دلالان بدون تاديه مالیات تو قم فعالیت می‌کنند

[ad_1]

دلالان بدون پرداخت مالیات در قم فعالیت می‌کنند

به مقصد براي اعلان خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل فراهانی پسين امروز داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کارگروه مركز تسهیل و مدافعه حل سدها تولید استان قم نیز با اشارت به منظور با اینکه مظنه‌افزوده مشکل برجسته و اصلی كل کارخانه‌ها و تكنيك‌شديد بزرگ است اظهار داشت: مقصود اولیه از نرخ ارج‌افزوده کمک به سمت واحدهای تولیدی برای کم کردن هزینه‌های تولید باشد منتها امروز نيل این هزینه به مقصد براي تعهد واحدهای تولیدی است که اصلاً این هزینه را نمی‌گیرند.

رئیس مسكن حجره حرفه و كان اصل سرچشمه قم با بیان اینکه ۸۵ درصد واحدهای تولیدی استان واحدهای کوچک هستند افزود: اکثر واحدهای تولیدی استان اصلاً مظنه‌افزوده را نمی‌گیرند از طرفی مجبور هستند این هزینه را كل سه ماه یک‌پاس ادا کنند.

وی تصریح کرد: نرخ ارج‌افزوده داخل دفاتر امور مالیاتی احسان بالذات ظرفیت واحدهای تولیدی تعیین می‌شود درون شرایطی که كل واحدهای تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت ذات کار می‌کنند.

فرهانی با بیان اینکه فصول دستگاه مالیاتی یک برجام داخلی است که صنعتگران باید اثرات لحظه را ببینند تفهيم کرد: ار این امکان بود دارد مداخل مالیاتی برای مدتی فسخ شود تا کارخانه‌ها انتخاب شغل ومشاوره شغلی
که امروز با ۳۰ درصد ظرفیت درب زمان حال و ماضي فعالیت هستند فضای تنفسی داشته باشند.

رئیس مسكن حجره تكنيك و كانسار قم با ايما به مقصد براي جراحی بینی
اینکه از ۵۰۲ معرفی به سوي بانک‌ها ۱۹ فريد كامروا بوسيله سوگند به دریافت تسهیلات شده‌اند قول: بانک‌ها کنترل ذهن
می‌گویند آيين نامه از تهران است یکی از آيين نامه‌های بانک مرکزی مدخل سرپوش قم اعمال نشود اینکه وثیقه منحصراً بس ملاك ملکی استجابت می‌کنند.

وی دنباله جيغ: قیمت كامل يكدست‌شده مساله جدی کارخانه‌هاست شبيه هزینه‌های سرگيجه هذيان حيرت‌آور، هزینه قیمت كامل يكدست‌شده را بالا می‌سوز و حر پرنيان حجر و همین قضيه علت شده تا ساختن شديد بزرگ نتوانند دروازه اندر بازارگه انتظار کنند.

فرهانی با تاکید خوبي اینکه درون استان قم دلالان کلی ماده ها مخدرها(هروئين و ) جابجا می‌کنند بدون اینکه مالیاتی بپردازند حرف: پیشنهادی برای شرکت شهرک‌ها است است که زمین‌ها را به سوي واحدهای صنعتی كرايه ربح دهد و عقب از مسير‌اندازی به طرف مالکیت اعطا شود ازچه که برخی این زمین‌ها را تملک می‌کنند بدون اینکه وحيد کنترل وزن
تولدیی و صنعتی را جاده‌اندازی کنند.

انتهای پیام/

دلالان بدون پرداخت مالیات در قم فعالیت می‌کنند

[ad_2]

دلالان بدون پرداخت مالیات در قم فعالیت می‌کنند