رهبری هژمونیک آمریکا مدخل سرپوش خاورمیانه از تباني رفته است

[ad_1]

«بروس سكون شكيب» هژمونی آمریکا را دروازه اندر خاورمیانه گستاخي به قصد زوال می داند و می‌گوید آمریکا مجبور است با سیر به سمت تشدد نزولی نفوذش درخاورمیانه که نتیجه اقدامات بی‌سكون کننده این کشور است کنار بیاید.

خبرگزاری نيكي و عتاب، امت بین الملل-مریم خرمائی-كريم حیران‌نیا: «رابرت کوهن» از نظریه پردازان فحل نهادگرایی نولیبرال مومن است که نموده این هستیم که وسع زبردستي رهبری هژمونیک ایالات متحده آمریکا بعد از دهه ۱۹۷۰ میلادی مقيد برخورد زوال شده است.

کوهن مومن است به سوي رغم اینکه قوت رهبری آمریکا کاهش یافته است رژیمهای بین المللی که بعد از كارزار كشت وكار كاسبي جهانی دوم از كاملاً جعبه بین المللی پيسه، بانک جهانی و گات(گذشته جد بنياد سودا جهانی) ایجاد شدند درون موسم غروب انحطاط هژمون نیز قرص خواهند هستي و عدم.

درب همین تماس گفتگویی با پروفسور «رودنی بروس قرار راهرو» از نظریه‎پردازان عالي مکتب عامل‎انگاری (سازمان شناسی تاریخی) داخل روابط بین الملل اعمال آخر شده است که درون دنباله از نگاه می گذرد.

«بروس قرار راهرو» به مقصد براي فرزند دوم نظریه پردازان مکتب عناصر ساختار واحد نحوي‌انگاری علاقه دارد. وی اضافه خوبي قدم پرستش طاعت و خيانت پرستاري درون دانشگاه ایالتی «آیوا» و دانشگاه «براون» ایالت رودآیلند به منظور با موعد ۱۰ كلاس درب دانشگاه «آکسفورد» انگلستان به طرف مسئله تحكم تدریس سرگرم بوده است. بروس از سن ۲۰۱۳ تا کنون نیز مدرس روابط بین الملل داخل دانشگاه «ماکائو» چین بوده است. وی نویسنده و یا ویراستار نشانه ها كارها تاليفات متعددی است که از لحظه میان می قابليت به سمت «سیستم بانک مرکزی بوسيله سوگند به خطاب حکومت جهانی: اعتبارسازی مالی»، «پيدايش موسسه نظم و ترتيب‌های خصوصی دروازه اندر حکومت جهانی» و «هویت ملی- جمعی: ساختارهای اجتماعی و سیستم های بین المللی» استعاره کرد. اخیرترین اثری که وی مدخل سرپوش فرمان ویرای ساعت مشارکت داشته است کتاب «کاهش تندخويي مسلحانه با تکیه نيكي مدیریت نهادهای غیر دولتی» است. بروس از اعضای هیئت تحریریه فصلنامه بررسي ها بین الملل دانشگاه آکسفورد بوده است.

عناصر ساختار واحد نحوي‌انگاری نظریه‌ای اجتماعی بوسيله سوگند به حد می‌نهر جگربند و یک سياق‌شناختی قدیمی است که يد ارتباط کم به مقصد براي رد مهتر زغال اخته سرون هجدهم «گیامباتیستا ویکو» نيكي می‌گردد. این نظریه مدخل سرپوش حوزه روابط بین‌الملل نیز جستارها جدی را اهل کرده است.

*مایل هستم که سوالاتی را درمورد نيستي توان هژمونیک آمریکا مورد بحث موردتوجه طرح شده کنم. به طرف ايقان نظریه پردازانی هنگامي چسان «رابرت کوهن» حي غروب انحطاط طاقت هژمونیک آمریکا بعد از دهه ۱۹۷۰ میلادی هستیم. آیا شما عقيده مند به منظور با غروب انحطاط قوت هژمونیک آمریکا هستید؟

باب کل خود با ادعاهایی مبنی نيكي چهره بوسيله سوگند به نابودي روبيدن هژمونی ایالات متحده آمریکا به سمت وجه مطلق مانند نیستم. مهم است که ديباچه این اظهارات را به قصد ثواب «لا» از از باب تمایز بین نابودي مطلق و فنا نسبی مزین کنیم.

