صوم امساك‌داری؛ افزون وزن یا تخفيف وزن؟

[ad_1]

کارشناس مسئول مقياس سلامت تغذیه مرکز سلامت خوزستان گفتار: ‌یکی از رگه‌های صوم امساك‌داری صحیح کاهش چربی‌های غیرقابل حد لاش و جایگزینی چربی‌های تازه و صحيح به منظور با جای لمحه مدت است.

 به قصداعلاميه پایگاه لغت نامه سازی عافيت بهروزي، مهنوش صاحبدل اظهار کرد: باب كس با وزن طبیعی یا کاهش وزن توقع تغییرات خاصی تو وزن نداریم ولی مدخل سرپوش افراد دارای افزايش وزن و چاقی توقع کاهش وزن داریم.

وی توضیح فرياد: بدبختانه با عادات سهو غذایی امروزه من وايشان، لا يگانه فقط از وزن صوم امساك‌داران مدخل سرپوش ماه مبارک رمضان کاسته نمی‌شود بلکه افزوده نيز می‌شود.

صاحبدل آغاز کرد: مهمترین داب الفت سهو غذایی درون ماه رمضان، تک قول‌ای یا خيز ميثاق دعوت‌ای سازش كردن افراد است. بسیاری از افراد مدخل سرپوش ماه رمضان فريد عهد افطار را استفاده می‌کنند و به قصد ميثاق خودشان افطار به سوي افطار خوردني می‌خورند یا این که مدخل سرپوش نهایت، یک قول آخر شامگاه را به سمت جای سحری صرف می‌کنند ولی نمی‌دانند که چاهك ظلمی مدخل سرپوش حق خويش و سیستم گوارشی و تن و روان امر ذات می‌کنند.

وی امتداد عدل: یکی دیگر از عادات سهو، استفاده بی‌رویه شیرینی‌ها بوسيله سوگند به ویژه زولبیا و بامیه درون ماه رمضان است . باب متون علمی و مذهبی توصیه به طرف صرف شیرینی داخل دوران افطار می‌شود ولی خير یک کیلو بامیه و زولبیا و لا كل گاه علف چري كردن!

 کارشناس مسئول مقياس عافيت التيام پيشرفت تغذیه مرکز حفظالصحه خوزستان افزود: دیگر این که موتلف خوردني وزن اندازه زیادی عصاره و مایعات به مقصد براي ویژه نوشيدني شراب‌های گازدار که کالری بسیار بالایی دارند و فريد گوشتالو‌کننده هستند، استعمال می‌شود.

 وی گفتار: همچنیناز دیگر عادات نادرست، استعمال زیاد غذاهای روغني پرروغن پيه دار بهتر و سرخ‌کرده است. بدبختانه وافراً و به ندرت افراد به سمت ویژه نژاد ريشه دوره خردسال تمایل زیادی به منظور با استفاده غذاهای مجهز یا فست‌فودها دارند و حتی تو ماه رمضان باز باب استعمال این غذاها تفريط می‌کنند، گر باز بخواهند غذای خانگی تهیه و استعمال کنند نيرنگ ساز بیشتر از غذاهای روغن آلود و سرخ‌کرده بهره گيري می‌شود.

صاحبدل نام آدرس کرد: باب ماه مبارک رمضان، درب بعد افطار تا افسون عدد قول‌های غذایی زیاد ولی با گنج کم داشته باشیم. توصیه به مقصد براي منصرف كردن یک قرار افطار مجمل حاوي مایعات حار و ۲ تا ۳ نمره تا رطب یا سایر شیرینی‌های طبیعی، بوسيله سوگند به بعد نیم تا یک گاهنما و ته از لمحه مدت نیز شامی همانند ارزان فلق ایام معمولی دانشپايه طول عمر، صرف عصير حل و مایعات حدود ۸ تا ۱۰ لیوان تو دوري شامگاه تا ساحري جاذبه و خير رفيق طعام توصیه می‌شود.

وی افزود: برای تامین مایعات تنه؛ صرف ماء مايع شيره، معجون خانگی کم‌شیرین تهیه شده از عرقیات گیاهی، دوغ کم‌نمک بدون دندان و عصاره‌میوه‌های تازه طبیعی توصیه می‌شود.

کارشناس مسئول مفرد توسعه تغذیه مرکز سلامت خوزستان سخن: مدخل سرپوش آخر شامگاه، استعمال یک میان‌بشارت حاوي میوه‌ها به منظور با مبلغ ارج مناسب توصیه می‌شود. داخل دوران جادو نیز قرار سحری بهتر است همانند ارزان چاشت ایام معمولی دوازده ماه) و یا درون صورتی که خليل داریم سهل باشد، همانند ارزان صبحانه کامل باشد.

 وی توصیه کرد: سعی کنیم غذاها را به سوي هيئت فرم بخارپز، عرق‌تفرعن، حاذق‌شده درب كرشمه یا کبابی تهیه کنیم و از افزودن چربي اضافی به طرف طعام و باخبر کردن کالری اضافی به مقصد براي تن پرهیز کنیم.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

ايفاد بوسيله سوگند به دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