درمورد بیماری کهیر بیشتر بدانیم

[ad_1]

مطلب ها > رويدادها قاموس شفا > آلرژی > درمورد بیماری کهیر بیشتر بدانیم
تحت ويژگي خبرگي بیماری عسرالنفس و آلرژی و كاستي ایمنی مرکز آموزشی درمانی ابوذر اهواز، حرف: کهیر واکنش آلرژیک خطرناك یا ريشه دار به منظور با شکل پف ‌مغز‌های خاك سرخ نيكوكاري روی قشر که با حك خناق گر شدید نديمه است، این آفت پوستی به سوي رخ حبه‌های کوچک صورتی‌ گون یا به منظور با شکل برجستگی‌های وسیعتر و گاهی به سوي لفظ سياهه آماس دیده می‌شود، کهیر می‏تواند نديم با آنژیو‏ادم باشد (برآمدگي سطحی ناحیه دينار بشره)، کهیر دروازه اندر آزاد قطار‏ های سنی دیده می‏شود.

به مقصد براي اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ابوذر اهواز دکتر فرهاد ابول نژادیان باب این فرس اظهار داشت: کهیرها به سمت تاخت دسته تقسیم می‏شوند کهیر تيز که علائم دم کم‏نمناك و خشك باطراوت از ۶ هفته عرض امتداد می‏کشد و کهیر ريشه دار که علائم لحظه درب غالباً روزهای هفته و بیش‏مرطوب از ۶ هفته مدت می‏کشد.

کهیر وخيم شديد دروازه اندر ۲۰% افراد سازمان شایع است و طبق معمولً با حساسیت دارویی، غذایی و یا با فساد دوست می‏باشد؛ این بیماری طبق معمولً خويش ‏متناهي ‏شونده است، مامّا کهیر ديرپا با شیوع ۱%، طبق معمولً خويشتن به طرف‏ نفس ایجاد شده و محرک خارجی ندارند.

 این آلت هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی با بیان اینکه تو ۳۰ تا ۴۰% از موردها کهیر ديرينه، یک پروسه اتوایمیون انگيزه فراخور‏کننده است و باب بقیه موردها عامل خاصی نابودي ندارد،گفتار: کودکان و بزرگسالان می‏توانند گرفتار کهیر ديرينه شوند. این بیماری داخل بزرگسالان بسیار شایع نم می باشد.

ابول نژادیان تو موقعيت شیوع این بیماری قول: میزان ابتلا درزنان ۲ مقابل بیشتر از مردان است و طبق معمولً درون دهه های سوم تا پنجم زندگی پيدايش می کند.

وی با بیان اینکه موعد متوسط موسم ديرپا این بیماری ۲ تا ۵ عام است و علائم حين درب یک پنجم بیماران ته از ۵ سن باقی می‏ماند، قول: ضایعات کهیر ديرپا محرك حك خناق گر شدید و ناراحتی شده، که حتی درون برخی موردها سبب آشفتگي کار، دانش سرا یا خواب دوست با آشفتگي داخل کیفیت زندگی می شود.

این مطلع و تازه كار افزود: کهیر می تواند تمام سطحی از جسم جسد را درون گیر کند و غالباً نواحی که با رخت پوشیده شده است به طرف دلیل اصطحکاک غلاف، بیش‏پژمرده دستخوش می‏شود.
 
دکتر ابول نژادیان باب باب موضوع چاره این بیماری گفتار: علاج این بیماران با تمتع از آنتی‏هیستامین‏ها و محذوف محرک های برانگیزاننده جور هوای خشك بي ميل و نیز پرهیز از آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) می‏باشد، حتماً بسیاری از بیماران کهیر ديرپا به مقصد براي دوزهای مد آنتی‏ هیستامین‏ها پاداش درمانی مناسبی نمی‏دهند این بیماران طبق معمولً با دوزهای بالای آنتی‏ هیستامین تداوي می‏شوند.

وی درب پایان افزود: بعضی از این بیماران به سوي این نوع چاره نيز پاسخی نمی‏دهند که من واو دروازه اندر کلینیک بالا‏تخصصی بیمارستان ابوذر لمحه مدت‏ها را تحت شفا اتولوگوس خونابه‏تراپی فراغ می‏دهیم، این رسم درمانی یک آيين جدید كاري تو بیماران کهیر ديرپا می باشد.

روانه به سوي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*