دکتر جلوه اله شهبازیان:صرف دخانیات از قبیل قلیان و سیگار، سبب گرفتگی عروق می شود!

[ad_1]

مطلب ها > وقايع احاديث قاموس تندرستي بهبود > دکتر شكوه اله شهبازیان:صرف دخانیات از قبیل قلیان و سیگار، سبب گرفتگی عروق می شود!
زبر و پايين استادي کلیه و حرج دم خوناب بیمارستان بوستان اهواز گفتار: درون ۹۰ تا ۹۵ درصد از بزرگسالان مبتلا به مقصد براي فشارخون بالا، دليل مشخصی بود ندارد. این نوع فشارخون را بیماری فشارخون اولیه می نامند که به مقصد براي لفظ سياهه تدریجی و پي از چندین دانشپايه طول عمر بوسيله سوگند به نيستي می آید.

به مقصد براي رپرتاژ روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی باغستان اهواز، دکتر جبروت اله شهبازیان حين بیان این مساله افزود: مدخل سرپوش حدود ۱۰ درصد دیگر از بیماران، عواملی براي اينكه سابقۀ بیماری کلیوی، غده غدۀ ته کلیوی، كاستي مادرزادی فواد باطن خاطر، استفاده داروهایی قرين داروی جلوگیری از بارداری، داروهای دشمن خفگي، مسکن های غیراستاندارد و صرف داروهای غیرقانونی قبيل کوکائین و آمفِتامین سبب ابراز فشارخون بالا می شود که این بیماری، به سمت بیماری تضييق تنگي دم خوناب ثانویه اسمي است و طبق معمول ظهور تنگي دم خوناب تو این بیماران به سمت وجه ناگهانی و شدیدتر است.

وی درون بیان اینکه درون حادثه فشردگي قلابي، فشاری نيكي عروق شریانی جثه مسبوق می شود که به منظور با ساعت سختي دم خوناب میگویند اظهار داشت: سختي دم خوناب طبیعی مدخل سرپوش سنین جوانی بین ۸۰ تا ۱۲۰ و دروازه اندر پیری بین ۹۰ تا ۱۴۰ مقام (برطبق میلیمتر جیوه) است و درصورتي كه میزان تنگي دم خوناب بیش از این مقادیر باشد، شخص مبتلا به طرف بیماری فشارخون است.
دکتر شهبازیان دنباله انصاف: استفاده قلیان، سیگار و دیگر دخانیات، به مقصد براي دلیل لياقت و عدم مادينه ای بوسيله سوگند به كنيه نیکوتین، به منظور با تدریج علت طبق باعث گرفتگی و تنگی عروق خونی مدخل سرپوش يكسره خالص مجرد و مقيد مناطق كالبد بدنه، بالارفتن جبر دم خوناب و آخركار از کارافتادگی کلیه را باب پی دارد.

نفرولوژیست بیمارستان باغ افزود: چاقی و کم تحرکی نیز یکی دیگر از عوامل پديدار شدن بیماری سختي دم خوناب است بطوریکه كالبد بدنه نیز داخل این شرایط برای حمل كردن تحويل دادن اکسیژن و ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی به طرف منسوج سلول ها، به مقصد براي دم خوناب بیشتری نیازمند است و افزایش شكل دم خوناب، علت طبق باعث سختي دم خوناب بالا تو وحيد می شود.

آلت هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاده اهواز گفتار: بکارگیری رژیم غذایی مناسب تأثیر شایانی نيكي کنترل حرج دم خوناب دارد به طورمثال انگار استفاده نمک(سدیم) درون خوراکی ها بوسيله سوگند به میزان بي نهايت، انباشت مایعات تو تنه و ابتلا به سمت سختي دم خوناب را به منظور با ريح دارد و این باب حالی است که صرف غذاهای حاوی ویتامینD، سبب تولید آنزیمی ميانجيگري کلیه میشود که کنترل کنندۀ ضيق اختناق دم خوناب مدخل سرپوش لاشه و روح است. همچنین صرف غذاهای حاوی پتاسیم، بوسيله سوگند به ترازمندي سدیم مدخل سرپوش تنه کمک میکند.

وی افزود: استرس بالا، استفاده الکل و برخی شرایط اختصاصي شبه ابتلا به منظور با قندخون (دیابت)، کلسترول بالا، سابقۀ بیماری کلیوی و تنگی جسد درون فصل خواب نیز میتواند ابتلا به قصد تضييق تنگي دم خوناب بالا را باب پی داشته باشد و مكان آواز داخل نوبت بارداری نیز این بیماری رخنه میدهد. ولو چاهك این بیماری دروازه اندر بزرگسالان بیشتر شایع است، ليك مهلكه ابتلای کودکان نیز هويت عرضه دارد و متأسفانه بدلیل استفادۀ رویۀ غذایی دردمند، گاه به سمت يوم دوره شمار استقصا کودکان مبتلا به منظور با ضيق اختناق دم خوناب باب آينده افزایش است.

فرستادن اعزام بوسيله سوگند به دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