رعایت نکات بهداشتی؛ اصلی مهم تو تهیه و توزیع غذای نذری

[ad_1]

گزارش ها قضايا > داستان ها قاموس شفا > رعایت نکات بهداشتی؛ اصلی مهم درون تهیه و توزیع غذای نذری
کارشناس كاپيتان تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان قايد خمینی(ره) اهواز گفتار: با دقت به منظور با این که غذاهای نذری بین افراد زیادی توزیع می‌شود، رعایت نکردن نظريات بهداشتی داخل این قضيه می‌تواند علت انبساط بیماری‌ یا ایجاد مسمومیت‌های غذایی بین صرف‌کنندگان شود.

مهرنوش ذاکرزاده با نظر امر به سوي ثمن معنوی تهیه و توزیع غذاهای نذری مدخل سرپوش ماه زاير احرام بسته میان توده، اظهارکرد: با اجرا اقداماتی ميسر و مشكل می‌زور با تهیه غذای درست، نيز از ديد بهداشتی و حتي تغذیه‌ای تندرستي بهبود استفاده کنندگان را صيانت کرد. بنابراین ‏درون کنار رايحه و چاشني و شوخي ملايم، تدقيق بوسيله سوگند به نکات تغذیه ای و بهداشتی دروازه اندر آشپزي و توزیع غذاهای نذری ضروری است.
 غذای کم روغني پرروغن پيه دار بهتر حافظ سلامتی
وی گفتار: یکی از مهم ترین نکاتی که باید دروازه اندر تهیه غذای نذری بسیار وهله زمينه مداقه سكون عربده این است که از دنبه و چربی زیاد برای تهیه طعام خودداری و به سمت كوه طور کلی غذاها را کم روغن دار تهیه کنید.
ذاکرزاده افزود: همچنین غلاف و چربی طاير یا چربی كاردان رویت لحم را پیش از پخته كردن پخت مطلقه نمایید و برای تهیه اطوار طعام‌ها، سبزی‌های مصرفی جور کدو، بادنجان، کرفس و قورمه سبزی را با چربي کم و بوسيله سوگند به موعد کوتاه هرم باشتاب دهید تا اثنا استعمال چربي کمتر ویتامین های حاضر درب لحظه ها بیشتر حمايت ازبر كردن شود.
کارشناس مبصر بزرگ تر تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز با بیان اینکه دهن های صلب اكيد و هیدروژنه آژانس پيشكار بیماری های قلبی هستند، تاکید کرد: استعمال دهن های درشت و هیدروژنه برای هیچ جماعت سنی كنايه مزاج نیست. درون مواردی که نیاز به مقصد براي سرخ کردن ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی هويت عرضه دارد از پيه مایع مخصوص سرخ کردنی و ميزان سود و از كاربرد بهره جويي مکرر دم برای سرخ کردن خودداری کنید. از استعمال زیاد چربي و سرخ کردن غذاها نیز تا فراوان زياد امکان احتراز شود. مسلماً سكبا‌ها داخل صورتی که مدخل سرپوش تهیه دم دهن زیادی بهره گيري نشود، غذاهای مناسبی برای نذری هستند.
ذاکرزاده اظهارکرد: درون وجه تمایل بوسيله سوگند به كاربرد بهره جويي از کره داخل آشپزي قوت، از بسته ‌های جدا و کوچک کره استعمال کنید ليك به مقصد براي دلیل این که کره به منظور با كندي تندروي عرق شده و بلد خوردني می ‌شود، لمحه مدت را روی آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو سوزان رسم ندهید.
وی بیان کرد: تو غذاهای کبابی مداقه کنید که کاملا حاذق شوند تا از جابجايي بیماری‌های انگلی و واگیر جلوگیری شود. بايست است درون پز کباب‌کوبیده امعان نظر شود که لحم کم روغن آلود استعمال و يكسره خالص مجرد و مقيد پاره‌های لمحه مدت به سمت كوه طور یکنواخت مخ دانه طباخي شود و کباب خاكسترشده گداخته محترق بربادرفته باخته نباشد.
لزوم مراقبت به سوي ترسيم سبزی ها و حبوبات درب پیشگیری از بیماری ها
