طريقه اجرای مصوبات سياحت هیئت هستي حكومت درب گلشن بررسی می‌‎شود

[ad_1]

به سوي اعلام خبرگزاری تسنیم از گرگان، ستايش شده و نامحمود ربیعی نيمروز امروز باب کارگروه اقتصادی و مشغله سرگرمي استان گلشن با رمز كنايه به مقصد براي آمارهای كسب و اقتصادی استان گلشن اظهار داشت: بدبختانه پي جويي دقیقی علاوه عده‌آوری نشده و باید باب درازي ضلع بزرگ تر ديرش این موعد اعدادی را دسته‌آوری کنیم که برای نشان دادن اعلاميه به قصد حقیقت نزدیک‌نمسار باشد و بدبختانه داخل توزیع مداخل درون استان بوستان وضعیت خوبی نداریم و باید اهتمام‌های بیشتری پايان شود.

وی درمورد جابجايي شریعتمداری ياري رئیس همگي به سمت استان گلزار قول: وی دروازه اندر آینده‌ای نزدیک برای پیگیری مصوبات مهاجرت رئیس توده و هیئت بخت به قصد نديمه چند آدم از معاونین وزیر به طرف استان نقل مكان می‌کند و مدیران کل مربوطه برای نمايش گزارشات دقیق و صحیح ذات را حاضر کنند.

ربیعی با نظر امر به طرف مصوباتی که مدخل سرپوش این مسافرت پیگیری می‌شود، اظهار کرد: دروازه اندر این رحيل مصوبات زیاد و مهمی مثل مسلك چدن گرگان – شهادتگاه، تکمیل قطب آزادشهر- کلاله، پژوهش و به عمل آوردن زمین كشتي ۵ عندليب نفری مدخل سرپوش گنبدکاووس، الگو مرکز گردشگری آشوراده، بند مسدود نرماب و کنترل سیل دروازه اندر گرگان‌جويبار بررسی و پیگری می‌شود.

وی درمورد وضعیت حرفه كار مدخل سرپوش استان گلشن اظهار داشت: باب این مبحث باید جلسات بیشتر و دستور كار‌ریزی‌های لايق اجرای بیشتری مدنظر رسم گیرد و باید بدانیم از هراس تولیدی ۷ میلیارد دلاری کشور چاهك میزان بوسيله سوگند به این استان دل بستگي می‌گیرد.

مدیرکل اداره تكنيك،كان اصل سرچشمه،سوداگري باز درون این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع حرف: بابت دقیق نبودن احصائيه می انرژي به منظور با ليس برابر کارخانه سیمان گلزار و کارخانه‌های با افراد شاغل ۱۰نفر به طرف بالا درب این آمارها استعاره کرد که این جستار دليل پایین انرژي يافتن عايدي خانوارها مدخل سرپوش دخل سرانه می‌‎شود.

حسینقلی قوانلو افزود: مشکل اصلی من وشما این است که حصه اعظمی از آمارها خوانده و مندرج كتابت نمی‌شود که گر این آمارها بوسيله سوگند به خوبی به سوي سررشته برسد وضعیت من وايشان خیلی بهتر است.

وی درمورد وضعیت استان گلزار درحوزه های درآمدی و بها گسترش دادن رويش اقتصادی تصریح کرد: مدخل سرپوش پيش باب ۷ استان کشور گرفتار و آزاد بوسيله سوگند به کار بوده‌والده اصل که برخی از حين ها حتی توانایی منصرف كردن ارزش ۲درصد مدخل سرپوش رويش اقتصادی را باز ندارند، ولي استان گلشن با دقت بوسيله سوگند به منصرف كردن منبع ها صلاح و شر نغز با یک احصائيه و دستور كار‌ریزی بهتر بوسيله سوگند به راحتی می‌تواند به منظور با ارج ۸ درصد داخل غي اقتصادی برسد.

انتهای پیام/

[ad_2]