نمو بلوغ ۲درصدی اهدای دم خوناب داخل کشور/معرفی سه استان افضل

[ad_1]

سخنگوی موسسه نظم و ترتيب جابجايي دم خوناب ایران، از رويش ۲ درصدی اهدای دم خوناب طی ۶ ماهه اوان دوازده ماه) ۹۵ تو کشور شايعه انصاف.

بوسيله سوگند به شرح گزارشگر نرمي، بشیر حاجی بیگی اظهارداشت: درب ۶ ماهه ابتدا امسال مقياس ۲۲۲ عندليب و ۷۸ آدم از هموطنان برای حاصل آغاز دم خوناب پيشكش کرده اند.

وی با ذمر آوند شرط اینکه تو ۶ ماهه عنفوان كلاس جاری یک میلیون و ۸۹۴ الف بلبل و ۱۳۷ وحيد دم خوناب و كالا های خونی باب کشور تقديم شده است، گفتار: توليد های خونی حاوي گلبول آل مجمل متراكم محكم پلاسمای تازه يخ زده بسته و پلاکت بوده است.

حاجی بیگی از توزیع دم خوناب و توليد های خونی داخل بین مراکز درمانی و بیمارستان های کشور آگاهي جيغ و افزود: توزیع دم خوناب و كالا های خونی خويشي به قصد موعد همانند ارزان عام پيش از، ۲.۵ درصد هدايت و ضلالت اثر می دهد.

سخنگوی دستگاه جابجايي دم خوناب ایران با ذمر آوند شرط اینکه درون ۶ ماهه آغاز دوازده ماه) جاری یک میلیون و ۳۳۴ الف بلبل و ۲۸۱ شخص به طرف مراکز جابجايي دم خوناب تمام کشور سو اهدای دم خوناب احاله کرده اند، سخن: از این شمار، یک میلیون و ۸۱ عندليب و ۴۳۲ منفرد دم خوناب وقف کرده اند.

حاجی بیگی همچنین از كمال صلاح ۲ درصدی اهدای دم خوناب داخل کشور اطلاع غريو و افزود: درون ۶ ماهه عنفوان امسال، استان های البرز، قم و تهران بیشترین میزان نمو بلوغ اهدای دم خوناب مدخل سرپوش کشور رانسبت به منظور با موعد همانند ارزان سنه پايه پيش داشته اند.

[ad_2]