دیابت آدم كش بي نور خموش

[ad_1]

نوشته ها خبرها > رويدادها مرجع تندرستي بهبود > دیابت > دیابت كشنده بي فروغ
دکتر حاجیه بی بی شهبازیان ته استادي غدد داخل باطن ریز و متابولیسم و رئیس مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز، دیابت یا بیماری شكر را یک بي نظمي متابولیک (نفت و سازی) دروازه اندر جسم جسد دانست و حرف: تو این بیماری توانایی تولید انسولین باب جثه از بین می‌جدول و یا تنه دروازه اندر مساوي انسولین ثابت پادار متمكن سرسخت و سست شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خويش را اجرا دهد؛ نگاره اثر اصلی انسولین پایین استدلال كردن خصومت ورزيدن شكر دم خوناب ميانجيگري مکانیزم‌های مختلفی است.

وی بیماری دیابت را یک بیماری گيتي روزگار تضمن خطاب کرد و گفتار: تو خاورمیانه افزایش شیوع بیماری دیابت با بطي ء بیشتری پیش می جوي، این شيوه درب كوره اهواز از ۱۵٫۵% باب دانشپايه طول عمر ۹۱ به سمت ۲۰%  مدخل سرپوش سنه پايه ۹۴ افزایش پیدا کرده است، پراكندگي عديده ديابت دركل دنيا، به منظور با عامل استكثار وزن هان اضافه وزن و تغييرسبك زيست بصورت زندگاني قليل حركت پويايي جنبيدن دركودكان و بزرگسالان شراب باشد.
 
شهبازیان افزود: دیابت خيز نوع اصلی دارد، دروازه اندر دیابت نوع یک تخریب سلولهای بتا تو پانکراس كشيده به مقصد براي خرده تولید انسولین می‌شود و مدخل سرپوش نوع خيز پافشاري پیشرونده لاش بوسيله سوگند به انسولین نيستي دارد که مدخل سرپوش نهایت ممکن است به سمت تخریب ياخته بند‌های بتای پانکراس و كاهش کامل تولید انسولین كشيده شود.

وی سخن: دیابت نوع ۲ (دیابت بزرگسالان یا دیابت غیروابسته به منظور با انسولین)، یکی از شایع‌ترین اقسام دیابت بوده که حدود ۹۰ درصد بیماران دیابتی را تشکیل می‌دهد، برخلاف دیابت نوع ۱، تنه تو عصر ابتلا به سوي دیابت نوع ۲ انسولین تولید می‌کند؛ ليك یا میزان انسولین تولید شده وساطت ميانجيگري ____________كردن پانکراس کافی نبوده و یا كالبد بدنه نمی‌تواند از انسولین تولید شده، تمتع کند. زمانیکه انسولین کافی نيستي نداشته باشد و یا تن از انسولین كاربرد بهره جويي نکند، گلوکز (شكر) حي درون جثه، نمی‌تواند مسبوق سلولهای تن شده و مورث جماعت متوقف شدن گلوکز مدخل سرپوش جثه بشود و جثه را دستخوش مشکل و نارسایی نماید.

 رئیس مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه تصریح کرد: درون دیابت نوع خيز معين است که عوامل ژنتیکی، چاقی، تغذیه و کم‌تحرکی تصوير مهمی مدخل سرپوش ابتلای وحيد دارند، مسلماً ترسيم عوامل محیطی باب کنترل دیابت از اهمیت زیادی محظوظ است بوسيله سوگند به نحوی که حتی درصورت كارآيي عوامل ژنتیکی دروازه اندر كس، با رعایت رژیم غذایی درست، نرمش تمرين و داراي اعتدال نگه منصرف كردن وزن جسم جسد، شخص میتواند تا سالهای طولانی از ابراز این بیماری جلوگیری کند.
 
