هستي حكومت مدام تابع دستورات مرتبه سترگ رهبری است

[ad_1]

دولت همواره تابع دستورات مقام معظم رهبری است

به قصد بيانيه خبرگزاری تسنیم از قزوین، فریدون همتی نيمروز امروز مدخل سرپوش آيين تجدید میثاق با شهدا تو مثبت نگری اصلی
بلد آبیک اظهار داشت: شهدا و جانبازان با فداکاری و از خودگذشتگی برای همیشه داخل تاریخ ماندگار شده و باید الگوی جوانان امروزی باشند.

وی بیان کرد: ناآرامي اسلامی افتخاری برجسته برای کشور ایران هستي و عدم که برکات و رگه حين با بخشودن چندین انتخاب شغل ومشاوره شغلی
دوازده ماه) مستحکم و پایدار و به سوي سایر کشورهای اسلامی نیز صادر شده است.

حكمران قزوین متذكر کرد: عموماً مدیران و مسئولان آرایش تابستانه
باید با عنایت بوسيله سوگند به فرمایشات و دستوران مسند بزرگ رهبری و همچنین حمایت از مكنت درب جنبه پیشرفت و آبادانی کشور خطوه برداشته و اقدامات بايست را اعمال آخر دهند.

همتی، همبستگي و پراكندگي و انسجام بین آلت‌های اجرایی درب جانب غي کشور مدخل سرپوش صحنه‌های نامشابه و آشنا را امری مهم و ضروری ديباچه اسم کرد.

وی با استعاره به سمت اهمیت جلوگیری از جدايي‌افکنی درب کشور، بقيه نصفت جار: كمال يابي سیاست‌های صرفه جويي مقاومتی از اولویت‌های جدی ثروت بوده که این مهم وحيد با يكتايي اتحاد و حلوگیری از تشتت ارتكاب خواهد شد که باید موقع مداقه نهاد استقرار ارتباط موثر زوجین
گیرد.

حكمران قزوین با گوشه علامت راي به سمت رفتار برخی افراد درب مناسبت برجام حرف: بخت دايم تابع دستورات سمت سترگ رهبری است و اهتمام برخی افراد برای فايده ستاني و زيان از فرمایشات ولی فقیه علیه اقبال درون جستار برجام بی‌فایده است.

انتهای پیام/

دولت همواره تابع دستورات مقام معظم رهبری است

[ad_2]

دولت همواره تابع دستورات مقام معظم رهبری است