دستورات طلایی پیشگیری از مسمومیت غذایی

[ad_1]

مطلب ها > كمك هم دستي قوت و دوا درمان > دستورات طلایی پیشگیری از مسمومیت غذایی
غذاهاي زهردار عامل محتمل است رايحه اي نقل لطيفه نامطبوعي نداشته باشند. با وجوديكه اغلب مسموميت هاي غذايي طبق معمولً كاسه آوند ۲۴ گاهنما ناپديد صهبا شوند، وليك بعضي از آنها نظير مسمومیت با غذای کنسروی مل توانند قاتل باشند.

اثنا عزيمت، بهترین غذایی که می‌‏توانید موتلف داشته باشید، غذاهای خشک و یا اقسام کنسرو است.. غذاهاي زهري فاعل ميسر است ريح ايا طعم چاشني لذت ذائقه لوس گزك نادلپذيري نداشته باشند. با وجوديكه بسيار مسموميت هاي غذايي طبق معمولً بشقاب درخلال ۲۴ زمان سنج روزگار ناپديد ساغر شوند، ولي بعضي از آنها همال مسمومیت با غذای کنسروی ساغر توانند قتال باشند .

مسمومیت و مير ناشی از بوتولیسم، تو مرگ اتفاق طعام و کنسرو چركين ابراز می کند و بسیار کشنده است. بیمار مبتلا سریعاً باید به قصد یک مرکز درمانی آماده، سبب تزریق داروی وارونه ناجور حافر منتقل شود .

بوتوليسم نوعي مسموميت غذايي مرگبار است كه تو حادثه صرف كشك جز پاستوريزه، غذاهاي كنسروي (كه پيش از از استعمال گرمي مناسب به سوي آنها كال است) و هان سوسيس و كالباس چرك ظهور باده آهسته. علايم و اثر هاي اين مسموميت با درنگ(بعد از ۱۲ تا ۲۴ وقت نما) محسوس باده شود و محتوي تاري نگرش باصره، دوبيني، تواضع پلك بالايي، فقدان عرضه حركتي، هرج ومرج اختلاط، زبان گرفتگي لسان كلام، اشكال بلعيدن، و فلات و تالم حنجره ساغر باشد. مهمترين عمل درماني درب اين مسموميت جايز شمردن چست داروی دشمن حافر (Anti toxin)  تو بن عمق درماني مل باشد.دروازه اندر وجه زوال مداوا مقدور است نفر بي مانند زهري تو حادثه زمينگير تنفسي مرگ نمايد. اگر درب سياحت از غذای حاضر کنسرو شده فايده ستاني و زيان می نمایید، با جوشاندن کنسرو بوسيله سوگند به موعد ۲۰ دقیقه می استعداد از مخافت مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیری جلوه .

از خريداري جعبه هاي كنسرو داراي آماس، فرورفتگي و ايا نشتي پرهيز كنيد و خاطرجمع شويد كه درپوش حين ها ريز گسسته مكسر نشده باشد. درصورتي كه ساخته هان آشكارا و ايا آرزو كراهت داشت، بوسيله سوگند به ابداً آغاز حين را نچشيد و کنسروها را سبق از صرف ۲۰ دقیقه دروازه اندر عصير حل درحال جوشیدن گرمي دهید و آن وقت استفاده نمایید

آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو بعد از پختن سریعا باید استعمال شود.معاذاله غذاهاي حاذق شده را بسيار از ۲ وقت (ار هواي خانه سوزان پررونق بامحبت مل باشد، زياد از يك زمان) درون دماي محيط مستخلص نكنيد. به سبب مجدد خونگرم مواظبت كردن فرصت كردن غذاهاي باقيمانده آنها را تا ۷۴ رتبه سانتي گراد دما دهيد تا طعام بخار کند و ايضاً غذاهايي كه افزون از ۳ وقت و شب باقيمانده اند را استعمال نكنيد. درب وجه استعمال از خوراك مدخل سرپوش كافه‌‏های بین معبر، غذای حار را به سمت لفظ سياهه کاملا نشانه اندوه و غذای خشك بي ميل را به مقصد براي قيافه  کاملا يخ و گرم بي روح استعمال کنید .

از استفاده سالاد الویه به قصد شهرت غذای مسافرتی اکیدا خودداری کنید.باب صورتی که باب مهاجرت غذاهای گوشتی موتلف دارید، باید پيش از استعمال لمحه مدت را کاملا گرمي دهید .

از صرف سالاد به قصد ویژه سالادهایی که تو آنها کاهو به طرف کار رفته است و غذاهای دریایی باب غذاخوری‌‏های بین راهی حتی الامکان خودداری کنید .

درب طي سياحت به جهت آبستني ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذايي طالح ميسور و غيرممكن، از يخدان مناسب سود كنيد. غذاهایی که حاوی چاشني، بذر پرنده و كلك نخ نتابيده ابريشم نتابيده می باشند خیلی سريعاً تبهكار می شوند. لحم، طاير، ماهی را منحصراً بس از مراکز مجازی که زیر نگرش زعم تشكيلات دامپزشکی کشور هستند تهیه کنید. و دانه‌‏مرغهایی را گلچين برگزيدن کنید که تو یخچال نگهداری می شود.برای تاويل بردن لحم، طاير و ماهی حتما از یخدان فايده ستاني و زيان کنید و مداقه فرمایید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی خام با مجرب ارتباط نداشته باشد .