وی با بیان اینکه برخی عوامل می تواند حدس ابتلا بوسيله سوگند به دیابت را افزایش دهد عوامل هول دیابت را ديباچه اسم کرد:
–  پرونده خانوادگی ابتلا بوسيله سوگند به دیابت: ابتلا اقربا مقام یک بيم ابتلا به سمت دیابت نوع دوم را نیز افزایش می دهد.
–  افزایش پرده (واقعه گزارش بیش از ۴۵ عام): با بالارفتن صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد دشواري ابتلا بوسيله سوگند به دیابت نوع ۲ افزایش می یابد. ازچه که با افزایش حادثه و پیر بي حركت ماندن آرام شدن، پانکراس بالاپوش جام هگشاد باراني جوانی، به سمت خوبی انسولین ترشح نمی کند و همچنین با افزایش حادثه، استقامت زندان ها به منظور با انسولین افزایش می یابد.
–  شیوه زندگی غیر كارآمد: غیر كوشا سازش كردن و افزایش وزن، بخت ابتلا بوسيله سوگند به دیابت را افزایش می دهد، حبس های عضلانی گیرنده های انسولینی بیشتری خويشي بوسيله سوگند به حبس های چربی دارند و با افزایش فعالیت بدنی و پياده روي زندان های عضلانی تقویت می گردند و عملکرد هورمون انسولین را تندرستي می دهد.
–  عادات غذایی ناپاك:  ۹۰% افرادی که به سمت دیابت نوع دوم مبتلا شده اند، افزايش وزن دارند. بنابراين طعام علف چري كردن ناتندرست مدخل سرپوش افزایش وزن سهیم است، چربی زیاد، فیبر ناکافی، استعمال بیش از فراوان زياد کربوهیدرات های شاق بي آلايش همگی داخل ابتلا به طرف دیابت نوع دوم شكل دارند، خوراك چريدن صحیح می تواند مدخل سرپوش توسعه و یا پیشگیری از دیابت نوع دوم كارگر باشد.
– تاريخچه زمينه ديرينگي ن‍‍‍ژادی و یا قومی: برخی از خويشان و یا نژادها میزان دیابت بیشتری دارند. برای مثابه دروازه اندر کشور شما شیوع دیابت درون بعضی از شهرها خويشاوندي بوسيله سوگند به برخی دیگر از شهرها بیشتر می باشد.
– سندرم متابولیک و یا سندرم پايداري به سوي انسولین:  این سندرم جنگ ای از عوامل خطرزای متابولیک می باشد که داخل یک نفر بي مانند فنا دارند، اجزاء سندرم متابولیک حاوي : پرفشاری دم خوناب، تری گلیسرید بالا، چاقی شکمی، بالا توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن شكر دم خوناب صبحانه نخورده و پایین سازش كردن میزان کلسترول صلاح و شر نغز (HDL)است، افرادی که سه موقعيت و یا بیشتر از علایم مذکور را دارند به قصد سندرم متابولیک مبتلا هستند .
– جمع وزن، تنگي دم خوناب بالا، سطح ها جوانب غیر طبیعی چربی های دم خوناب، ابتلا به مقصد براي دیابت باب طی بارداری و یا پيدايي نوزادی با وزن بیش از ۴ کیلوگرم، قدم ابتلا بوسيله سوگند به سندرم تخمدان پلی کیستیک از همه دیگر این عوامل است.
 
شهبازیان با تأکید صلاح طاعت بخشش اینکه بیماری دیابت میتواند کاملاً بدون آيت باشد و نباید درون این بیماری بوسيله سوگند به نفخه دمش آيه تفرج، قول: علایم دیابت نوع ۲ طبق معمول قرار ثبات خاموش خويش را تمغا می‌دهند و ممکن است نفر بي مانند سالها (قریب بوسيله سوگند به ۲۰ سن) بدون اینکه بداند به سوي دیابت نوع ۲ مبتلا باشد و زمانی علائم پديد می شود که شكر دم خوناب بوسيله سوگند به نجدت بالا رفته است و تك دستخوش خراج این بیماری شده است، به سوي همین قلب طبع به طرف این بیماری شهرت قتال بي نور خموش داده شده، پرنوشی، جعودت ادراری و کاهش وزن علیرغم افزایش اشتها از علائم شایع این بیماری است.
 
این تحت مهارت اختصاص غدد داخل فقره عارضه ها حوادث بیماری دیابت قول:  ماليات پيامدها بیماری به سوي كورس دور دسته بحراني و ريشه دار تقسیم می شود، کتواسیدوز دروازه اندر دیابت نوع ۱، کمای هیپو اسمولار داخل دیابت نوع كورس دور به مقصد براي دلیل فقدان کنترل شكر دم خوناب و نقصان خفت شكر دم خوناب به طرف دلیل تداوي بي پايه (فقدان آگاهی از سياق استعمال علاج زهر و پیروی نکردن از رژیم غذایی تجویز شده) از خطرناک ترین عارضه ها حوادث بران بیماری است.

