روسیه حریف تیم ملی فوتسال ایران شد

[ad_1]

تیم ملی فوتسال ایران که به سمت بار نیمه نهایی ساتكين جهانی طريق یافت باید برای رسیدن به قصد فینال بوسيله سوگند به عرصه نبرد روسیه برود.

به طرف اعلان گزارشگر مهرباني، منزل یک چهارم نهایی توقع های فوتسال ساتكين جهانی به طرف میزبانی کلمبیا بامدادان امروز یکشنبه پیگیری شد که مدخل سرپوش دومین دیدار این مرتبه تیم های ملی فوتسال اسپانیا و روسیه بوسيله سوگند به جنگ حتي رفتند.

باب پایان این دیدار تیم ملی روسیه توانست با نتیجه جگرسفيد نيكي خيز تیم ملی فوتسال اسپانیا را شکست دهد.

به سمت این ترتیب تیم ملی فوتسال ایران برای رسیدن بوسيله سوگند به دیدار فینال این زمان از آزمون ها باید به قصد غزوه تیم ملی روسیه برود.

گفتنی است ملی پوشان ایران باب بار نیمه نهایی ساغر جهانی، باید زمان ۳:۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه درون شهر مدلین به منظور با میدان بروند.

[ad_2]