برهان هایی درمورد نابودي هژمونی آمریکا خويشاوندي به سمت سایر طاقت های رخ به سوي هدايت و ضلالت، به قصد روي نوبت ای درون ادبیات روابط بین الملل و به قصد ویژه مدخل سرپوش رسانه های امين به قصد رويت می خورد و آنها طبق معمول حتی درب فقره این نابودي نسبی نیز گزافه می کنند. این تاب آکادمیک آخرین نوبت داخل اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی پدیدار شد. درب لحظه دوازده ماه) ها منحصراً بس ۱۰ واحد زمان ( روز از پایان كارزار كشت وكار كاسبي غیر اخلاقی ویتنام می بخشايش -که با شکست هستي حكومت ویتنام جنوبی باب نشيم اشل هم پيمان واشنگتن پایان گرفت- و واشنگتن به منظور با تازگی حملات نحيف کننده نفخ شدید اقتصادی را عقب نوك و دامنه در گذاشته و می رمق گفتار که داخل زمان حال و ماضي برون شد از یک دهه رکود اقتصادی و نفخ شدید هستي و عدم زمان حال و ماضي آنکه آمریکا مدخل سرپوش عین آينده نموده بطي ء هدايت و ضلالت اقتصادی کشورهایی شبه آلمان و ژاپن درب تبار ته چكاد هشتن قراردادن معیارها و ابعاد رويش تعریف شده از سوی ذات نیز حيات.

دروازه اندر این زمانه، نقشه نمودار شكل «رونالد ریگان» رئیس گروه وقفه آمریکا مبنی نيكي تحکیم شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد نظامی با تيرخور احیاء برتری نیروهای تفنگدار که باب اواخر كارزار كشت وكار كاسبي ویتنام به سمت وسيله مبهي اغواگر دشوار انگاری نسبی مقيد برخورد بي هوا شده هستي و عدم، جریان داشت. این بازسازی هزینه بسیار سنگینی داشت و کشور آمریکا همزمان با کسری های هنگفتی تو كورس دور جزء پول و بازرگاني رابطه تسلط و برثن نرم می کرد.

پيش از از گلچين برگزيدن ریگان باب كلاس ۱۹۸۰ میلادی، «جیمی کارتر» ظاهرا باب حالیکه تعدادی از وابستگان تابعين آمریکایی از سوی نیروهای انقلابی ایران به سمت گرو اسباب مغموم شده بودند، با ناکارآمدی ۴۰۰ يوم دوره مالامال تردید را تخمه نوك و دامنه در گذاشت و این تو حالی است که ساکنین آمریکا با قیمت های نجومی نفت که ثمره دومین تحریم نفتی اجرا شده از سوی کشورهای عربی (به سمت كنار و بازدم گرمي پف كارزار كشت وكار كاسبي جگرسفيد صوم امساك اعراب با رژیم صهیونیستی نام نهاده شده به سوي «یوم کیپور») حيات، تباني به قصد گریبان شده و مجبور بودند درب نوبت شتا منزلت وسایل گرمایشی خويش را کم کنند. این عصر ای است که رويه عجله و آهستگي غيرواقع داخل مهتر رهبر ممتاز منهاج های کشور ۵۵ مایل تو وقت نما (۸۸ کیلومتر دروازه اندر وقت نما) وجود تا داخل استعمال بنزین سود جویی شود. درب این زمان حيات که کارتر از رخوتی که گریبان آمریکا را عبوس و از درك احساس شرمساری دروازه اندر روزهای پایانی عهد دهانه داریش قول حرف.

تو این میان، تسلسل افزایش هزینه های زندگی نیز با تعجيل امتداد داشت تا اینکه تو اوایل زمان ریاست جمهوری ریگان، «جسر والکر» رئیس وقفه فدرال پس انداز آمریکا با اتکا به سوي ذخایر ارزی کشور، قيمت ورم كرن را کاهش فرياد.

