روایت لشگرکشی مدخل سرپوش تهران، ۶۳ كلاس بعد/ کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد چطور رخنه نصفت جار؟

[ad_1]

روایت لشگرکشی در تهران، 63 سال بعد/ کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد چگونه رخ داد؟

به منظور با بيانيه جمهور باند بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باب ۱۳ آگوست ۲۰۰۳ (۲۲ مرداد ۱۳۹۲) و داخل شصتمین سالگرد سرنگونی محمد مصدق،‌ اول‌وزیر اقبال ایران، آرشیو امنیت ملی دانشگاه جرج واشنگتون اسناد سیا که از حال محرمانه بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شده و صلاح طاعت بخشش بالذات «هنجار آزادی معلومات» دریافت کرده هستي و عدم، را منتشر کرد.

افکار عمومی دنيا موعد‌ها وجود که از همدستی آمریکا و انگلستان با کودتاگران دانشمند بودند. مأموران سیا و تشكيلات جاسوسی انگلستان چندین کتاب و مقال درمورد این عملیات نگاشته بودند – مخصوص کرمیت روزولت (Kermit Roosevelt)، مأمور بزرگ سیا که نيكويي و سيئه صدق کودتا بررسي داشت. محققین دانشگاهی چندین کتاب درمورد این قضيه ورقه‌اند. و افزون نيكي دم تاخت رئیس‌گروه آمریکا (کلینتون و اوباما) به قصد ريخت علنی به سوي پيكره آمریکا درون این کودتا ابراز کرده‌اند.

مادلین آلبرایت، وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه پیشین آمریکا، درب كلاس ۲۰۰۰ نیز ذمر آوند شرط کرده هستي و عدم که آمریکا «نقشی اساسی»‌ درب سرنگونی مصدق ایفاء کرده و کودتا را «عقبگردی باب پيشرفت سیاسی ایران» توصیف کرد. ليك این اولین پاس حيات که موسسه نظم و ترتيب جاسوسی آمریکا به قصد لفظ سياهه رسمی به سوي طرح‌ریزی و اجرای این کودتا اقرار کرد.

رمز كنايه مستقیم به قصد شكل سیا داخل کودتا داخل یک تاریخ‌نگاری داخلی این بنگاه با نام آدرس «كارزار برای ایران» ثبت شده که داخل اواسط دهه ۱۹۷۰ نگاشته شده حيات. موسسه نظم و ترتيب سیا درون واحد زمان ( روز ۱۹۸۱ یک تجويز ویرایش شده این معيار را دروازه اندر جریان یک دادگستري منتشر کرد وليك مطلق فصل‌های چسبيده با TPAJAX، اسم قلق عملیات،‌ را خطزدن کرده هستي و عدم.

باب اسناد دستگاه سیا به سوي رخ علنی ذمر آوند شرط شده «کودتای نظامی که مصدق و کابینه جبين ملی وی را سرازير صنعت محصول تحت نگرش زعم سیا و به منظور با نام آدرس اقدامی باب سیاست خارجی آمریکا اعمال آخر گرفت.»

مصدق با ملی کردن ساختن نفت میگرن
و مدخل سرپوش اختیار ستاندن ضياع شرکت نفت آنگلو-ایران،‌ شرکتی که بعدها تبدیل بوسيله سوگند به بریتیش‌پترولیوم شد، انگلیسی‌ها را به سوي تشدد برآشفته کرد. انگلستان عقيده داشت که کنترل نفت ایران برای احیای قناعت آنها که درون پی كارزار كشت وكار كاسبي جهانی دوم داخل بازهم شکسته شده حيات، ضروری است.

درون اسناد اداره سیا تا حدی بوسيله سوگند به عقلانیت جايگاهها مصدق گواهي شده کنترل ذهن
و تصویر‌سازی‌های رسانه‌های غربی که غالباً پیش از کودتا درمورد مصدق شده و وی را به سمت روي «مردی دیوانه» یا یک «جامه دان سالخورده احساساتی» یاد شده وجود، پي گشته است.

دروازه اندر «جدال برای ایران» نیاز انگلستان به سوي نفت تأیید شده منتها عهد اندازه گشته که سیاستگذاران بریتانیایی «احترامی برای ایرانی‌ها قائل نبودند و درجه ها شرکت و مدیران جنگ خارجی آنها را نالایق،‌ گمراه و درب پرستش طاعت و خيانت پرستاري منفعت ها خودشان می‌پنداشتند.»

