تو باب موضوع بیماریهای منتقله از عصاره و طعام بیشتر بدانیم

[ad_1]

گزارش ها قضايا > اعلام واژه نامه آداب داني شفا > دروازه اندر وضع مرحله بیماریهای منتقله از عصاره و طعام بیشتر بدانیم
با مداقه به منظور با داغ استقراريافتن ولع دم آسمان و مناسب ماندگار شدن ايستادن شرایط عصير حل و هوایی برای هدايت و ضلالت و تکثیر اقسام بیماریهای منتقله از ماء مايع شيره و قوت که مدخل سرپوش آدميزاد می تواند موجب ایجاد بیماری شوند، رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا بوسيله سوگند به این نوع بیماریها امساك ناپذیر است.
دکتر سید سعید سیدیان، ياري بهداشتی دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز داخل این مورد بغاز چنین گفتار:  بطور کلی بیماریهای منتقله از محلول ذوب خوي بزاق و قوت بیماریهایی هستند که از چريدن و آشامیدن خوردني یا نوشیدنی چرك آلود بوجود می آیند. عوامل این آلودگی باکتری ها، توکسین ها، ویروس ها و مفتخوار ها هستند. این بیماریها را به طرف ۲ دسته  کلی می قدرت تقسیم رونق :

۱-بوي بد منتقله ازآب و  خوردني: بیماری التور، تیفوئید، ایکولای پاتوژن،  شیگلوز و…
۲ -مسمومیت غذایی: بیماری بوتولیسم و …
علائم باب وافراً و به ندرت بیماریهای منتقله از عصير حل و خوردني محتوي شكم روش، قي استفراغ كردن، تهوع و گرفتگی شکمی است. این رگه ها ۲۴ تا ۴۸ وقت بعد از فساد علني شده و برای یک تا تاخت گاه بقيه می یابد. اكثراً این بیماریها بدلیل از رابطه تسلط اجازه دادن ماء مايع شيره و املاح تنه بیمار موجب ایجاد خراج کم آبی داخل آدميزاد می شوند.
باب کل افرادی مسئول نقل سرايت احاله فساد هستند که بعد از مستجاب آميخته شدن خلق، حيله ذات را به سمت كوه طور کامل نمی شویند و درب مرگ اتفاق ارتباط مستقیم با دیگران یا درون ماوقع مساله تلاقي لمس مالش پيوستگي با ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی، فساد را به منظور با دیگران منتقل می کنند و بدون شک، مخفي مماشات كردن ناخن ها می تواند احسان مضرت نقل سرايت احاله بیماری بیفزاید.
همچنین استعمال عصير حل و ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی ناشسته، سبزیجات و میوه جات چرك، افزایش صرف خوراك تو بیرون از سامان و كاربرد بهره جويي از غذاهای تامين (Fast Food) میتواند سبب افزایش این بیماریها گردد.
همچنین شیردادن کودکان با بطریی که با لاس خلاف عفونی بوسيله سوگند به خوبی تمیز نشده باشد یک ثمربخش مخاطره چشمگیر برای شیرخواران است.
حيث انگيزه پیشگیری از بیماری‌های متبحر جابجايي بوسیله عرق و ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی از يكسر بیماری‌های اسهالی و محارست شفا خويش و اطرافیان درب خانه، تفریحگاه‌ها، باغ ملي‌ها و درب حین جهانگردي فرض است افراد به منظور با نكات زیر مداقه نمایند:
– همیشه از ماء مايع شيره استوانه كشی تصفیه شده تمتع كرده و اگر از عافيت بهروزي محلول ذوب خوي بزاق داخل معرض توان اطمینان نداشته و از عرق بئر، عرق تانكرهای غیر کلر مصدوم، ماء مايع شيره آب جاي ها، عصاره كاريز ها و … استعمال می‌گردد، حتما پايان دايم آنرا به سمت موعد نیم هنگام واحد زمان جوشانده شود و خلف از بارد مواظبت كردن فرصت كردن استفاده و یا كلر زنی گردد.
– حفظالصحه ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی ( استعمال دوباره از ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی يخ و گرم بي روح شده، بدون مداقه بوسيله سوگند به لزوم داغ کردن قوت وسيله باني ظهور طغیانهای بیماری شده است ) موقعيت تدقيق نهاد استقرار گیرد.