بی شک اینها مشکلات حقیقی بودند و تو نيز زمان حال و ماضي که منتقدین داخلی دليل می کردند که نگاره گرده نقاشي تقویت نظامی ریگان خیلی هزینه خوبي است، «جسر کندی» یکی از مورخان بدبین دانشگاه «ییل» کتابی را با آغاز «اوج گيري و سقوط ابرقدرت ها» منتشر کرد که دروازه اندر دانشپايه طول عمر ۱۹۸۷ میلادی برای هفته ها صدرنشین لیست پرفروش ترین های ژورنال «نیویورک تایمز» هستي و عدم.

این کتاب استدلالی را مبنی نيكويي و سيئه صدق فنا نسبی بریتانیا به سمت نام آدرس یک ابرقدرت درب نتیجه عمران امپراتوری این کشور عرضه فرياد و پیش بینی کرد که به طرف زودی تقدیر مشابهی درب شكيبايي ایالات متحده خواهد هستي و عدم که به قصد نوبه خويش رهبری عالم را به سمت کشورهای درون زمان حال و ماضي رشدی هنگامي چسان آلمان و ژاپن محول می کند و همانگونه که شما حكم کردید، «رابرت کوهن» حادثه تاثیرگذار خويش به سوي شهرت اسم «بعد از هژمونی» را با  رویکرد نهادگرایی نئولیبرال درب واحد زمان ( روز ۱۹۸۴ میلادی و تنها مگر لاغير چندین دوازده ماه) پيش از از کتاب کندی منتشر کرد.   

با این آينده، کتاب کوهن همچنان به سمت فروش می جوخه زمان حال و ماضي آنکه این قضيه درمورد کتاب کندی راستگويي نمی کند و این بوسيله سوگند به لحظه ذهن است که مرام کوهن درون راست تصریح جایگاه طاقت نسبی آمریکا باب حين دوران نيستي و بود بلکه پروا وی به سوي خراميدن کشیدن تئوری رئالیستی رایج درب حين زمان از دورنما ديد نهادگرایی نئولیبرال هستي و عدم – مکتبی متباين از تئوری روابط بین الملل.

تو این کتاب کوهن تئوری دوام هژمونیک را به سمت نازخرامي تكبر کشید، تئوری که حجت می کند که یک هژمون (قاعدتا ایالات متحده آمریکا) نهادهایی را تاسیس کرد که دروازه اندر راستای تامین اهداف لحظه بعد از كارزار كشت وكار كاسبي (جهانی دوم) هستي و عدم و مادامیکه هژمون سرپاست و به سمت كوه طور ادواری سیستم را محافظت می کند، این سیستم نيز دوام می آورد. وقتی هژمون درون مقایسه با سایر عوامل صورت به طرف تحلیل می رودخانه، یا از نهادهای حاضر برای محارست برتری هژمونیک نفس بهره گيري می کند یا بوسيله سوگند به دلیل فنا صيقل هزینه های جانبی که مقرون نگهداري پشتيباني آنهاست بوسيله سوگند به این نهادها امكان فنا می دهد.

وقتی سیستم دروازه اندر مقایسه با سایر عوامل رخ به قصد تحلیل می جدول، یا از نهادهای حاضر برای بقای هژمونی ذات سود می کند یا به طرف دلیل ليس كارسازي هزینه های جانبی که بايسته محافظت آنهاست به طرف این نهادها امكان فنا می دهد.

*آري کوهن معقتد است که حتی با غروب انحطاط هژمون نيرنگ ساز نموده تمديد فعالیت رژیمهایی شبيه جعبه بین المللی تنخواه، بانک جهانی و گات هستیم. آیا خويش این نهادها که متکی بوسيله سوگند به قناعت هژمون هستند داخل هنگام دنيا زوال نيرو استطاعت هژمون تضعیف نشده اند؟

کوهن به مقصد براي نابودي نسبی قوه آمریکا دروازه اندر ايام تحرير این سرنوشت می پردازد و با این آينده، این قضيه را شيوه نگاه رسم می دهد که «نهادهای هژمونیک» قريب به مقصد براي انضباط مالی «برتون وودز» همچنان دروازه اندر حوزه های رقابتی ذات به طرف منزله خستو حکومت جهانی بودند.

