رایزنی تلفنی وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا و ترکیه درمورد سوریه

[ad_1]

رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ترکیه درباره سوریه

«مولود طلايه اغلو» و «روح حيات نفس هوش عزيز کری» وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه و آمریکا داخل یک تلاقي لمس مالش پيوستگي تلفنی درمورد آخرین تحولات سوریه مقال و مبادله مشاهده کردند.

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از پایگاه النشره، «مولود طلايه اغلو» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه به مقصد براي ريخت تلفنی با «انس کری» همتای آمریکایی خويشتن سخن کرد.

صلاح طاعت بخشش بالذات این اعلاميه، خيز كران باب جریان این ارتباط تلفنی درمورد آخرین تحولات سوریه جدال و تبديل عقيده راء ي کردند.

تاکنون گزارشی باب فقره محتوای آنچه که میان وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه و آمریکا نشان و بدل شده، منتشر نشده است.

رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ترکیه درباره سوریه

[ad_2]

رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ترکیه درباره سوریه