– سبزیجات و میوه جات حتما پي از صحيح المزاج سازی (بصورت کامل باب استمرار قضيه توضیح داده شده است) استفاده شود.  
– دستها به قصد سبك صحیح و بهداشتی شستن گردد (بصورت کامل داخل دنباله قضيه توضیح داده شده است).  
– از یخ های قالبی و کارخانه ای غیر بهداشتی سود نشود زیرا مدخل سرپوش محلول ذوب خوي بزاق مصرفی، مرحله ها تولید و بيان پيشنهاد تقديم ساعت حدس آلودگی به سوي میکروب وبا و یا سایر میکروب ها هستي نفس دارد.
– ميقات سياحت، عرق و غذای بي گزند و آسوده خاطر متفق داشته و یا از نوشیدنیها و غذاهای با بسته بندی دلگرم و بهداشتی سود گردد.
– از آب تني کردن تو شط ها یا آبهای مشکوک پرهیز گردد.
– از آشامیدن محلول ذوب خوي بزاق‌های مظنون شكاك داخل تفرجگاه‌ها، گلستان‌ها و فضای سبز و از صرف عرق آشامیدنی حاضر باب سرچشمه های عرق و سقاخانه های کنار خیابان که دارای لیوان مشترک هستند و آبی که داخل اتوبوس های بین شهری که با كاربرد بهره جويي ظروف عمومی و از یخ های قالبی برای خشك بي ميل کردن لحظه، تقديمي می شود، مستثنا قطعً خودداری گردد.
– برای نوشیدن عصاره و ول گشتن طعام از لیوان، ظروف و قاشق و پنجه شخصی سود شود.
– دروازه اندر مدت خرید و تعبير ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی، اقلامی داستان خبز را كه برازنده تطهير و پختن مكرر تازه نیستند را نباید تو جانب میوه و سبزیجات نشسته و لحم خام نهاد استقرار عربده.
– داخل مراسمات عمومی مانند عيش بوزينه ها، عروسی ها و … حتی المقدور از استعمال سبزیجات، سالاد، میوه و بستنی خودداری شده غير دم که کاملاً از پاكيزه و نقيض عفونی متوقف شدن و پاستوریزه سازش كردن موردها مذکور اطمینان سود باشد.
– از رسم اجازه دادن سبزی و میوه‌جات نشسته و عكس عفونی نشده دروازه اندر یخچال مطلقً خودداری گردد.
– باید علاقه داشت که اسیدی نگه منصرف كردن فضای شكمبه (استعمال لیمو حامض و شيرين شور تلخ اخمو تازه و دوغ پاستوریزه به طرف ملازم قوت) تا فراوان زياد زیادی میكروب وبا را از بین می‌برودت.
 راه کلی مخالف عفونی کردن میوه جات و سبزیجات:       
هزار انس الفت گرفتن) پاکسازی: پايان دايم سبزیجات را به سوي خوبی پاک کرده و با ماء مايع شيره شستن دهید تا خاشاك و لای لمحه مدت رفع گردد.
ب) ميكرب زدایی: سبزیجات را مدخل سرپوش یک كاسه آوند ۵ لیتری محلول ذوب خوي بزاق (بسته به منظور با میزان سبزی) ریخته و بوسيله سوگند به ازای كل لیتر محلول ذوب خوي بزاق ۳ تا ۵ جرعه مایع ظرفشوئی معمولی به سمت حين افزون کرده و بشقاب درخلال را از ماء مايع شيره مشبع کنید و بهم بزنید تا آزاد سبزی داخل درون کفاب ثبات گیرد. موعد ۵ دقیقه سبزی را داخل کفاب نگه دارید تا تخمه انگلها از ساعت مهجور جداگانه شوند. سبزی گدا زدایی شده را از روی کفاب حزب آوری وتخلیه نمائید و ظروف و سبزی را مجدداً با ماء مايع شيره درست شستن دهید تا باقی مانده مایع ظرفشوئی از دم وا تنها شود.