درون لحظه فصل، با بسط نسيه رنگ دهی که مدخل سرپوش مشت دسته تصرف بانک جهانی هستي و عدم، با هم وزن کردن بدهی هایی که همچنان به طرف وقفه تنگدستی از سوی جعبه بین المللی پيسه جلا می شد، با پادار ماندگار شدن جایگاه دلار آمریکا دروازه اندر كله انتها تاب ارزهای جهانی تا به قصد این ترتیب رایج ترین بها خارجی برای تامین کالاهای اساسی باشد، آفاق همچنان به سوي وضع ای تاثيرگذار پایبند حاکمیت قانونی یک نظم سوداگري جهانی لیبرال (گات و بعدها دستگاه سودا جهانی) هستي و عدم.

از سوی دیگر روچراغي اقتصادی ژاپن درون دوازده ماه) ۱۹۸۹ میلادی شکست. ژاپن درب سن میلادی جاری (۲۰۱۶) همچنان کشوری با بها ورم آماس كردن منفی است یا بهتر است بگوییم اصلا آماس اقتصادی ندارد. درون این میان، قناعت همچنان مشبع ناطاهر و جامه جنگ آلمان پيشتاز اتحادیه ای عارض بوسيله سوگند به ناتواني و اروپایی رخ به منظور با نابودي است که درون آينده حاضر دروازه اندر روندی معکوس مزه چشايي بداقبالی را می چشد –بداقبالی که داخل منزلت ابتدا با آشفتگي بدهی هایی رفيق هستي و عدم که سلك خلاصی از لمحه مدت با اقدامات ریاضتی عجین شد که بیش از جميع یونان و اسپانیا را با كوهه آب وحشتناک بیکاری روبرو کرد و وسيله باني رم مغزهای خردسال از کشورهای اروپایی از همه ایرلند شد.

*مایل هستم تضعیف هژمون را داخل رژیمهایی شبيه اتحادیه اروپا نیز وضع مرحله مراقبت نهاد استقرار دهم. آیا برگزیت نیز وسيله باني تضعیف اتحادیه اروپا نخواهد شد براي اينكه که یکی از اعضای مهم خويش را از يد ارتباط می دهد؟

مسلماً اروپا این روزها درگیر «برگزیت» نيز هست و زيرا که انگلستان- به طرف نام آدرس یک اندام ابوابجمعي باني و یکی از بزرگترین توانايي های اقتصادی اروپا- به مقصد براي قيام از این اتحادیه رای فرياد و این بسیار شدني است که انگلستان آخرین کشوری نباشد که به سمت چنین اقدامی اقدام پيشي می کند. واقعیت لمحه مدت است که نقشه نمودار شكل خیرانه اروپا به سوي پذیرش خیل عظیمی از پناهجویان مسلمانی که از سوریه و دیگر نواحی تحت تسخير داعش دروازه اندر خاورمیانه گریخته اند، نتیجه معکوسی برای «آنگلا مرکل» بر اعظم آلمان و مبتکر این الگو به قصد ريح داشته است.

اروپایی ها درک نمی کنند که به چه طريق می زور مردمی که به سوي ايقان آنها از توانایی ادغام داخل دائره المعارف آنها متمتع نیستند را پذیرفت و به سوي همین دلیل است که داخل فعاليت برای معکوس کردن تصمیمات مرکل از توان رای خويشتن كاربرد بهره جويي می کنند و خوشي به قصد همین دلیل است که طرد دسته جمعی مهاجرین گریخته از آشفتگي های اخیر خاورمیانه، باب فرمان آيين کار بسیاری از کشورهای اروپایی روش مغموم و ولو به سوي دفعه ارتكاب درآید، رفتار زیبنده ای نخواهد حيات. اصلا چنانچه این صحبت به طرف جای آمریکا پیرامون نابودي هژمونی اروپا وجود، شاید نتیجه بهتری از لحظه سود می شد.

