دفع سنگ کلیه با مركب نشين و پياده نصب متوقف شدن بوسيله سوگند به قطار هوایی

[ad_1]

تحقیق جدید محققان نشاني آيه می دهد افراد دارای سنگ کلیه می توانند با شواليه ماندگار شدن ايستادن به مقصد براي قطار هوایی سنگ نفس را دفع نمایند.

بوسيله سوگند به بيانيه گزارشگر نيكي و عتاب، محققان دانشگاه ایالتی میشیگان شواهدی باب اختیار دارند که رگه انگ می دهد بیماران دارای سنگ کلیه توانستند با سوارشدن به منظور با قطار هوایی سنگ های کوچک را دفع کنند.

داخل این تتبع، تیم تفحص به سمت رهبری دیوید وارتینگر، از یک ابزار نشر باسمه دروغ سه بعدی برای ایجاد نمونه اسوه سیلیکونی کلیه تمتع کردند. این الگو سیلیکونی کلیه حاوی مواجب و سه سنگ کلیه به سوي معيار های مغاير وجود.

آنها این کلیه را درب یک کوله پشتی گذاشته و دم را درب قطار هوایی روش دادند. محققان دریافتند زمانیکه کوله پشتی حاوی کلیه سرمشق داخل نصيب بخش رو قطار هوایی باشد، حدس دفع سنگ داخل حدود ۱۷ درصد هستي و عدم و زمانیکه کوله پشتی به منظور با بهر پيرو قطار منتقل شد، ظن دفع سنگ تا ۶۴ درصد افزایش یافت.

از اینرو محققان لقب می کنند مركب نشين و پياده نصب ماندگار شدن ايستادن قطار هوایی داخل پارک ها می تواند شمايل درمانی برای سنگ های کوچک کلیه داشته باشد.

به قصد كلام بيان محققان، ولو سنگ کلیه پيش از آنکه برجسته شود دفع شود، می رمق از ارتكاب جراحی پیشگیری کرد.

[ad_2]