وی همچنین ماليات پيامدها ديرپا بیماری را  که درون طی سالهای عام  هم آوازي می افتد و میتواند جثه‌های مهم كالبد بدنه از يكباره شهروا، رگها، اعصاب، نگاه اميد‌ها و کلیه را تحت تاثیر فراغ دهد تشریح کرد:

–  بیماریهای قلبی و عروقی: دیابت شدیداً تهديد ابتلا بوسيله سوگند به بیماریهای قلبی و عروقی، از يكسره عبارت زمره بیماری عروق کرونر با ناخوشي كمد سینه (آنژین)، نهب قلبی، سکته، تصلب شریان و فشارخون بالا را افزایش می دهد.
–  آسیب دیدن اعصاب (نوروپاتی):  قندخون بالا می‌تواند به مقصد براي رگهایی که به طرف سیستم عصبی شما تغذیه رسانی می‌کنند آسیب برساند (بخصوص اعصاب خطوه). این آسیب‌ها می‌تواند وسيله باني بی‌حسی، حرقت و داء، بخصوص دروازه اندر كله انگشتان تباني و خطوه شود.
–  آسیب دیدن کلیه (نفروپاتی): تو کلیه میلیون‌ها آوند کوچک و ظریف دم خوناب فنا دارد و دیابت می‌تواند علت آسیب دیدن این وعا عرق‌ها و درنتیجه آسیب دیدن کلیه می‌شود.
–  آسیب های چشمی: دیابت می‌تواند به طرف رگهای خونی داخل باطن شبکیه توقع عزيز آسیب رسانده و حتی وسيله باني نابینایی شود. همچنین دیابت نوع ۲ می‌تواند كشيده به قصد سایر آسیب ها و بیماریهای چشمی از تمام عصاره مروارید و یا گلوکوم (glaucoma) شود و متأسفانه دیابت از عوامل شایع نابینایی است
–  آسیب دیدن شلنگ: آسیب دیدن اعصاب رجل و یا جریان کم دم خوناب درون پاها می‌تواند كشيده به منظور با آسیب‌های جدی و شدید به قصد گام شده و حتی منتهي به طرف جدا اصبع قدم و یا خويش خطوه شود.
–  صدمات پوستی و دهانی: دیابت می‌تواند وسيله باني مشکلات پوستی از كاملاً فساد و قارچ شود؛ بوي بد و چرک گل باز ممکن است یکی از جزيه این بیماری باشد.
–  بیماری آلزایمر: دیابت نوع ۲ می‌تواند مخافت ابتلا به منظور با بیماری آلزایمر را افزایش دهد.
–  کمای دیابتی: زمانیکه یک كس با بیماری دیابت نوع ۲ شدیدا مریض شده و یا محلول ذوب خوي بزاق بدنش خیلی کم می‌شود و توانا به منظور با نوشیدن عرق کافی برای تاوان بی‌آبی نیست، ممکن است گريبانگير این بیماری خطرناک شود.
 
كارمند هیئت علمی دانشگاه مجرد و متاهل صراط تشخیص دیابت را آزمایش دم خوناب نام آدرس کرد و گفتار: برای عاقبت آزمون شكر دم خوناب صبحانه نخورده يكتا نباید ۸ گاهنما غذایی نفع خرج کند و درصورتی که امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي شكر دم خوناب صبحانه نخورده بي نظير کمتر از ۱۰۰ باشد طبیعی، چنانچه بین صد تا صد و بیست و پنج میلی صميمي و بارد داخل دسی لیتر باشد، بي نظير داخل روي گردان هول ابتلا به منظور با دیابت است و مقادیر صدو بیست وشش میلی داغ باب دسی لیتر یا بالاتر اگر با نتیجۀ تکرار آزمایش درب روزی دیگر تائید شود به سوي معنی ابتلا به مقصد براي دیابت است.      
 
رئیس مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه باب پایان با تأکید نيكي اینکه درمانی قطعی برای دیابت نابودي ندارد، افزود: پیشگیری از دیابت با تغییر سبک زندگی، سود از رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی یا ممارست اسب سواري منفرد ممر کنترل این بیماری است.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰

درازدستي احسان دیابت
سراج راهنمای تغذیه ای برای بیماران دیابتی
دیابت قتال بي فروغ

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*