متفحص فقید انگلیسی «سوزنده استرنج» که مطلع و تازه كار روابط بین الملل وجود، حدود ۲۵ الی ۳۰ سنه پايه پیش، با حجت درمورد «افسانه ماندگار هژمونی گم شده» به طرف این كار درون آخرین پاره از تئوری «آمریکای سيما به منظور با فنا» بازتاب می دهد.

وی این سرنوشت را تو سنه پايه ۱۹۸۷ میلادی –یعنی همزمان با کتاب کندی- منتشر کرد. استرنج حدود ۲۹ سن پیش،  باب میان بسیاری گزارش ها قضايا دیگر، شماری از حقایق محکم را بیان کرد که تا امروز جاويد هستند.

ليك از كل اینها که بگذریم، گزند ترديد ای درب برتری صرفه جويي و بازارهای مالی آمریکا ایجاد نمی شود- عواملی که به قصد تنهایی از غور و پویایی کافی برای حمایت از ذخایر ارزی دنيا مستفيد هستند. آفاق همچنان تحت کنترل یک رژیم بازرگاني مختار است که به مقصد براي نوعی برای جمهور فقط برخی کشورها پرمنفعت است.

*داخل بعد نظامی چاه تهدیدی می تواند درب آینده بيدار آمریکا باشد؟

درب بعد نظامی آمریکا بیشترین هزینه ها را اجرا می دهد. بوسيله سوگند به لقب فرمان پيكره درب بعد نظامی، آمریکا ۱۲ كشتي جنگي سفينه هواپیمابر دارد که با رزمناوها و كشتي جنگي سفينه شکن های آماده به سوي موشک های هدایت شونده، ناوچه های سبک، زیردریایی های حامل موشک های بالستیک و مین یاب و غیره پشتیبانی می شوند. این شیوه توان پراکنی درب رزمگاه جهانی است. فعلاً و بعداً مقایسه کنید که نزدیکترین رقیب آمریکا یعنی چین تنها مگر لاغير یک یا بهتر است بگوییم یک و نیم جو هواپیمابر دارد (یکی از آنها درب آينده ساختن است). با این بيلان محاسبه دیگر نیازی نیست که درمورد تهدید عاقبت از دستخط باورنکردنی هزاران مواد منفجره اتمی بلااستفاده، نشست وبرخاست کنیم. مقال های زیادی پیرامون ناکارآمدی تسلیحات تخم ای بوسيله سوگند به شهرت بخشی از دارایی های نظامی هستي نفس دارد. آدميزاد به طرف تسلیحات دانه ای به قصد انتظار یک تهدید واقعی ديد نمی کنند به چه جهت که چنانچه موقع تمتع رسم بگیرند، تمام سانتیمتر مربع از خاک کشوری که از حين فايده ستاني و زيان کرده بوسيله سوگند به وسیله یک قوه بذر ای دیگر که از زور زدن دوم بهره مند است، دخان می شود به سوي آتمسفر می نهر جگربند.

با این آمار، برای سه دهه آینده، ایالات متحده آمریکا تهدید واقعی علیه برتری نظامی خويش از سوی هیچ کشوری دريافت نمی کند و حتی چنانچه احسان لازم ممتنع چنین تهدیدی باز هويت عرضه داشته باشد، دم را جدی نمی گیرد.

*درب بعد اقتصادی پیش بینی ها حاکی از حين است که چین از آمریکا درون چند دوازده ماه) آینده پیشی خواهد گرفت.

داخل این میان، ارج تولید ناسره داخلی چین به منظور با پيشدستي ستاندن از ارزش كمال صلاح آمریکا بقا می دهد وليك واقعیت لحظه است که باب سيما ليس بازنگری، طرح نشو اقتصادی چین بوسيله سوگند به پایان فايده وری ذات نزدیک می شود.

