روحانی فرمان آيين صيقل بدهی اقبال به مقصد براي کارخانه‌های شكر را صادر کرد

[ad_1]

ستوده حجتی درب سخن با گزارشگر مبحث کشاورزی خبرگزاری تسنیم باب لبيك اجر به منظور با این سؤال که حكومت غزوه کشاورزی تو جریان مطالبات چغندرکاران از کارخانه‌های شكر است و تو قيافه تأیید، چاه تصمیمی برای ازبين بردن این مشکل دارد  اظهار کرد: وضعیت مطالبات کارخانه‌های شكر به سوي چغندرکاران را بررسی شده و اقداماتی برای مدافعه حل این مشکل درب فرمان آيين کار صبر دارد.

وی افزود: منشاء این مشکل، بدهی اقبال به طرف کارخانه‌های شكر است و ضمير اول شخص جمع برای مدافعه حل این مشکل درون زمان حال و ماضي تكاپو هستیم و رئیس‌توده ضابطه داده‌اند که بدهی اقبال به مقصد براي  کارخانه‌ها بازدادن شود.

وزیر غزوه کشاورزی امتداد انصاف: با بازدادن بدهی اقبال به قصد کارخانه‌های شكر مشکل مطالبات چغندر کاران از کارخانه‌ها نیز برطرف كردن دفع می‌شود.

وی تصریح کرد: مطالبه جستن کارخانه‌های شكر به قصد چغندر کاران مقدار زیادی نیست، به قصد‌طوری‌که کشاورزان برجسته دينار نفس از فروش چغندر را دریافت کرده‌اند ولي هنوز کمتر از  درصد حين باقی‌مانده است.

حجتی گفتار: کارخانه‌های شكر نیز ۱۴۰ میلیارد ده قران تا ۱۵۰ میلیارد تومن  از اقبال تقاضا دارند که درصدد مدافعه حل این مشکل هستیم.

به منظور با شرح گزارشگر تسنیم، بدهی هستي حكومت به قصد کارخانه‌داران شرایطی را به طرف نيستي آورده است که کارخانه‌دارن نیز مطالبات کشاورزان را نپردازند.

گفتنی است که دوازده ماه) زراعی ۹۵-۹۶ آغازشده است وليك چغندرکاران مطالبات پار خويش را به مقصد براي‌كوه طور کامل دریافت نکرده‌اند تا بتوانند برای کشت كلاس جدید رفتار کنند.

انتهای پیام//

[ad_2]