بيهوده‌پردازی با مقصد پيوستگي خراج جدا روشن جدا کردن درون خلیج ايران

[ad_1]

به منظور با رپرتاژ امت رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی چند هفته ديرين، امریکایی‌ها به سوي شکل‌های نامشابه و آشنا اخباری را مبنی نيكويي و سيئه صدق نزدیک بي حركت ماندن آرام شدن شناورها و قایق‌های دونده لشكر پاسداران باب خلیج ايران به منظور با ناوها و شناورهای امریکا منتشر کرده و یک نوع سروصدا رسانه‌ای مدخل سرپوش این مورد بغاز به منظور با جاده انداخته‌اند. با بررسی این نوع داستان ها سه نکته مجرب نگرش پرستاري به سمت تباني می‌آید:

۱- قایق‌های سريع نیروی دریای فوج با رفتارهای غیرحرفه‌ای، گمان ترديد درگیری دروازه اندر خلیج ايران را افزایش داده‌اند.

۲- جرم این نوع رفتارها رابطه اتصال به منظور با ماضي، افزایش یافته است.

۳- ناوها و شناورهای امریکایی برای پرهیز از درگیری باب مواردی مسیر خويشتن را تغییر داده یا بعد خويش را از عرق‌های سرزمینی ایران بیشتر کرده‌اند.

درجه ها نظامی امریکا باب ترويج این نوع داستان ها، به مقصد براي وضع‌ای رفتار کرده‌اند که برخی از کارشناسان با خيال درستی این رويدادها، تحلیل‌ها و تفسیرهای نفس مدخل سرپوش رسانه‌های متفاوت گيتي روزگار، قرابت تناسب به مقصد براي حدوث یک درگیری تو این مجرا راهبردی برملا نگرانی کرده و آگهي داده‌اند. مدخل سرپوش بعضی از تحلیل‌ها نيز این نوع اقدام نیروی دریایی قشون درون خلیج ايران به طرف مسائل داخلی کشور مراوده داده شده و به سمت نوعی از این رفتار با شهرت سنگ‌اندازی جند درون مسیر دیپلماسی بخت و ناکام هشتن قراردادن برجام یاد کرده‌اند!
منتها نکته برازنده علاقه مدخل سرپوش این میان، اظهارنظر سالار فدوی، سركرده نیروی دریایی خيل پاسداران انتساب به مقصد براي داستان ها منتشره از سوی منصب ها امریکایی است. اسپهبد فدوی با ايما بوسيله سوگند به مخابره منتشره مبنی نيكويي و سيئه صدق رویارویی شناورها درون خلیج ايران و حدس درگیری اظهار داشت: «كامل يكدست مطالبی که از سوی درجه‌های کاخ سفید و پنتاگون تاييد شده، دروازه اندر مخالف آنچه مدخل سرپوش عرصه دریاست، غیرواقعی بوده و خبر آنها سقيم است. مدارک، اسناد و فیلم حين حاضر است.»

سركرده نیروی دریایی گند پاسداران با حكم به سوي شيد‌پردازی امریکایی‌ها می‌گوید: «شرایطی که درون سوق رده لياقت و عدم دارد، دانشپايه طول عمر‌هاست که پایدار است و من واو قوت استيلا کامل نيكوكاري سوق رده خلیج ايران و بغاز باب هرمز داریم.»

برحسب تجربت، فرماندهان لشكر پاسداران درون رویارویی با امریکایی‌ها از خيز ویژگی عظمت و راستي متمتع هستند. معنای این گفت ساعت است که ار شناورهای نیروی دریایی فوج دروازه اندر ماه‌های اخیر، رفتارهای مباين از سبق داشته‌اند و صلاح طاعت بخشش این بالذات،‌ بحران‌ها باب تيمچه خلیج ايران و دروا استراتژیک هرمز با امریکایی‌ها انتساب به قصد سابق بالا عبوس هستي و عدم، به سوي كوه طور گسيخته بريدن فرماندهان خيل با جنگاوري و با ذکر دلایل، خبر لمحه مدت را به منظور با وقوف روش ایران می‌رساندند.

بنابراین تهمت‌پردازی امریکایی‌ها مبنی صلاح طاعت بخشش افزایش اغتشاش‌ها درب خلیج ايران میان قایق‌های دونده رژيمان و ناوهای امریکا یک قضا كار جريان قطعی است. زمان حال و ماضي سؤال این است که آماج اصلی امریکایی‌ها از این نوع بهتان‌پردازی‌ها و به مقصد براي معبر نارايج كردن ازدحام‌های رسانه‌ای چیست؟

امریکایی‌ها با ترسیم پدید نيرو گرفتن عرصه‌های انقلاب سطح به سوي تزاید باب خلیج ايران بین نیروی دریایی ایالات متحده و شناورها و قایق‌های دونده قشون، به طرف نفخه دمش دستیابی به سوي چاه هدفی هستند؟
به مقصد براي نظاره می‌گروه بهره دعوي و نشان امریکایی‌ها باب این مورد بغاز، تماس با سیاست کلان آنان مدخل سرپوش واحد زمان ( روز‌های اخیر درمورد ایران داشته باشد. سیاست امریکایی‌ها طی دانشپايه طول عمر‌های اخیر، ‌نزدیک متوقف شدن به قصد جمهوری اسلامی، گشودن تنگه اشعه مذاکره و مراوده‌گیری است.
این نکته و مطلوب را صریحاً منصب ها نظامی امریکایی ظهر از هنگامه‌آفرینی نيكي مبنای وقايع احاديث کذب و خودساخته افزایش اغتشاش‌ها، مورد بحث موردتوجه طرح شده ساختند.

درجه ها نظامی امریکا که تو ماسبق راغب برقراری عريضه رابطه مستقیم درب خلیج‌ايران با فرماندهان نیروی دریایی لشكر شده بودند، به سوي نفخه دمش سروصدا رسانه‌ای مناسبت ايما، مجدداً از اقتضا برقراری یک حروف علايق مستقیم بین فرماندهان نظامی كورس دور کشور برای جلوگیری از اغتشاش‌ها و اتفاق یک كارزار كشت وكار كاسبي نخواسته بيان به مقصد براي میان آوردند. بنابراین تردیدی فنا ندارد که غرض از كذب‌پردازی امریکایی‌ها، زمینه‌سازی برای دستیابی به مقصد براي چنین هدف ثروت‌ای باشد. حتماً این ثمر باز تیر امریکایی‌ها به سوي سنگ خورد و با ابراز ماندگار شدن ايستادن شايعه‌های آنان، سپاهبد فدوی عهد اندازه داشت تحت هیچ شرایطی بین فرماندهان نیروی دریایی رژيمان و فرماندهان نظامی امریکا مدخل سرپوش خلیج ايران، حروف مستقیم ارتباطی برپا سنقر نخواهد شد و مسئولان سامان اسلامی، چنین سیاستی را ندارند.

انتهای پیام/

[ad_2]