دستیابی جهاددانشگاهی بوسيله سوگند به ‌دانايي ابهام پيچيدگي تولید شجر‌های پیوندی گردوی پايدار تو مستوي سرمای دیررس

[ad_1]

به قصد شرح خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سیدضیا نصرتی وقت بعدازظهر امروز تو گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بررسی راهکارهای حل مشکل باغات به قصد ویژه باغات گردوی استان اردبیل اظهار داشت: جهاددانشگاهی باب آينده حاضر دانايي ابهام پيچيدگي تولید درختچه‌های پیوندی جوز که داخل جلو سرمای دیررس بهاري کاملا بادوام هستند را داراست و درب سيما تمایل مسئولان استان اردبیل، این توانمندی می‌تواند برای آشتي باغات گردوی این استان موقعيت صرفه‌برداری فراغ گیرد.

وی بیان کرد: با دل سوزي به منظور با اینکه میزان عملکرد این شجر پیوندی دروازه اندر تمام هکتار ۵ كس و نیز از پایداری تولید متمتع است به سوي همین فكر دل بهترین راهکار برای کسانی که می‌خواهند بوستان جدید جوز درست كردن کنند استعمال از این نوع درختچه است.  همچنین داخل این الگو می‌قدرت قرابت تناسب به مقصد براي صلح تصحيح درختان مسن و بارده رفتار کرد.

مدیر قبيله جمع پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی اداره جهاددانشگاهی تهران با استعاره به سوي اینکه باب زمان حال و ماضي حاضر ۱۰ شمار گردوی خارجی و ۲ دستخط گردوی داخلی بوسيله سوگند به ديباچه اسم ارقام ثابت پادار متمكن سرسخت و سست مدخل سرپوش نزد ضد سرما دروازه اندر روي کشور نمايش می‌شود، تصریح کرد: استعمال از درخت پیوندی، تهديد سرمازدگی باغات جوز را باب استان اردبیل مدافعه حل می‌کند.

نصرتی با ايما به مقصد براي آسيب‌های آگاه شده با باغات جوز درب چند پار درون روي کشور افزود: امروز دیگر مدیران بنگاه جهادکشاورزی و مسئولان مسئله تحكم به سمت این نتیجه رسیده‌اند که راهکاری چند ساله و سيني دستور كار بهتر از راهکارهای کوتاه موعد و موقتی است.

وی با بیان اینکه دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر ژنوتیپ‌های خوش و بد خير سخت به قصد سرما داخل کشور داریم که نیاز به طرف شناسایی و جابجايي فناوری دارد، گفتار: جای نگرانی نیست چون كه شجر پیوندی تولیدی جهاددانشگاهی توانسته ‌مشکل سرمازدگی این نتيجه خرمن را ازبين بردن کند.

مدیر فرقه جوخه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی جهاددانشگاهی تهران اظهار کرد: درون وضع مرحله جوز می‌استطاعت درب کوتاه موعد از ادب پیوند و درون بلندمدت از تولید شجر روی پایه رویشی از طریق کشت نسج بافته بهره وري کرد.

نصرتی با اعتراف تحسر از اینکه ایران جایگاهی تو بین صادرکننده‌های گردوی آفاق ندارد، تصریح کرد: ایران بوسيله سوگند به آغاز دومین کشور تولیدکننده جوز باب دنیا به قصد ذهن فقدان دقت به سوي دعوي و فرمايش سازمان استعمال کننده داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور  تو تولید جوز، داخل این زمینه پيروز نیست.

مدخل سرپوش این ميتينگ مدیرکل تشنج استانداری اردبیل با بیان اینکه داخل تمام بارندگی غيرمترقبه به طرف كوه طور متوسط ۲۰۰ میلیارد ده قران ضرر به سمت باغات رسيده می‌شود، افزود: تو گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای که امسال تو فروردین ماه و بعد از مطلع استقراريافتن خسارات بوسيله سوگند به باغات مشکین شهر برگزار شد معلوم گردید کمیته تخصصی تشکیل شود و این قضيه را بررسی کند.

سعادتمند امامی یگانه بیان کرد: بعد از بررسی های متعدد، استعمال از فناوری تولید درختچه جهاددانشگاهی بوسيله سوگند به شهرت بهترین شاهراه گزينش شد و من وتو داخل آينده حاضر آمادگی داریم از این راه علمی که تو آينده حاضر بهترین سياق است سود کنیم.

وی  با حكم به مقصد براي اینکه از رويه بهره وري از شجر پیوندی داخل ایجاد باغات جدید جوز باب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد استان اردبیل پذيرايي می‌کنیم، اظهار کرد: آمادگی داریم با بسته شدن پيمان نامه و یا مرافقت‌صحيفه رابطه اتصال بوسيله سوگند به این مسئله تحكم عمل کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]