معبر اندازی حجره "شهروا صحيح" باب مدرسه ها رامشیر

[ad_1]

مسئول مقياس تحصيل عافيت بهروزي شبکه حفظالصحه و دوا رامشیر از تدارک بيت دل قبراق و ناسالم بي عيب درون مدرسه ها این شهر اطلاع عدالت.

بيگم نصیرگلی حرف: سيني آيين نامه روانه شده از كمك هم دستي سلامت استان و همچنین سو ایجاد مجال و شرایط مناسب برای غي و تعالی کودکان و همچنین نگرش پرستاري ویژه بوسيله سوگند به تندرستي بهبود جسمی و روانی آنان ،که یکی از وظایف والدین و مسئولین گروه است درون چشم  است بوسيله سوگند به همین نقشه کمپین آموزشی درون سياق صحن دبستان ها با عناوین" درست زیستن با قلبی صحيح" درون مقام دبستان ابتدایی آسیه نهار سه شنبه تاريخ نويس ۲۹ مهر و همچنین دستور كار دیگری درب همین سمت با نام آدرس "وقت عاری از دخانیات"و "هوای پاک برای كلاً" باب دبستان ها يكم و آخر متوسطه درب نهار سه شنبه ۶ آبان ماه ماه درون دانشكده درگاه زینب (س) برگزار کنیم.

دربايست بذکر است کلیه این طرح ها با همکاری اولیاء دانشكده، دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و والدین آنها برگزار می شود . 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*