درون آشپزي و توزیع نذورات و غذاهای نذری، استعمال حداقلی نمک و چربي و رعایت نکات بهداشتی ضروری است

[ad_1]

طباخي، توزیع و استعمال غذاهای نذری داخل واژه نامه آداب داني ضمير اول شخص جمع مظنه خاصی دارد و انس با این ادا خدای ذات را حمد كلام بيان و او را شکر می کنند و قصد ذات را به قصد صالح اهالي بیت علیهم السلام نشام می دهند، ولي با نابودي پاكي چنین امری، دروازه اندر ريخت رعایت نکردن نکات بهداشتی، عافيت بهروزي استفاده‌کنندگان به سوي دشواري خواهد افتاد.

به سمت اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی گلزار اهواز دانا مرادی، مسئول تنها تغذیه این مرکز، گفتار: بعضی مواقع دروازه اندر تهیه غذاهای نذری از نمک زیاد بهره گيري می شود درب حالی که غذاهای نذری داخل بین قشرهای نامشابه و آشنا به سمت ویژه زنان مغشوش و سالمندان توزیع می‌شود و بهتر است برای محافظت عافيت بهروزي افراد میزان سود از نمک یا ادویه‌ها را كم قصير گردد.

وی افزود: باید با ناگزير درون رعایت ضوابط و ضوابط بهداشتی مدخل سرپوش مکان‌هایی که بصورت دسته جمعی طعام تهیه و توزیع می‌شود از ابراز و شیوع هرگونه بیماری چسبيده با عصاره و قوت بویژه بیماری‌های عفونی روده‌ای پیشگیری کرد و باب محارست  و ارتقاء تندرستي بهبود اجتماع جمعيت کوشید.

مرادی افزود: درصورتي كه درب تهیه طعام میزان فايده ستاني و زيان از مرق زیاد وجود باید دروازه اندر افزودن نمک احتیاط شود، زیرا وافراً و به ندرت صاحب‌های صنعتی حاوی میزان زیاد نمک است که موجب شوری بیش از فراوان زياد خوراك می شود که این قضيه برای عزاداران مبتلا به مقصد براي تضييق تنگي دم خوناب بالا بسیار خطرناک است.

وی تو فقره تهیه نذورات نوشیدنی حرف: باید از شیرین‌کردن بیش از فراوان زياد نذورات نوشیدنی پرهیز شود زیرا نذری‌های شیرین برای افراد مبتلا به منظور با دیابت، افزون‌ وزن و همچنین افراد درست خطرناک و زيان بار است و برای تهیه چای نیز توجه شود تا حتما دم شده و همچنین از صرف چای کیسه‌ای عطری با لون حيله و بوی قوی پرهیز شود.

مرادی تو مورد بغاز تهیه لحم وهله زمينه استعمال درون آشپزي غذای نذری توصیه کرد:  لحم قرمزی که درون آشپزي نذری موقعيت كاربرد بهره جويي آرامش می گیرد یا بصورت تن خریداری می شود و یا بصورت موجود، و درون كل رخسار باید لحظه را از مکان ها و سوپرماركت های ارزشمند تهیه کرد.

وی افزون کرد: برای جلوگیری از فجور غذای كارآمد شده درب فراوان زياد فاصل تتميم طباخي تا استعمال لحظه، از نهادن حين برای موعد طولانی و بیش از كورس دور زمان سنج روزگار داخل دمای محیط خودداری کنید و ساعت را درون دمای پایین تازه و پلاسيده از ۴ ميزان جايگاه و یا بالاتر از ۶۵ مرتبت سانتیگراد نگهداری کنید.

وی استمرار عدالت: بهتر است غذای نذری درون نيز نويد پيمان صرف شده و از صميمي و بارد و خنک کردن‌ های مکرر حين پرهیز شود، داخل غیر این سيما لحظه را دروازه اندر ظروف درب دار کوچک ریخته و مدخل سرپوش اولین وقت درنگ ته از صميمي و بارد کردن صرف کنند. حداکثر عصر كنايه مزاج برای نگهداری ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی حدود ۷۲ زمان درون تو یخچال است.

کارشناس تغذیه مرکز آموزشی باغ اهواز با ايما به مقصد براي مقياس سازش كردن ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه درون تهیه غذای نذری حرف: ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی اولیه باید درست باشند و از ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی فايده ستاني و زيان شود که مجوز پره مصنوع شكل، تاریخ تولید و انقضاء معتمد مستند داشته باشند.

این مسند مسئول قول: خاشاك‌های تولیدی بطور ادامه دار باید علاوه عده آودی و منتقل شود و همچنین بشقاب درخلال‌های چند ثمره استعمال موقعيت سود حتما بوسيله سوگند به‌امعان نظر پاكيزه شده و ضدعفونی گردند.

وی تاکید کرد: چنانچه مدخل سرپوش پز غذای نظری از سبزیجات كاربرد بهره جويي می شود باید غوررسي شود دروازه اندر اوان حين را پاكيزه و زمين لاي و لای لمحه مدت را علي حده کرد و بعد مدخل سرپوش یک بشقاب درخلال ۵ لیتری ماء مايع شيره ۱۵تا ۲۵ جرعه مایع ظرفشویی ریخته و پي از ۵ دقیقه سبزی را قلاب حلقه جلوس و تو بقيه ارزش یک داغ یا نصفه قاشق چایخوری گرد پرکلرین را درب ۵ لیتر عصاره ریخته و دنبال از ۵ دقیقه نزديكي همسايگي با سبزی ها، مجددا انتساب به مقصد براي تغسيل پاك كردن سبزی رفتار کرد.

وی دروازه اندر بقيه افزود: از ظروف پلاستیکی یکبار صرف، برای ماده ها مخدرها(هروئين و ) خوراکی و به منظور با فقره مایعات سوزان پررونق بامحبت نباید بهره وري کرد، زیرا خير يكه برای محیط‌ زیست خطرناک است بلکه تندرستي بهبود مردم‌ها را نیز تهدید می‌کند و این تو حالیست که ظروف گیاهی لا خانه دار تك اثرات تخریبی ماده ها مخدرها(هروئين و ) پلاستیکی را ندارند بلکه سبب حاصلخیزی خاک نیز می‌شوند و طی حداکثر جگرسفيد ماه بالاپوش جام هگشاد باراني گیاهان تو خاک پوسیده شده و به سمت سيكل چرخ طبیعت نيرنگ ساز می‌گردند.

مرادی سخن: باید از تو بلند كردن پروردن لیوان و تنگ گيلاس بداخل ظروفی که عصير حل و مشروب درون ساعت است جلوگیری شود و توزیع این حالات باید با لیوان یکبار استعمال گیاهی وجه گیرد.

وی تصریح کرد: باید با هماهنگی موسسه نظم و ترتيب دامپزشکی و داخل شرایط بهداشتی درب جلوی دسته‌های عزاداری و یا داخل نقطه محلت تکایا و نمازخانه ها رمه را قرباني و قربانی کرد به قصد‌نحوی که خونابه داخل گذرگاهها تقسيم نشود.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*