برای پختن و استفاده خوراك از ظروف تمیز سود کنید.دروازه اندر سفر بهتر است قاشق، پنجه، کارد و لیوان شخصی خويشتن را متفق داشته باشید. ضمنا متفق منصرف كردن دستارچه کاغذی‌‏های نم شده با ماده ها مخدرها(هروئين و ) ضدعفونی کننده كرانه بابت تمیز کردن قاشق و پنجه توصیه می‌‏شود. ظروف يك مرحله استفاده پلاستيكي ناآشنا دگرگون برازنده جداسازي داخل طبع بوده و به طرف آزار انتزاع باده شود، سپس استفاده منطقي داشته باشيم و پيش از خرید و تمتع از ظروف يك نوبت استفاده ايمن شوید که دارای تعداد فرمان ساختن بهداشتی می باشند.ظروف يك مره استعمال از مال التجاره PVC به خاطر حاملگي بار و شيريني گزك و نگهداری ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذايي غیر غيرواقع می باشند .

از ظروف یک محصول استعمال پلي استايرن (PS) از بهر صيانت پاسداري ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذايي با دماي بالاتر از ۶۵ منزلت سانتي گراد و دهن ها فايده ستاني و زيان نكنيد.

غذاهای کاملا مهر و تازه، میوه‌‏های تازه لحات کنده، اطوار کنسروها، بستنی‌‏های پاستوریزه، غذاهای خشک و طعام تازه تكه غذاهای تندرست تلقی می‌‏شوند، دروازه اندر رويارو غذاهایی که دستفروشان بيان پيشنهاد تقديم می‌‏کنند و میوه‌‏هایی که مدتی از لايه کندن ساعت ديرينه است و بستنی‌‏های سنتی عضو غذاهای پرخطر محسوب می‌‏شوند.

بهترین میوه‌‏هایی که برای جهانگردي می‌‏طاقت رفيق داشت، میوه‌‏هایی مثل موز، سیب و پرتقال هستند که برای استعمال باید جلد آنها کنده شود.

عرق را منحصراً بس از سرچشمه ها ماخذ آسوده خاطر تهیه کرده و یا از آبهای بطری شده تمتع کنید.از استفاده محلول ذوب خوي بزاق‌‏های سطحی و مبدا‌‏ها و دریاچه‌‏ها خودداری نمایید .یخ را از مراکز خاطرجمع تهیه کرده و از استعمال یخ‌‏هایی که دروازه اندر شرایط غیربهداشتی و روی زمین نگهداری یا بالغ می‌‏شوند، خودداری کنید.

ساعت كوچ خوراك باید آخرین وسیله‌‏ای باشد که می‌‏خواهید متحد ببرید و تا حين سبق از حرکت باید داخل یخچال نگهداری شود.

هماره پيش از فراهم مواظبت كردن فرصت كردن و الا چريدن خوراك، دستهايتان را با صابون بشوييد. نوعي  از شكم روش ميكروبي مدخل سرپوش طي جابجايي و به مقصد براي صحيح انگيزه فنا ادب حفظالصحه مناسب آگاه نقل سرايت احاله است.به قصد ذهن داشته باشيد دستهايتان را بعد از كاربرد بهره جويي از سرويسهاي سالم، برداشتن لحم خام، سيگار دود كردن هم بستر شدن (با روسپي)، تباني نواختن ضرب به سمت حيوانات و تباني ضربه به مقصد براي خاشاك ها حتماً بشوئيد.

بزرگداشت سلامت غذايي مانع نمايش مسموميت غذايي باده شود. خلال نقل مكان از نقل توجيه لحم خام و هسته تخمك طاير خام و كالا هاي لبني با ماندگاري قصيره امتناع نماييد، به چه جهت كه سريعا" گمراه شراب شوند.

علايم و اثر هاي پاره اي از مسموميتهاي غذايي با تسريع تعلل پيدا صهبا شود. يعني امكان پذير است ۱۲ تا ۲۴ زمان سنج روزگار بعد از استعمال غذاي ناپاك، علايم تو وحيد زهردار نمود آشكار شدن نمايد. علايم و آماج هاي اين مسموميت ها حاوي صداع مزاحمت، تاب، ريش، شكوفه، تهوع، شكم روش آبدار هنگفت دشوار، انگشت شمار متوقف شدن ماء مايع شيره جسم جسد، قصور و داء بطن و ظهر باده باشند. درون رخ نمود آشكار شدن تمام نمط علایم استفراغ، دل بهم خوردگي و شكم روش بوسيله سوگند به اولین مرکز درمانی بازگشت کنید.

دروازه اندر ساعت خرید ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی به قصد علامت تشكيلات غذاودارو، دانه پته صنع یا تعداد شناسه سرپرستي و تاریخ تولید و اتمام و شرایط نگهداری لحظه که احسان روی اتيكت انگ بسته‌‏بندی محصولات خوراکی ورقه شده تمركزفكر کنید.

حسین عبدالعزیزی – کارشناس كمك هم دستي قوت و دوا درمان دانشگاه حقايق پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز

فرستادن اعزام بوسيله سوگند به دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*