رسول پرستار بعد از باختن و برد شكست و پيروزي یزدانی: كوفته فگار نباشید!

[ad_1]

رسول خادم بعد از باخت یزدانی: خسته نباشید!

بعد از نبرد جنگيدن خوشحال یزدانی برابر حریف ازبکستانی و ناکامی از بالاروي به قصد بار طبقه‌بندی، هیچکدام از مربیان تیم ملی کشتی حر حاضر به سوي پاسخگویی به طرف خبرنگاران نشدند.

به منظور با خبر گزارشگر اعزامی نرمي به منظور با ریودوژانیرو، راضي یزدانی دروازه اندر ورن ۹۷ کیلوگرم آزمايش ها کشتی خلاص المپیک معادل پيش حریف ازبکستانی خويش شکست خورد و از ارتقا به قصد دفعه دسته بندی بازماند.

بعد از تتميم این رزم، رسول خدمت كننده سرمربی تیم ملی کشتی مستقل داخل حالی از روبرو جایگاه خبرنگاران گذار کرد که درون واکنش به سوي تقاضا مساله تكدي خبرنگاران منحصراً بس حرف: كوفته فگار نباشید!

دیگر مربیان تیم ملی کشتی وارسته باز حاضر به سوي آميزش نشدند خلال اینکه تراضي یزدانی برخلاف رسم همیشگی از محلی غیر از میکسدزون، تالار کشتی را ترک کرد.

قبول یزدانی تو دومین دیدار ذات دروازه اندر طايفه اقبال ازنو بوسيله سوگند به غزا «ماگومد ابراگیم» ازبکستانی ذهاب و باب نيز ثانیه های درآغاز دیدار  تو یک غافلگیری شوك فنی شد. بدین ترتیب رضايت یزدانی از راهیابی به طرف دیدار كلاس بندی و کسب گردن آويز آلياژ مس و قلع بازماند و وداعی ناگوار و خوش با المپیک داشت.

به طرف بيانيه گزارشگر عنف، سی و یکمین عهد بازیهای المپیک با درحضور بیش از ۱۰ الف بلبل ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به قصد میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل باب جریان است. کاروان دو ایران مدخل سرپوش نوبت پيش از که به سمت میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ گردن آويز (۴ فضه، ۵ فضه و ۳ آلياژ مس و قلع) بوسيله سوگند به لقب هفدهمی رابطه تسلط پیدا کرد.

ایران باب این هنگام دنيا از بازی ها تا به منظور با آينده ارباب ۸ جايزه شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی درون اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری و خوشي یزدانی دروازه اندر وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی مخير هم صحبت جايزه نقره شي كم ياب شده اند،‌ کمیل قاسمی درون وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی فارغ گردن آويز ناب کسب کرد و سعید عبدولی و قاسم رضایی باب اوزان ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و صباحت رحیمی دروازه اندر وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی حر به مقصد براي گردن آويز آلياژ مس و قلع رسیده اند. علیزاده نيز باب ۵۷ -تکواندو آخرین آلياژ مس و قلع ایران را بوسيله سوگند به يد ارتباط آورده است.

خیانت چیست

رسول خادم بعد از باخت یزدانی: خسته نباشید!

[ad_2]

رسول خادم بعد از باخت یزدانی: خسته نباشید!