانی به سمت نفخه دمش بازسازی رگه باستانی تخریب شده مدخل سرپوش سوریه

[ad_1]

به قصد شرح جمهور باند بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، چند استاد، ستاره، ديرين شناس و گرافیست آلمانی به منظور با ميل بازسازی و استخلاص رگه باستانی سوریه، درب یک برنامه نديمه حتي شدند. عنوان اصلی این برنامه تخمین صدمات یا به سمت آلمانی Schadenbewertung است.

دروازه اندر این طرح سعی می شود تا نماهای مختلفی از رد تاریخی سبق و بعد از تخریب آنها عبوس شود تا برای بازسازی احتمالی آنها داخل آینده قدمی برجسته برداشته شده باشد. این برنامه مهم از سوی دايره و نو شناسی آلمان و كفش هنرهای اسلامی برلین حمایت می گردد.

این همکاری همزمان با برخی از کارشناسان و ديرينه شناسان سوری انتها می گیرد که باب آينده حاضر دروازه اندر سوریه بوسيله سوگند به فرق می برند. لنگه فرموده این تیم تحقیقاتی، ساعت جمعيت هرروز و یا هفتگی از تخریب های احتمالی که ميانجيگري مواد منفجره ها سيما می گیرد، به مقصد براي آلمان تفسير می فرستند.

نوشته ها پيامدها تاریخی پيش از اسلام مدخل سرپوش پيت و دیگر شهرهای سوریه تا حدی به منظور با رابطه تسلط داعش و قسمتی دیگر وساطت ميانجيگري ____________كردن مواد منفجره افکن های نیروهای نظامی تخریب گردیده اند. داعش باب ویدئوهایی رسمی و به سوي وجه پروپاگاندا دم رگه تاریخی که وابسته منسجم به قصد سبق از اسلام بودند را رمز کفر عمداً معلوم و تخریب می کرد.

برخی از این نشانه ها كارها تاليفات از كاملاً پرستشگاهها باستانی به منظور با دلیل شاذ توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن لمحه مدت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. درب کنار اجرای این برنامه، آرامش است دانشجویان سوری نیز تدريس هایی را دروازه اندر زمینه باسازی ببینند تا درون روي نیاز خلف از پایان كارزار كشت وكار كاسبي این کشور به سمت نقشه بازسازی اماکن تاریخی مدخل سرپوش حين مکان ها به سمت کار عبوس شوند.

همزمان با سوریه کشورهای دیگری همال یمن و افغانستان درگیر كارزار كشت وكار كاسبي هستند که سازمان كهن شناسی آلمان برای کمک به سوي بازسازی رد تاریخی آنها رسيده ارتكاب شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]