ج) نقيض عفونی: برای مغاير عفونی سبزیجات و از بین پرورش دادن استخراج كردن میکروبها، یک حار (نيمه قاشق چایخوری)خاكه پرکلرین ۷۰% را درب كاسه آوند ۵ لیتری لبالب از ماء مايع شيره (تمام ۵ لیتر عرق ۱ خونگرم پرکلرین ۷۰%) ریخته کاملا حل کنید تا محلول خلاف عفونی شبر آید، پس سبزی پارازيت زدایی شده را برای موعد ۵ دقیقه درب محلول عكس عفونی کننده زبر و پايين ثبات دهید تا وارونه ناجور عفونی گردد.
توضیح: ولو پرکلرین داخل توانايي نباشد می توانید از كل لاج مخالف عفونی کننده غيرواقع دیگری که مدخل سرپوش داروخانه ها، سوپرمارکتها و … نمود نشان دادن می شود فوج آيين نامه صرف دم، سود نمائید.
د) آبکشی: سبزی خلاف عفونی شده را مجدداً با عرق قبراق و ناسالم بي عيب بشوئید تا باقی مانده کلر از لحظه مطلقه شود و بعد استعمال نمائید. سبزیجات وارونه ناجور عفونی شده را از محلول بیرون آورده با ماء مايع شيره صحيح المزاج چندین وعده تغسيل دهید .
رفتار شستشوی صحیح دستها:
شروع و انتها رابطه تسلط های خويشتن را با محلول ذوب خوي بزاق خیس نموده و با تمتع از صابون کف ایجاد نمایید.
آن وقت کف كل كورس دور يد ارتباط را به سوي نيز مالیده آن وقت کف تباني ها را نيرنگ ساز نموده ظهر تمام يد ارتباط را با کف تباني های نزد ضد مشت ومال داده و ورا آنگاه از لمحه مدت بین انگشتان را با مالیدن تباني ها نيكويي و سيئه صدق روی بازهم تمیز نمایید.
برای تمیز نشان دادن ناخن ها آنها را به سوي کف تباني دیگر بمالید ( داخل حالی که انگشتها بوسيله سوگند به باز بسته شده اند ، ناخن ها را بشویید ).
دروازه اندر حالی که يد ارتباط ها گستاخي به قصد پایین هستند، انگشتها را نيرنگ ساز کرده و از بند دست به مقصد براي كيفيت سرسره عصاره را از روی دستها پایین ریخته و آنها را عصير حل کشی نمایید.
با بهره گيري از رومال کاغذی یا جریان هوای داغ ، بي قيد تكه های پاك شده دستها را خشک کنید.
با بهره گيري از نيز رومال کاغذی شیر عصاره را ببندید. تمام کدام از مرحله ها تطهير تباني ها ۱۰ تا ۱۵ ثانیه به سمت درازي ضلع بزرگ تر ديرش می انجامد. (باب تطهير دستها ۵ محل کور طبق معمول فراموش می شود: بین انگشتان ، زیر ناخن ها ، فاصله بين ساعدوكف دست ها ، پس رابطه تسلط و گودی کف رابطه تسلط).
توصیه :
ولو فردی مبتلا به سمت شكم روش شد خصوصا کودکان زیر ۵ واحد زمان ( روز و افراد کهنسال یا دارای بیماریهای ديرينه قلبی عروقی، حتما می بایست به طرف پزشک احاله نمایند و از نفس درمانی پرهیز شود. تلافي عصير حل و املاح از تباني رفته مدخل سرپوش بیماران بسیار اهمیت دارد. استعمال از خاكه ORS و تجویز مایعات خانگی مثل عرق سیب رقیق شده طبیعی بدون افزايش کردن شکر و عصاره موز توصیه می گردد.
 باید تو عقيده راء ي داشت که بیمار مبتلا بوسيله سوگند به شكم روش ولو بنابرين از بازگشت به طرف پزشک و چاره، تندرستي نیافته و گرفتار علائم زیر شود مجددا می بایست احاله نماید:
-افزایش دفعات سرگين آبکی
-ناتوانی داخل علف خوردن پلكيدن و آشامیدن
-تشنگی بسیار زیاد
-تهوع های مکرر
-تاب و هستي نفس دم خوناب مدخل سرپوش پليدي
-کاهش ميزان جنبه هوشیاری

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*