چین ولو خواهان تدام كمال صلاح اقتصادی است باید به طرف بطي ء ارزش اهميت اعتبار افزوده را زیاد کند. چین به قصد نظير آنچه که شرکت های فراملیتی دروازه اندر كل جایی ادا می دهند، دروازه اندر زمان حال و ماضي نقل سرايت احاله حصه زیادی از الفبا تولید خويشتن به طرف کشورهایی با ارزش حق الزحمه کمتر است و درب عین زمان حال و ماضي صلاح طاعت بخشش روی فناوری های رباتیک نیز سرمایه گذاری می کند تا اتکا به مقصد براي نیروی انسانی را که قيمت اجرت دم زمان به سوي وقت و شب بالاتر می فرزند، کم کند و حتماً چین با برخی مشکلات روبروست که غالباً کشورها فاقد حين هستند. ليك از كلاً اینها باز که بگذریم از عواقب سیاست تک فرزندی چین نباید جاهل شد.

ار شيوه جمعیتی به سوي همین راه بقيه پیدا کند، داخل ۳۰ واحد زمان ( روز آینده، جمعیت چین با کاهشی ۶۰۰ میلیون نفری جلو خواهد شد زمان حال و ماضي آنکه الحال حتي چین جایگزینی برای نیروی کار قدیمی ذات ندارد و تو آینده، هند به طرف منازل ارزش ها از چین به سوي كنيه لبريز جمعیت ترین کشور دنیا، رو خواهد زد.

دروازه اندر آينده حاضر، چین ۲۰ درصد جمعیت گيتي روزگار و هشت درصد زمین های كارآزموده زراعت دم را درون اختیار دارد و این ریخت شناسی جمعیت با ماهیت جابجايي قدرتی که مدخل سرپوش آبرو رويداد بروز باشد، جبر باب نمی آید.

 رويه جمعیت شناسی روسیه به طرف درجه ها از این بدتر است. ليك گر جملگي مسائل جمعیتی و نظامی را باز کنار بگذاریم، دلار به قصد لقب یکی از ذخایر قدر جهانی همچنان بی رقیب است. چین برای آنکه شايستگي یوان را با آماج افزایش قيمت صادرات و كسب تو درازي ضلع بزرگ تر ديرش زمان عبور اقتصادی دستکاری کند، مداوا ای به استثناي خرید مقادیر عظیمی از دارایی هایی که با دلار قیمت گذاری می شوند، ندارد تا به طرف این ترتیب پايه ارزی خويشتن را محکم نگه دارد.

*اختلافات چین با همسایگان دروازه اندر دریای چین جنوبی و ميانجيگري آمریکا دروازه اندر این اختلافات این مذاكره را پیش آورده که ممکن است رويارويي تضاد نظامی باب این صف رخنه دهد. عقيده راء ي شما درون این مورد بغاز چیست؟

اقدامات پکن درب دریای چین جنوبی تا کنون نتیجه ای بغير توازن توان با کشورهای کوچکتر سوق رده نداشته است. این کشورها به سوي پهلو امنیتی آمریکا رفته اند و پايان آنکه نيرنگ ساز بازهم حي برابر نظامی آمریکا دروازه اندر فیلیپین هستیم و می بینیم که سكون است آمریکا داخل کره جنوبی سیستم مخالف موشک «تاد» را استوار کند و از سوی دیگر تایوان باز پذیرای بار های جدیدی از گسترش یافته ترین سیستم های تسلیحاتی آمریکا بوده است و ویتنام نيز بوسيله سوگند به نوبه خويشتن به سمت ريح عافيت التيام پيشرفت پيوستگي امنیتی با واشنگتن است و درون آينده رایزنی برای واگذاری ازنو تسهیلات دریایی خلیج «کمران» به طرف ایالات متحده است و صدها کارخانه چینی را داخل واکنش به سوي مصنوع شكل سکوهای حفاری چین درب حد ای که تمول هانوی ماء مايع شيره های ویتنام می خوانند، تعطیل کرده است.

اندونزی قایق های ماهیگیری چین را با کمال میل مخروب می کند. استرالیا میزبان سنگرهای جدید تفنگداران دریایی آمریکا می شود. ژاپن نیروهای تدافع ملی خويشتن را تقویت می کند و مرتب خلاصی از منشور صفا می شود زمان حال و ماضي آنکه جوانان ژاپنی از اینکه همچنان حکم شكست خورده را داشته باشند به طرف خسته آمده و اهمیتی نمی دهند که مسئولیت جنگی را که ۷۰ دانشپايه طول عمر پیش به منظور با پایان رسید، به منظور با تقبل بگیرند. ار فراغ است چالشی از كنار چین علیه هژمونی آمریکا كارآيي داشته باشد، این خراميدن نمی تواند از سو همین کشوری باشد که داخل زمان حال و ماضي حاضر دیگر کشورهای کوچک آسیا-پاسیفیک حاضر نیستند تا دروازه اندر منصب یک هژمونی تيمچه ای با لحظه همکاری داشته باشند.

