ضابطه جدید حكومت حفظالصحه درمورد عطاری‌ها: بهره وري از واژه «داروخانه گیاهی» غيرمجاز شد +بنچاق

[ad_1]

دستور جدید وزارت بهداشت درباره عطاری‌ها: استفاده از واژه «داروخانه گیاهی» ممنوع شد +سند

خاور نیوز-۳۹ لطيفه روبرو

دستور جدید وزارت بهداشت درباره عطاری‌ها: استفاده از واژه «داروخانه گیاهی» ممنوع شد +سند

[ad_2]

دستور جدید وزارت بهداشت درباره عطاری‌ها: استفاده از واژه «داروخانه گیاهی» ممنوع انتخاب شغل ومشاوره شغلی
 شد +سند

کنترل وزن
خیانت چیست

دیدگاهتان را بنویسید

*