دستگیری یک كارآمد فضای مجازی قوم به منظور با بیگانگان

[ad_1]

دستگیری یک فعال فضای مجازی وابسته به بیگانگان

گرگان – مسئول روابط‌عمومی ارتش نینوا استان باغ از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی باب استان گلشن و همچنین بازداشت یکی از عناصر منسوب غيرمستقل بسته به طرف بیگانگان گزارش قضيه عدالت.

به سوي رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از روابط عمومی ارتش نینوا باغ، سیدمهدی حسینی‌نژاد نابودي از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی درگلستان گزارش قضيه انصاف و قول: نيابت مددكاري داده ها گند نینوا چندی پیش فردی که داخل شبکه‌های فضای مجازی اقدامات ضددینی ادا می‌معدلت را شناسایی و بازداشت کرد.

مسئول روابط‌عمومی خيل نینوا استان باغستان تصریح کرد: این بانو که با هویت محرز به منظور با‌آغاز مدیر اصلی امت‌های تلگرامی و زیر ديد عناصر خارجی عمل به سمت ترويج نوشته ها خبرها توهین‌آمیز علیه مقدسات، ائمه اطهار(ع) و نظم ارتش می‌کرد، وساطت ميانجيگري ____________كردن كمك هم دستي داده ها فوج نینوا باغ بازداشت شد.

حسینی‌گوهر افزود: كمك هم دستي داده ها ارتش نینوا گلزار این بيگم ۳۳ ساله را به مقصد براي‌دلیل فعالیت پخش تو پنج جمعيت تلگرامی که بوسيله سوگند به‌كوه طور بنگاه یافته و سازگار عمل به مقصد براي منتشر مطلب ها بالا، دروازه اندر راستای كمال يابي اهداف ناميمون دشمنان نظم ارتش می‌کرد، شناسایی و دستگیر و تحویل شغل ها قضایی فرياد.

مسئول روابط‌عمومی لشكر نینوا استان گلزار داخل بقا همچنین از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی استان نیز وساطت كردن ازطريق این كمك هم دستي نبا اخبار معدلت.

وی اظهار داشت: این واحد جدا ديار که دارای ۲ سیلو و کارخانه مهتر رهبر ممتاز آرد درب استان حيات و جرائم و تخلفات متعددی درون حوزه آرد و حنطه مرتکب شده هستي و عدم، ميانجيگري نيابت مددكاري داده ها ارتش نینوا بوستان شناسایی و بازداشت و تحویل شغل ها قضایی شد.

دستگیری یک فعال فضای مجازی وابسته به بیگانگان

[ad_2]

دستگیری یک فعال فضای مجازی وابسته به بیگانگان