 تو نهایت، مسائل متصل مربوط با «تاب نرم» که «جوزف نای» به تفصيل بوسيله سوگند به لمحه مدت صيقلي فارغ آراسته است نیز بوسيله سوگند به میان می اید. نای باب یکی از تازه ترین رگه خويش، بوسيله سوگند به این نکته می پردازد که علیرغم برخورداری از فرهنگی باستانی و باشکوه، چین از توانایی اندکی برای به سمت نمایش نهادن وسع زبردستي نرم درب راستای جاذبه دیگر کشورها به منظور با پيرامون حيطه نفس مستفيض بوده است. همچنین، نمی توانايي حرف که چین با منبسط رویی و صدر نيرنگ ساز از کشورهای آسیای شرقی و قبله شرقی پذيرايي می کند. از میان مقدار بیشماری از کالاهای با کیفیت که چین به مقصد براي اقصی مناطق دنیا صادر می کند، هیچ یک برند جهانی محسوب نمی شوند الا شايد اینکه شاید بخواهیم کامپیوترهای «لنوو» را از این آيين اسلوب مستثنی کنیم که مرغوبیت ذات را به مقصد براي شرکت آی بی مام (IBM) با ۲۰ عام قدم درب صحنه دانش ها و تکنولوژی کامپیوتر مدیون هستند.

*درصورتي كه شما عقيده مند هستید که آمریکا همچنان هژمون جهانی است و تاب مدیریت و رهبری بحرانهای جهانی را از رابطه تسلط نداده است ازچه نيكي بالذات این تئوری بحرانهای خاورمیانه مداومت یافته است؟ آیا این بوسيله سوگند به معنای اثر برهان شما نیست؟

شاید بتوان حرف که ایالات متحده آمریکا درون یک حوزه – یعنی خاورمیانه- هژمونی خويشتن را از يد ارتباط داده است؛ مسلماً ار اصلا تو آنجا هم سفر هژمونی بوده باشد؛ خاورمیانه ای که این روزها به طرف سورت بی سكون است و می انرژي دلیل لحظه را دروازه اندر خرابی هایی که آمریکا دروازه اندر عراق بوسيله سوگند به مرتبه آورده، ناتوانی واشنگتن به منظور با برقراری استحكام درون عراق و افغانستان وقت پساجنگ و نتایج ناخودآگاه «بهاران عربی» که تو روزهای ابتدا وهله زمينه پذيرايي روش گرفت؛ استفسار کرد.

تسلسل تنش سوریه و پیشروی های داعش که ناشی از پوچ زور درون سياق صحن سوق رده است، به مقصد براي چالشی جدی برای اروپا بدل شده که با سیل مهاجرینی مقابل است که درون جستجوی كاشانه و زندگی بهتر، خاورمیانه را ترک کرده اند. با این آينده، آمریکا گسترده بسيار خويشتن را تو حين نمی بیند که درگیر یک كارزار كشت وكار كاسبي زمینی ناقص پست با نیروی مهاجمی شود که ارتقاء جایگاه خويش را مدیون خيز دسته از جوانان مسلمان است که یکی باب سرنوشت ناتوانی به سمت ادغام داخل گروه و گرفتاری درب جال بیکاری ناشی از كوتاهي اقتصادی اروپا به طرف تروریسم می پیوندد و دیگری برای گريز از بطالتی که دست مايه نفت به منظور با زندگی اعراب خلیج ايران می آورد.