آب و عسل
دروازه اندر تاریخ‌نگاری موسسه نظم و ترتيب سیا همچنین توقع شده که این تصمیم گل كار خوبي شرایط كارزار كشت وكار كاسبي خنك اتخاذ شد زیرا این جبن هويت عرضه داشت که دروازه اندر سيما تشدید اوضاع و سوق کشتی‌های جنگی انگلستان به سمت ساحل ها ایران شوروی نیز واصل پذيرفته آشنا شغل شود. «درب این قيافه ني و آري يكه نفت ایران از تباني مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور برون خواهد شد بلکه زنجیر دفاعی که درون كران ها اتصال شوروی بوسيله سوگند به ديباچه اسم بخشی از سیاست خارجی آمریکا کشیده شده، مبتلا ثلمه خواهد شد.»

یکی دیگر از روایات تاریخی درمورد تمثال سیا داخل کودتای ۲۸ مرداد تاریخچه‌ای است که ميانجيگري دونالد ویلبر (Donald Wilber)، یکی از دستور كار‌ریزان کودتا، نگاشته شده و درون دانشپايه طول عمر ۲۰۰۰ وساطت كردن ازطريق ژورنال نیویورک‌تایمز جلوه گر شد. وی خستو کرده وجود که مأموران سیا موضوع ها گفته ها نادرستی علیه مصدق درون رسانه‌های ایران و آمریکا منتشر می‌کردند تا جا را برای کودتا فراهم کنند.

ویلبر ذمر آوند شرط مادرانی که طلاق گرفته‌اند
کرده حيات که سیا درب روزهای ته از کودتا ۵ میلیون دلار به سوي ثروت جدید كمال‌رب زاهدی نمايش کرده وجود.

مالکولم بیرن (Malcolm Byrne)، قرص سمت آرشیو امنیت ملی، می‌گوید سیا این تاریخ‌های محرمانه را برای بهره گيري داخلی تهیه می‌کند. این تاریخ‌ها «به سمت افرادی که دروازه اندر درون هستند روایتی درمورد آنچه اتحاد افتاد را نمايش می‌کنند تا این افراد بتوانند مدخل سرپوش عملیات‌های بعدی از این تجربیات بهره وري کنند.»

نگاهی تصویری به منظور با آنچه درب يوم دوره کودتا رخنه انصاف

تو بامداد زمان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و دروازه اندر بار ازل با كنيه راه پيمايي اعتراض آميز برجسته چند صد شخص از فرومايگان و الواط بي سروپا و طرفداران اميري از چند مكان جنوبی تهران به منظور با جانب مرکز تهران راهپیمایی کردند. این افراد روش حيات دروازه اندر میدان نارنج زار بتخانه، توپخانه و میدان ارک و همچنین مسكن حجره‌های مصدق، کاشانی و بهبهانی گرد آمدن و پراكندگي کنند.

بار دوم محتوي روانه نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای مخفی وجود. این نیروها باید باب دوري نيمروز تا زمان وقت و شب ۲۸ مرداد، موسسه تبلیغات، حكومت کشور،‌ حكومت امورخارجه، را تو میدان ارک؛ همچنین ____________خانه‌های شهرداری، تلگراف‌مسكن حجره، شهربانی و دژبانی را دروازه اندر میدان توپخانه به طرف تسخير درآورده و اماکنی مانند جمع ایران، دسته پان‌ایرانیست، ژورنال هاتف، ژورنال بابل امروز و نیروی سوم را تخریب می‌کردند.

مدخل سرپوش بار سوم عملیات آژاکس قريه‌‌ها تانک از ساخلو‌های پادشاهي‌سالم بسامان، ملاهي خوشي‌مترقي تندرست و صرح راهی ارک، نارنج زار بتخانه و توپخانه شدند تا جايگاهها کودتاگران را تحکیم کنند.

 

انتهای پیام/

 

روایت لشگرکشی در تهران، 63 سال بعد/ کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد چگونه رخ داد؟

[ad_2]

روایت لشگرکشی در تهران، 63 سال بعد/ کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد چگونه رخ داد؟

دیدگاهتان را بنویسید

*