کارشناس مبصر بزرگ تر تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان قايد خمینی(ره) اهواز اظهارداشت: بوسيله سوگند به دلیل نقــش مهــم و تاثيرگذار سبزی‌ها و حبوبات باب پیشگیری از ابتلا به طرف بیماری‌های شهروا‌و‌عروق، خرچنگ تيرماه تومور بدخيم و بیماری‌های گوارشی توصیه می شود غذاهای نذری حاوی اشكال سبزی و حبوبات باشند. غذاهایی شبه لوبیاپلو، باقلاپلو، شویدپلو، عدس‌پلو، استامبولی و … غذاهای مناسبی برای نذری هستند.
ذاکرزاده گفتار: اگر داخل تشريفات سالاد سروبن می ‌شود خويشاوندي به قصد رعایت نظريات بهداشتی باب قلاب حلقه جلوس و شوی سبزی‌ های مراقبت کرده و چاشني سالاد را روی ساعت نریزید. می ‌توانید از بسته‌ های کوچک چاشني به طرف قيافه جدا استعمال کنید. بهتر است به سوي جای چاشني مایونز از آبلیمو، آبغوره، عرق نارنج و یا سرکه نديمه با دهن زیتون و سبزیجات خشک بهره گيري شود.
وی افزود: شیر کم مرغوب تر دلپذير، میوه و سبزی پاك و ضدعفونی شده، خشکبار و دماغ كله دان ها، غذاهای صحيح المزاج و مناسبی هستند که می توانید برای نذری باب چشم بگیرید.
 هرآينگي اجبار کاهش نمک و شکر تو تهیه خوراك
کارشناس كاپيتان تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان راهبر خمینی(ره) اهواز سخن: ضروري است به منظور با این نکته مهم دقت شود که نمک باب افزایش جبر دم خوناب طرح زیادی دارد بنابراین از قرب منزلت کمی نمک تو پخته كردن پخت غذاها بهره گيري کنید.
وی افزود: تو تهیه شله‌پلاسيده، اشكال مشروب‌ها و نذری‌های شیرین از شکر زیاد كاربرد بهره جويي نکنید و درصورت توزیع شیر از شیرین کردن لمحه مدت خودداری کنید. جلاب های شیرین قدر زیادی شكر متبحر جثه می کنند و با نگرش پرستاري به سوي اینکه بیماری دیابت شایع ترین بیماری متابولیک تو کشورمان است، ضرور است قرب منزلت استفاده شكر و شکر درون تهیه اشكال آشاميدني ها، نوشیدنی ها، حلواها و ‏شیرینی ها به سمت دست كم ممکن برسد‎. حتماً می توانید به طرف جای شكر و شکر برای استعمال چای، از کشمش و رطب نیز فايده ستاني و زيان کنید.
 بهره گيري از ظروف یک وعده استفاده مناسب برای توزیع غذاهای نذری
کارشناس بزرگ تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان رهبر خمینی (ره) اهواز اظهارکرد: اگر برای سروبن خوراك، چای و نوشیدنی از ظروف یک ‌ثمر صرف كاربرد بهره جويي می ‌کنید، به قصد بهداشتی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن دم ها تيمار کنید. توزیع طعام باید حتما درون ظروفی از متاع تيره سلولز یا بلال که غیر از ماده ها مخدرها(هروئين و ) پلاستیکی هستند، اجرا شود‎.‎ طمانينه آرام اجازه دادن غذای خونگرم خانه دار تك درون ظروف یکبار استفاده گیاهی نیز كنايه مزاج است‎.
ذاکرزاده سخن: همچنین تدقيق داشته باشید که موعد دریافت غذای نذری بوسيله سوگند به ميزان صرف، طعام دریافت کنید تا نهایتا مضطر به منظور با زياده روي داخل صرف و یا عهد ریختن ساعت نشوید. حتی ‌الامکان بوسيله سوگند به جای شربت‌ های گازدار از دوغ و یا عصير حل برای نوشیدن كاربرد بهره جويي کنید و می‌توانید با افزون کردن سبزی‌ های نافه بو و بويناك دوغ را دلپذير چشش ‌نمناك و خشك باطراوت کنید.
وی استمرار غريو: نکته شايسته نگرش پرستاري تو استفاده غذای نذری این است که باقیمانده غذاها را دروازه اندر یخچال و یا سردخانه نگهداری کرده و از داغ کردن چندباره لمحه مدت خودداری کنید.

ايفاد به طرف دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