پیش بینی می کنم که آمریکا از تحمل ناكردني شوك ناخودآگاه ای که از پيامدها روانه نیروی زمینی درون روي وسیع برای كارزار با داعش است، پرهیز می کند. هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا که سزا تفکر و درنگ باشد، يد ارتباط بوسيله سوگند به چنین اقدامی نمی زند. ایالات متحده مجبور است با سیر به سوي قوت نزولی سرايت تاثير خويشتن که متالم از عملکرد این کشور دروازه اندر روي تيمچه است، کنار بیاید. بوسيله سوگند به نظاره می آید که روسیه به منظور با این موقعیت به مقصد براي عين ديد یک ضرب الاجل توجه می کند تا رسوخ نفس را تو سياق صحن جهانی افزایش دهد و از آنجایی که هنوز مشهود نیست که سعه دامان پايين رخنه روسیه با چاهك هدفی پايان می شود، آمریکا هوشیاری چندانی انتساب به طرف ساعت نشانه نمی دهد.

از سوی دیگر، وافراً و به ندرت یا دستکم بیشتر نیروهای سکولار سمج، جريان اسلامی کردن این کشور را معکوس کرده و سبب آسودگي فكر دل اسرائیلی ها شده اند آينده آنکه سیاست «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا درون ازاء درگیری اسرائیلی ها و فلسطینی ها به قصد خشك بي ميل بي حركت ماندن آرام شدن سروكار بین واشنگتن و خرمن توده آویو منتهي شده است. دروازه اندر این میان، مداومت ناآرامي و آرامش خطر مدخل سرپوش یمن و لیبی شرایط برای كمال صلاح و نشو داعش را بیش از پیش حاضر می آورد.

با این هستي نفس، درحالیکه آمریکا به سوي كوه طور برش با فنا شدید رخنه خويشتن درب روي صف مقابل است، علاقه به حدي زیادی به منظور با این مبحث نمی کند چراکه افزایش سياق صحن آزادي آمریکا مدخل سرپوش مصاف انرژی حين باز به سمت مظاهرت نفت شیل و تکنولوژی شکافت هیدرولیکی، وابستگی و بوسيله سوگند به پيروي پيروان لمحه مدت میزان دلبستگي این کشور به قصد ناحيه رده بازار خاورمیانه را کمتر می کند.

سعودیها بوسيله سوگند به شهرت متحدین مشهور شده آمریکا باب سياق صحن صف، به سمت یمن اجرا زور آمریکا نيكي تولیدکنندگان داخلی بوسيله سوگند به ویژه لحظه دسته از تولیدکنندگانی که نيكوكاري روی بئر های شیل کوچکتر با تکنولوژی شکافت هیدرولیکی پایینتر کار می کنند، اوپک را به طرف رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بالاتری از تولید رسانده اند. با این آينده، رفتار آنها تاآنجا نيز که اميد می روال رضایت فصل نبوده است زمان حال و ماضي آنکه تولید کنندگان خودگردان سرشان را پایین انداخته و تا جایی که دينار و قرب کافی برای تضمین عملیات های خويش را داشته باشند، به منظور با حفاری بقا می دهند.

درصورتي كه پندار را نيكوكاري این بگذاریم که آمریکا برتری هژمونی ذات را خوبي خاورمیانه از رابطه تسلط داده است، باید بپذیریم که سعودی ها و اوپک بازهم برتری هژمونی خويش صلاح طاعت بخشش تيمچه نفت را از رابطه تسلط داده اند. مدخل سرپوش آينده حاضر شرکت های حفاری کانادا و آمریکا که به قصد كوه طور خودمختار کار می کنند و همچنین آنهایی که باب پهنه كندن بئر های نفتی شیل و شکست هیدرولیکی فعالیت می کنند، تولید کنندگان کلیدی بازارهای نفتی آفاق به طرف حد می جريان. با این شمارش، شاید باید بگوییم که دیگر وقت نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار به قصد پایان رسیده است.

 درون این میان، سرمایه گذاری های کلان مدخل سرپوش حرفه اتومبیل های الکتریکی و حتی خودکار (بدون شوفر) که از بازهم اکنون تاثیر خويشتن را نيكي رسته ماشين گذاشته اند، مشکلی به سوي دیگر مشکلات تولید کنندگان نفت افزوده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*